Khung chương trình đào tạo được thiết kế gồm 3 khối kiến thức:

- Kiến thức đại cương

- Kiến thức cơ sở ngành

- Kiến thức chuyên ngành

Do các chương trình đào tạo được câp nhật theo Thông tư chung của Bộ GD&ĐT, nên các chương trình đào tạo các Khóa 44 trở về trước và Khóa 45 trở về sau có sự khác biệt về số lượng tín chỉ và thời gian đào tạo.

- Khóa 44 trở về trước (141 TC, thời gian đào tạo 4 năm)

- Khóa 45 trở về sau (150 TC, thời gian đào tạo 4,5 năm)

Ngoài ra, còn có khối kiến thức tự chọn và bắt buộc trong chương trình đào tạo, tỷ lệ khối kiến thức tự chọn càng lớn thì độ linh hoạt và thích thức của chương trình đào tạo sẽ cao hơn và có nhiều lực chọn cho sinh viên hơn.

 Chương trình đào tạo chi tiết tại đây.

(https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html)

Tỷ lệ các khối kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC, cơ sở ngành, chuyên ngành) và tỷ lệ kiến thức tự chọn và bắt buộc trong chương trình đào tạo được thể hiện cụ thể trong hình sau:

Tỷ lệ khối kiến thức tự chọn càng lớn thì độ linh hoạt và thích thức của chương trình đào tạo sẽ cao hơn và có nhiều lực chọn cho sinh viên hơn.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

4079780
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2575
22575
135188
4079780

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn