ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN                                                 Cần Thơ, ngày 6 tháng 6 năm 2022

                            ***                                                                                                                                                            

DANH SÁCH LIÊN LẠC CÁN BỘ ĐOÀN KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN

NHIỆM KỲ 2022 – 2024

STT

HỌ TÊN

MÃ SỐ

ĐƠN VỊ

CHỨC VỤ

EMAIL

SĐT

1.       

Lê Ngọc Kiều

2160

BM. Quản lý môi trường

Bí thư

lnkieu@ctu.edu.vn

0765040093   

2.       

Phan Kỳ Trung

10039

BM. Tài nguyên nước

Phó Bí thư

pktrung@ctu.edu.vn

091 1117961

3.       

Nguyễn Quốc Anh

B1803028

KHMT K44A

Phó Bí thư

anhb1803028@student.ctu.edu.vn

0947076730

4.       

Nguyễn Duy Tân

B2009568

QLĐĐ K46A2

Ủy viên BTV

tanb2009568@student.ctu.edu.vn

0899054496

5.       

Hồ Minh Trường

B2006867

QLTN&MT K46A2

Ủy viên BTV

truongb2006867@student.ctu.edu.vn

0944851385

6.       

Nguyễn Hồng Phúc

B2101497

QLĐĐ K47A1

Ủy viên BCH

phucb2101497@student.ctu.edu.vn

0852673986

7.       

Phạm Quốc Minh

B2010479

KTMT K46

Ủy viên BCH

minhb2010479@student.ctu.edu.vn

0968860138

8.       

Đặng Ánh Dương

B1912573

QLTN&MT K45A1

Ủy viên BCH

duongb1912573@student.ctu.edu.vn

0939746123

9.       

Lữ Đặng Doanh Doanh

B2001715

QLĐĐ K46A1

Ủy viên BCH

doanhb2001715@student.ctu.edu.vn

0564701782

10.   

Huỳnh Trung Tính

M3321026

Chi đoàn cán bộ Khoa MT&TNTN

Ủy viên BCH

tinhm3321026@gstudent.ctu.edu.vn

0355583421

11.   

Nguyễn Thị Kim Ngân

B2106317

QLTN&MT K47A2

Ủy viên BCH

nganb2106317@student.ctu.edu.vn

0365686436

12.   

Nguyễn Trần Mỹ Huyên

B2106191

QLTN&MT K7A1

Ủy viên BCH

huyenb2106191@student.ctu.edu.vn

0336725519

13.   

Nguyễn Đức Toàn

B2101806

KHMT K47A2

Ủy viên BCH

toanb2101806@student.ctu.edu.vn

0949648909

14.   

Lưu Thị Ngọc Ánh

B2016495

QLTN&MT K46A1

Ủy viên BCH

anhb2016495@student.ctu.edu.vn

0326646010

15.   

Lê Như Ý

10040

BM. Tài nguyên nước

Ủy viên BCH

leny@ctu.edu.vn

0943734864

 (Danh sách có 15 đồng chí) 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

11775579
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
12942
68041
12942
11775579

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn