Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Công trình Xử lý chất thải rắn và Khí thải

Cán bộ quản lí: TS Đỗ Thị Mỹ Phượng

Điện thoại: 0919.188.834


Chức năng: PTN đảm bảo hai chức năng chính là đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Đào tạo:

      PTN phục vụ đào tạo đại học và cao học về phương pháp, kỹ năng phân tích và đánh giá các chỉ tiêu ô nhiễm của chất thải rắn và không khí nhằm hỗ trợ cho các nghiên cứu, các tính toán thiết kế trong qui trình quản lý – xử lý tổng hợp chất thải rắn và khí thải. 

Nghiên cứu:

+ Phục vụ các hoạt động nghiên cứu, các đề án/đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong và ngoài nước.

+ Nghiên cứu và đề xuất các quy trình, công nghệ xử lý rác, khí thải.

Nhiệm vụ:

Phục vụ hoạt động thực tập môn học, và tiểu luận tốt nghiệp hoặc luận văn tốt nghiệp của sinh viên trong Trường; kể cả các sinh viên ngoài trường;

Phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy của các cán bộ trong bộ môn Kỹ thuật môi trường và các Bộ môn khác;

Phục vụ công tác nghiên cứu trong các đề tài nghiên cứu khoa học, đề án hợp tác quốc tế, ...

Các thiết bị chính:

Ngoài các thiết bị chính để phân tích các chỉ tiêu của chất thải rắn, khí thải và không khí xung quanh (được trang bị riêng hoặc chia sẻ sử dụng với các phòng thí nghiệm khác của Bộ Môn), còn được trang bị các mô hình thí nghiệm ủ phân compost, ủ biogas, mô hình trực quan bãi chôn lấp hợp vệ sinh, mô hình xử lý khí thải, xử lý mùi để phục vụ cho việc giảng dạy thực hành cho sinh viên.

 

Stt

Tên thiết bị

Hình ảnh

1

Nhiệt kế hồng ngoại

 

2

Dụng cụ đo ẩm độ

 

3

Máy cầm tay phân tích thành phần khí biogas

 

4

Lò nung

 

5

 Bộ phân tích Kjeldahl

  

6

Phân tích ẩm độ

 

7

Cân phân tích

 

8

Tủ sấy

 

9

Thiết bị thu mẫu khí

 

10

Máy đo khí thải

 

11

Thiết bị lấy mẫu bụi

 

 Khả năng phân tích

Phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn theo TCVN 9461:2012 (ASTM D5231-92)

Phương pháp xác định chất lượng không khí xung quanh theo QCVN 05:2013/BTNMT

 Phục vụ giảng dạy học phần & nghiên cứu:

Giảng dạy:

Thực tập xử lý chất thải rắn

Quản lý vá tái sử dụng chất thải hữu cơ

Nghiên cứu:

PTN đang được đầu tư thêm các thiết bị mới trong dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ (dự án ODA) nhằm từng bước nâng cao năng lực nghiên cứu lĩnh vực chất thải rắn và không khí.

Cải tiến phương pháp giảng dạy, mở rộng phạm vi nghiên cứu và phân tích cho các loại chất thải độc hại, tro thải, kim loại nặng, các chất nguy hại trong không khí...;

Nghiên cứu tái chế một số loại chất thải đô thị và công nghiệp làm vật liệu mới hoặc nhiên liệu;

Áp dụng qui trình quản lý chất lượng để xây dựng phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO nhằm phục vụ tốt giảng dạy và nghiên cứu.

 Hình ảnh hoạt động:

 

 

Đo nhiệt độ mẻ ủ

 

       Cho nguyên liệu vào thùng ủ compost