Ban chủ nhiệm bộ môn nhiệm kỳ 2021-2025

1. Trưởng bộ môn:  PGS. TS. Phạm Thanh Vũ, Phụ trách chung, cơ sở vất chất 2. Phó trưởng bộ môn:  TS. Phan Kiều Diễm, Phụ trách Nghiên cứu khoa học và hợp tác 3. Phó trưởng bộ môn: TS. Trương Chí Quang, Phụ trách đào tạo, đảm bảo chất lượng

 Email: ptvu@ctu.edu.vn

Email: pkdiem@ctu.edu.vn

 

Email: tcquang@ctu.edu.vn

 Chi bộ bộ môn nhiệm kỳ 2020-2022

1. Bí thư: Thầy Phạm Thanh Vũ

2. Phó bí thư: Cô Nguyễn Thị Hồng Điệp

3. Ủy viên: Thầy Trương Chí Quang

Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2021

1. Tổ trưởng: Cô Phan Kiều Diễm

2. Tổ phó: Thầy Phan Hoàng Vũ

Danh sách giảng viên và nghiên cứu viên

STT

Họ và tên

Chức danh

Lĩnh vực chuyên môn

Email

1

GS. TS. Võ Quang Minh

Giáo sư

Khoa học đất, nông nghiệp, GIS, Viễn Thám

vqminh@ctu.edu.vn

2

GS. TS. Lê Quang Trí

Giáo sư, cố vấn đã nghỉ hưu

Khoa học Nông nghiệp và Môi trường, Quy hoạch sử dụng đất

lqtri@ctu.edu.vn

3

PGS. TS Lê Tấn Lợi

Phó giáo sư

Hải dương học và khoa học ven biển, Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai

ltloi@ctu.edu.vn

4

PGS. TS. Phạm Thanh Vũ

Phó giáo sư

Môi trường đất và nước, Quản lý bền vững tài nguyên đất đai

 ptvu@ctu.edu.vn

5

PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Phó giáo sư

Thủy sản, Khoa học Môi trường, Viễn Thám, GIS

nthdiep@ctu.edu.vn

6

PGS. TS. Võ Quốc Tuấn

Phó giáo sư, Trưởng phòng thí nghiệm

Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái, Viễn Thám

vqtuan@ctu.edu.vn

7

TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Giảng viên chính, Trưởng phòng thí nghiệm

Môi trường đất và nước, Viễn Thám

htthuong@ctu.edu.vn

8

TS. Trương Chí Quang

Giảng viên chính

Mô hình hóa, bản đồ, GIS

tcquang@ctu.edu.vn

9

ThS. Nguyễn Thị Song Bình

Giảng viên

Kinh tế

ntsbinh@ctu.edu.vn

10

ThS. Trần Văn Hùng

Giảng viên chính, NCS

Khoa học đất, Quản lý đất đai

tvanhung@ctu.edu.vn

11

TS. Nguyễn Hữu Kiệt

Giảng viên

Quản lý đất đai

nhkiet@ctu.edu.vn

12

TS. Phan Kiều Diễm

Giảng viên

Viễn thám, GIS, BĐKH và phát thải nhà kính từ Lâm nghiệp

pkdiem@ctu.edu.vn

13

ThS. Vương Tuấn Huy

Giảng viên

Quy hoạch sử dụng đất, vùng và đô thị

vthuy@ctu.edu.vn

14

ThS. Nguyễn Thị Hà Mi

Nghiên cứu viên

Khoa học đất,

nthmi@ctu.edu.vn

15

ThS. Phan Hoàng Vũ

Nghiên cứu viên

Quản lý tài nguyên đất đai

phvu@ctu.edu.vn

16

ThS. Thái Thành Dư

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

 ttdu@ctu.edu.vn

17

ThS. Lý Trung Nguyên

Nghiên cứu viên, NCS

Lâm sinh, Quản lý môi trường và  tài nguyên đất ngập nước.

ltnguyen@ctu.edu.vn

18

ThS. Nguyễn Kiều Diễm

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

nkdiem@ctu.edu.vn
 19

ThS. Nguyễn Tấn Lợi

Nghiên cứu viên

Quản lý đất đai

ngtloi@ctu.edu.vn

 

 

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

8910918
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4553
24373
203339
8910918

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn