DANH SÁCH

Ban chấp hành Đoàn Khoa Môi trường và TNTN

nửa cuối nhiệm kỳ 2019-2022

 

STT

HỌ VÀ TÊN

MSCB/SV

CHỨC VỤ

SĐT

ĐỊA CHỈ EMAIL

1

Nguyễn Công Thuận

2440

BÍ THƯ

907161511

ncthuan@ctu.edu.vn

2

Mai Phước Vinh

9970

PHÓ BÍ THƯ

974043972

mpvinh@ctu.edu.vn

3

Ngô Thị Xuân Hậu

B1602619

PHÓ BÍ THƯ

338717713

haub1602619@student.ctu.edu.vn

4

Ngô Thanh Hoài

B1708547

UỶ VIÊN BTV

94724221

hoaib1708547@student.ctu.edu.vn

5

Trần Phan Kiều Phương

B1702478

UỶ VIÊN BTV

585113818

phuongb1702478@student.ctu.edu.vn

6

Đào Chí Công

B1708577

UỶ VIÊN BCH

388148002

congb1708577@student.ctu.edu.vn

7

Phạm Minh Đường

B1702373

UỶ VIÊN BCH

932058905

duongb1702373@student.ctu.edu.vn

8

Huỳnh Lê Mỹ Hạnh

B1812940

UỶ VIÊN BCH

848031981

hanhb1812940@student.ctu.edu.vn

9

Lâm Hoàng Kha

B1802337

UỶ VIÊN BCH

817781441

khab1802337@student.ctu.edu.vn

10

Kim Nhật Long

B1701932

UỶ VIÊN BCH

822185158

longb1701932@student.ctu.edu.vn

11

Phạm Thị Hồng Thơm

B1702484

UỶ VIÊN BCH

778141132

thomb1702484@student.ctu.edu.vn

12

Huỳnh Trung Tính

B1701899

UỶ VIÊN BCH

355583421

tinhb1701899@student.ctu.edu.vn

13

Phạm Thị Ngọc Trân

B1812596

UỶ VIÊN BCH

355583421

tranb1812596@student.ctu.edu.vn

14

Đỗ Hồng Xuân

B1800208

UỶ VIÊN BCH

907546956

xuanb1800208@student.ctu.edu.vn

15

Thái Kim Yến

B1708612

UỶ VIÊN BCH

355455022

yenb1708612@student.ctu.edu.vn

(Danh sách có 15 đồng chí)

Thông báo

Số lượt truy cập

6070658
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2057
8893
262350
6070658

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn