Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068

1. Góp ý với Ban chủ nhiệm Khoa:

    - Địa chỉ email góp ý: nhtrung@ctu.edu.vn

2. Hộp thư phản ánh Đảng bộ khoa:

    - Địa chỉ email góp ý: vqminh@ctu.edu.vn

3. Hộp thư phản ánh Công Đoàn Khoa:

    - Địa chỉ email góp ý: nthdiep@ctu.edu.vn

4. Hộp thư phản ánh Đoàn Thanh niên Khoa:

     - Địa chỉ email góp ý: btblien@ctu.edu.vn

5. Hộp thư góp ý của Khoa:

    - Hộp thư góp ý đặt trước văn phòng khoa.

Số lượt truy cập

3579924
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1156
27949
32757
3579924

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn