1.Tên PTN: 

-Tên PTN: PTN xử lý nước cấp và nước thải 1

-Tên tiếng Anh: Water and wastewater Lab1

-Người phụ trách: TS. Nguyễn Văn Tuyến

-Email: nvtuyen@ctu.edu.vn

2.Chức năng – Nhiệm vụ

Các hoạt động của PTN đảm bảo hai chức năng chính là tham gia giảng dạy thực hành và hỗ trợ nghiên cứu khoa học.

- Giảng dạy:

Hướng dẫn sinh viên thực tập về phương pháp, kỹ năng phân tích và đánh giá các chỉ tiêu ô nhiễm của nguồn cấp nước và nước thải sinh hoạt và công nghiệp;

Hệ thống các bài thí nghiệm có tính liên hoàn sẽ giúp sinh viên nắm vững các kỹ năng trong việc thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý nước cấp, nước thải;

Tập huấn có chứng chỉ các khóa học kỹ năng phân tích chỉ tiêu ô nhiễm nước, thiết kế và vận hành hệ thống xử lý nước cấp, nước thải... cho cán bộ ngành môi trường của địa phương.

- Nghiên cứu:

Hỗ trợ sinh viên thực hiện tiểu luận tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp cuối khóa;

Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu trong các dự án / đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên;

Thiết kế các mô hình thí nghiệm phục vụ giảng dạy trực quan và nghiên cứu khoa   học;

Nghiên cứu và đề xuất các quy trình, công nghệ xử lý nước thải và nước cấp;

Phục vụ công tác nghiên cứu các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án hợp tác trong và ngoài nước...

3.Thiết bị: 

STT

Tên thiết bị chính

Các chỉ tiêu phân tích

1

Máy quang phổ

 

NO2-(TCVN 6494:1999);

NO3-(TCVN 6180:1996);

SO42-(SMEWW 4500);

PO43-(TCVN 6494-1:2011);

TP (TCVN 6202:2008)

Fe (TCVN 6177:1996)

2

Máy đo độ đục

 

NTU (TCVN 6184-1996)

3

Máy đo DO

  

DO (TCVN 7324-2:20084);

4

Tủ sấy

   

COD (TCVN 6491:1999)

TSS (TCVN 6625:2000)

TP (TCVN 6202:2008)

NO3-(TCVN 6180:1996)

 

5

Máy hút chân không

TSS (TCVN 6625:2000)

6

Tủ điều nhiệt ở 20 oC

BOD5(TCVN 6001-2:2008)

 

4.Học phần phụ trách giảng dạy-Lĩnh vực nghiên cứu

Học phần phụ trách giảng dạy:

+TT. Xử lý nước cấp và nước thải (MT244)

+TT. Công trình xử lý môi trường (MT448)

+Tiểu luận tốt nghiệp –KTMT (MT452)

+Luận văn tốt nghiệp –KTMT (MT502)

Lĩnh vực nghiên cứu:

Nghiên cứu, chế tạo các mô hình thí nghiệm trực quan phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học;

Nghiên cứu qui trình xử lý một số loại nước thải độc hại trong điều kiện vùng ĐBSCL.

Nghiên cứu qui trình xử lý một số loại nước cấp (nước thô) bị nhiễm Arsenic, nước mặn để cung cấp nước sạch…

Thương mại hóa các mô hình xử lý: kết hợp với Xưởng thiết bị trường học sản xuất thiết bị xử lý nước, đăng ký thương hiệu…;

 5. Một vài hình ảnh sinh viên thực tập

 

6.Xuất bản: các bài báo tiếng Việt và tiếng Anh

6.1 Lĩnh vực nước thải:

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Chí Linh, 2020. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản bằng mô hình Bardenpho 5 giai đoạn kết hợp bể USBF. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 1-10. ISSN 2615-9422.

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Huỳnh Lương Kiều Loan, Nguyễn Lam Sơn, 2019. Nghiên cứu xử lý nước thải y tế bằng phản ứng Fenton/ozone kết hợp lọc sinh học hiếu khí. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 14-22. ISSN 2615-9422.

Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Anh Thư, Nguyễn Minh Thư, Lê Hoàng Việt, 2019. Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng công nghệ A2/O - MBR. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ. Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 149-156. ISSN 2615-9422.

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Phan Thị Kim Hiền, Lâm Chí Bảo, 2019. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản của lồng quay sinh học hiếu khí ba bậc. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ.Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 18-28. ISSN 2615-9422.

6.2 Lĩnh vực nước cấp:

Nguyễn Văn Tuyến, Pham Văn Toàn, Nguyễn Văn Dũng, 2018. Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt qui mô hộ gia đình sử dụng công nghệ plasma lạnh kết hợp với keo tụ tạo bông. Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 24 (2018): 129-135. ISSN 1859-4581.

Nguyễn Văn Tuyến, Pham Văn Toàn, Nguyễn Xuân Hoàng, 2020. Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt qui mô hộ gia đình sử dụng keo tụ tạo bông kết hợp với công nghệ lọc màng. Tạp Chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. (2020) :89-96. ISSN 1859-4581.

Dung Van Nguyen, Phong Quoc Ho, Toan Van Pham, Tuyen Van Nguyen and Kim Lavane, 2018. Treatment of surface water using cold plasma for domestic water supply. Environmental Engineering Research 2019; 24(3): 412-417.eISSN :2005-968XI.

Lê Hoàng Việt, Nguyễn Hữu Chiếm, Huỳnh Long Toản và Phan Thanh Thuận, 2013. Xử lý nước dưới đất ô nhiễm Arsenic qui mô hộ gia đình. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 25 (2013): 36-43.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

6597338
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
818
58928
128088
6597338

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn