CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khung chương trình đào tạo được thiết kế gồm 3 khối kiến thức:

- Kiến thức đại cương

- Kiến thức cơ sở ngành

- Kiến thức chuyên ngành

Do các chương trình đào tạo được câp nhật theo Thông tư chung của Bộ GD&ĐT, nên các chương trình đào tạo các Khóa 44 trở về trước và Khóa 45 trở về sau có sự khác biệt về số lượng tín chỉ và thời gian đào tạo.

- Khóa 44 trở về trước (141 TC, thời gian đào tạo 4 năm)

- Khóa 45 trở về sau (150 TC, thời gian đào tạo 4,5 năm)

 Chương trình đào tạo chi tiết tại đây(https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html)

 Tính theo tỷ lệ các khối kiến thức, tỷ lệ khối kiến thức Giáo dục đại cương, cơ sở ngành, chuyên ngành và tỷ lệ kiến thức tự chọn và bắt buộc trong chương trình đào tạo, các tỷ lệ này xem ở hình bên dưới.

Khóa 45 trở về sau:

 

Trong đó, tỷ lệ khối kiến thức tự chọn càng lớn thì độ linh hoạt và thích thức của chương trình đào tạo sẽ cao hơn và có nhiều lực chọn cho sinh viên hơn.

Thông báo

Số lượt truy cập

6070600
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1999
8835
262292
6070600

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn