Số lượng học viên và NCS lĩnh vực Môi trường và TN

So với các ngành khác thì Khoa Môi trường và TNTN đã có bề dày đào tạo sau đại học. Ngành Khoa học môi trường đã bắt đầu đào tạo thạc sĩ vào năm 2001, sau đó các ngành sau đại học khác được mở bao gồm: thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường (2008), thạc sĩ Quản lý đất đai (2010) Tiến sĩ Môi trường Đất và Nước (2010), tiến sĩ Quản lý Đất đai (2015).

Theo số liệu thống kê, số lượng học viên và nghiên cứu sinh của Khoa hiện nay là 877 người; trong đó 824 học viên và 53 NCS. Số liệu học viên và NCS cụ thể xem hình bên dưới:

 

 

 

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2631030
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3732
15929
137319
2631030

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn