Chương trình đào tạo các ngành được cung cấp chi tiết “tại đây”.

Khung chương trình đào tạo được thiết kế gồm 3 khối kiến thức:

- Kiến thức đại cương

- Kiến thức cơ sở ngành

- Kiến thức chuyên ngành

Tỷ lệ các khối kiến thức giáo dục đại cương (GDĐC, cơ sở ngành, chuyên ngành) và tỷ lệ kiến thức tự chọn và bắt buộc trong chương trình đào tạo được thể hiện cụ thể trong hình sau:

Tỷ lệ khối kiến thức tự chọn càng lớn thì độ linh hoạt và thích thức của chương trình đào tạo sẽ cao hơn và có nhiều lực chọn cho sinh viên hơn.

 

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2623985
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2613
8884
130274
2623985

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn