Ban chủ nhiệm bộ môn nhiệm kỳ 2017-2022

1. Trưởng bộ môn: GS. TS. Võ Quang Minh 2. Phó trưởng bộ môn:   PGS. TS. Phạm Thanh Vũ 3. Phó trưởng bộ môn: TS. Võ Quốc Tuấn

Email: vqminh@ctu.edu.vn

Email: ptvu@ctu.edu.vn

Email: vqtuan@ctu.edu.vn

 Chi bộ bộ môn nhiệm kỳ 2017-2020

1. Bí thư: Thầy Phạm Thanh Vũ

2. Phó bí thư: Cô Nguyễn Thị Hồng Điệp

3. Ủy viên: Thầy Trương Chí Quang

Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2018

1. Tổ trưởng: Cô Huỳnh Thị Thu Hương

2. Tổ phó: Thầy Lý Trung Nguyên

Danh sách giảng viên và nghiên cứu viên

STT

Họ và tên

Chức danh

Lĩnh vực chuyên môn

Email

1

GS. TS. Lê Quang Trí

Giáo sư

Khoa học Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch sử dụng đất

lqtri@ctu.edu.vn

2

GS. TS. Võ Quang Minh

Giáo sư

Khoa học đất, nông nghiệp, GIS, Viễn Thám

vqminh@ctu.edu.vn

3

PGS. TS Lê Tấn Lợi

Phó giáo sư

Hải dương học và khoa học ven biển, Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai

ltloi@ctu.edu.vn

4

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ

Phó giáo sư

Môi trường đất và nước, Quản lý bền vững tài nguyên đất đai

 ptvu@ctu.edu.vn

5

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Phó giáo sư

Thủy sản, Khoa học Môi trường, Viễn Thám, GIS

nthdiep@ctu.edu.vn

6

TS. Võ Quốc Tuấn

Giảng viên

Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái, Viễn Thám

vqtuan@ctu.edu.vn

7

TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Giảng viên

Môi trường đất và nước, Viễn Thám

htthuong@ctu.edu.vn

8

TS. Trương Chí Quang

Giảng viên

Mô hình hóa, bản đồ, GIS

tcquang@ctu.edu.vn

9

ThS. Nguyễn Thị Song Bình

Giảng viên

Kinh tế

ntsbinh@ctu.edu.vn

10

ThS. Trần Văn Hùng

Giảng viên, NCS

Khoa học đất, Quản lý đất đai

tvanhung@ctu.edu.vn

11

ThS. Nguyễn Hữu Kiệt

Giảng viên, NCS

Quản lý đất đai

nhkiet@ctu.edu.vn

12

ThS. Phan Kiều Diễm

Giảng viên, NCS

Viễn thám, GIS, BĐKH và phát thải nhà kính từ Lâm nghiệp

pkdiem@ctu.edu.vn

13

ThS. Vương Tuấn Huy

Giảng viên

Quy hoạch sử dụng đất, vùng và đô thị

vthuy@ctu.edu.vn

14

ThS. Nguyễn Thị Hà Mi

Nghiên cứu viên

Khoa học đất,

nthmi@ctu.edu.vn

15

ThS. Phan Hoàng Vũ

Nghiên cứu viên

Quản lý tài nguyên đất đai

phvu@ctu.edu.vn

16

ThS. Lý Hằng Ni

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

 lhni@ctu.edu.vn

17

ThS. Lý Trung Nguyên

Nghiên cứu viên

Lâm sinh, Quản lý môi trường và  tài nguyên đất ngập nước.

ltnguyen@ctu.edu.vn

18

ThS. Thái Thành Dư

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

 

 

 

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

945058
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
95
16525
80537
945058

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn