CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 Khung chương trình đào tạo được thiết kế gồm 3 khối kiến thức:

- Kiến thức đại cương

- Kiến thức cơ sở ngành

- Kiến thức chuyên ngành

Do các chương trình đào tạo được câp nhật theo Thông tư chung của Bộ GD&ĐT, nên các chương trình đào tạo các Khóa 44 trở về trước, Khóa 45 -Khóa 47, và Khóa 48 trở về sau có sự khác biệt về số lượng tín chỉ và thời gian đào tạo.

- Khóa 44 trở về trước (141 TC, thời gian đào tạo 4 năm)

- Khóa 45 đến Khóa 47 trở về sau (150 TC, thời gian đào tạo 4,5 năm)

- Khóa 48 trở về sau (160 TC, thời gian đào tạo 4,5 năm)

 Chương trình đào tạo chi tiết tại đây: (https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html)

 Tính theo tỷ lệ các khối kiến thức, tỷ lệ khối kiến thức Giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và tỷ lệ kiến thức tự chọn và bắt buộc trong chương trình đào tạo là cơ sở quan trọng trong thiết kế chương trình dạy học cũng như định hướng sinh viên vào học chuyên môn phù hợp, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Khóa 48 trở về sau: 

Từ khòa 46-47 

 

 

 

Thông báo

Số lượt truy cập

11811369
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1708
15219
48732
11811369

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn