Hợp tác Quốc tế

TT

Chương trình hợp tác

Đơn vị tài trợ

Nội dung

Thời gian thực hiện

Kinh phí thực hiện

1

Quản lý bền vững vùng biển và ven biển

Trường Đại học Bremen (Đức) (hợp tác)

Mục tiêu của dự án là phát triển các chương trình đào tạo thích ứng với nhu cầu nhà tuyển dụng lao động và chuẩn đầu ra ở các chương trình đào tạo quốc tế nhằm hỗ trợ quản lý và quản trị vùng bờ biển ở một quốc gia hay các vùng biển xuyên quốc gia như Malaysia và Việt Nam. 01/2020 -01/2023 75,172 EUR
2 Thực hiện nghiên cứu liên quan đến sự bồi lắng của bùn cát lơ lửng và chất lượng nước trên sông vùng đồng bằng sông Cửu Long Wool Hole Oceanographic Institue (Hoa Kỳ) Mục tiêu của dự án là hợp tác thực hiện nghiên cứu liên quan đến sự bồi lắng của bùn cát lơ lửng và chất lượng nước trên sông vùng đồng bằng sông Cửu Long 01/2020 – 12/2020 7,422.74 USD
3 Quan hệ đối tác hỗ trợ lâu dài của Hiệp hội nước Hà Lan cho vùng đồng bằng sông Cửu Long (dự án BLUE DRAGON) Hiệp Hội nước Hà Lan Mục tiêu của dự án là phát triển các mối quan hệ đối tác hỗ trợ lâu dài của Hiệp hội nước Hà Lan cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. 2020 – 2022 (36 tháng) Hợp tác
4 Tập huấn phương pháp đốt có kiểm soát và giám sát sự thay đổi môi trường tự nhiên do đốt có kiểm soát lớp thực bì khu vực bãi ăn của Sếu Đầu Đỏ, Vườn Quốc Gia Tràm Chim Tổ chức Worldwide Fund of Nature (WWF) tại Việt Nam Mục tiêu của dự án là đánh giá sự thay đổi về môi trường (đa dạng thực vật bậc cao, động vật đất và chất lượng đất và nguồn thức ăn của Sếu) trước và sau khi đốt có kiểm soát; Xây dựng phương pháp đốt chủ động và tập huấn cho cán bộ của Vườn Quốc gia; Tập huấn chuyển giao quy trình đốt chủ động hợp lý cho Vườn Quốc gia Tràm Chim; Tham gia giám sát và theo dõi trong quá trình tiến hành đốt. 02/2019 – 7/2019 129 triệu đồng
5 Cải thiện bếp khí sinh học có hiệu suất đốt cao, sử dụng được áp suất khí thấp, và khí đốt không khói và không mùi hôi Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) Mục tiêu của dự án là cải tiến bếp sử dụng khí sinh học về (i) nâng cao độ bền của bếp, (ii) kết hợp bộ đánh lửa gắn liền với bếp, (iii) cải thiện độ bền của quạt và thu nhỏ quạt vào bên trong bếp 8/2019 – 9/2020 78 triệu đồng
6 Tối ưu hóa công nghệ khí sinh học sử dụng sinh khối SubProM cho nông hộ phục vụ thương mại hóa Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) Mục tiêu của dự án là cải tiến kỹ thuật lắp đặt và tối ưu hóa mô hình túi ủ biogas HDPE cho nguyên liệu nạp từ sinh khối thực vật của dự án “Sản xuất khí sinh học bền vững từ rơm thải (SubProM)” 8/2019 – 9/2020 255 triệu đồng
7

Sự chuyển đổi nông nghiệp ở khu vực Đông Nam Á: Những thay đổi trong canh tác lúa từ năm 1995 đến 2018

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia (NASA)

Mục tiêu của dự án là theo dõi những thay đổi dài hạn và sự biến đổi không gian của các hệ thống sản xuất lúa gạo, mô hình sản xuất lúa gạo trong quá khứ và hiện tại và xác định các biến tương quan cao với những thay đổi này (kinh tế xã hội, lao động, môi trường, khí hậu, công nghệ).

6/2019 – 12/2019

15.000 USD

8

Đánh giá tính khả thi của quy hoạch sinh kế thích ứng với Biến đổi khí hậu tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Tổ chức Global Greengrants Fund (Hoa Kỳ)

Mục tiêu của dự án là đánh giá tính khả thi về hiện trạng các sinh kế đã được quy hoạch tại địa phương để từ đó rút ra các kết luận về các mặt thuận lợi cũng như chưa hợp lý để đưa ra các kiến nghị hỗ trợ cộng đồng có những sinh kế phù hợp hơn

1/2018- 1/2019

5.000 USD

9

Lập kế hoạch sử dụng đất để đạt được các mục tiêu Aichi và tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại tỉnh Đồng Tháp

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Cung cấp quy trình kỹ thuật canh tác phù hợp của mô hình Sen – Cá, Sen – Du lịch và Sen – Lúa; ứng dụng cơ giới hóa trong cánh tác sen; hỗ trợ quá trình quy hoạch sử dụng đất có lồng ghép yếu tố đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

9/2017 – 3/2018

17.135 USD

10

Dự án thử nghiệm quy hoạch không gian vùng ven biển dựa  vào hệ sinh thái tỉnh Cà Mau

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP)

Đánh giá hiệu quả của phương pháp quy hoạch không gian dựa vào hệ sinh thái sẵn có và khả năng áp dụng của phương pháp này, trường hợp thử nghiệm tại tỉnh Cà Mau

5/2016 – 3/2017

13.600 USD

11

Tư vấn độ mặn kịp thời cho nông dân trồng lúa (SALTS)

Viện Nghiên cứu lúa Quốc tế (IRRI)

Phát triển mạng lưới và tư vấn cho người trồng lúa tại các vùng bị ảnh hưởng mặn tại tỉnh Hậu Giang và Bạc Liêu

01/2016-12/2016

25.000 USD

12

Chương trình xây dựng năng lực thanh niên trong công tác Bảo vệ môi trường

Tổ chức OXFAM

Xây dựng năng lực và nâng cao kiến thức cho người tham gia về các vấn đề hiện tại ở ĐBSCL. Cụ thể vấn đề quản lý nước ở Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp và Công ty Xi măng Hà Tiên, Kiên Giang.

Thực hành kiến thức vào thực tế. 

3/2015 – 6/2015

5.000 USD

13

Chiến lược thích ứng với sụt lún và đô thị hóa ở đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam nhằm ứng phó với tình trạng xâm nhập mặn gia tăng (Dự án Rise and Fall)

Tổ chức Hà Lan vì sự nghiệp nghiên cứu khoa học (NOW)

Mục tiêu chung của dự án là hướng đến việc tăng cường năng lực của cá nhân và tổ chức trong việc phát triển chiến lược thích ứng bền vững nhằm ứng phó với tình trạng khai thác không kiểm soát nước dưới đất, tình trạng sụt lún và xâm nhập mặn ở vùng đô thị phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án hướng đến việc phát triển một bộ mô hình tích hợp hướng đến việc phân tích tổng thể tác động của các tiến trình tự nhiên cũng như của phát triển nội (đô thị hóa) tại tại vùng nghiên cứu.

2014 - 2019

88.200 EUR

14

Định giá giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn – Phương pháp Viễn thám và phân tích khảo sát nông hộ kết hợp

Quỹ Khoa học Quốc tế (IFS – Thụy Điển)

Mục tiêu dự án là đánh giá tổng giá trị kinh tế các dịch vụ hệ sinh thái rừng ngập mặn (nghiên cứu cụ thể tại tỉnh Cà Mau) bằng phương pháp Viễn thám và phân tích kinh tế nông hộ kết hợp

2013 - 2014

12.000 USD

15

Quản lý lũ lụt và sạt lở đất ở đô thị dựa vào cộng đồng cho thành phố Cần Thơ

Tổ chức ISET (Viện nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội)

Mục tiêu dự án (hợp phần 1,2) là nghiên cứu và xây dựng những cơ chế thực tiễn để gia cố khu vực bờ sông và cải tạo các kênh rạch thoát nước, qua đó tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương ở khu vực đô thị đặc biệt là các hộ sống gần sông và kênh rạch.

2013 - 2015

31.165 USD

16

Hệ thống cung cấp thông tin trên cơ sở ảnh Viễn thám và bảo hiểm cây trồng (RIICE)

Cơ quan Phát triển và hợp tác Thụy Sĩ (SDC)

Mục tiêu dự án là giảm tổn thương cho nông dân trong sản xuất lúa gạo, thông qua hệ thống thông tin tốt hơn và rẻ hơn về sự phát triển của cây trồng sẽ dẫn đến các ứng dụng như chương trình bảo hiểm vi mô.

2012 - 2015

30.000 USD

17

Đánh giá hiện trạng và giá trị kinh tế - xã hội của nguồn cá tự nhiên ở hạ lưu sông Cửu Long

Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế của Úc (ACIAR)

Mục tiêu dự án là tập trung đánh giá giá trị của nguồn cá tự nhiên, đồng thời xây dựng một mạng lưới theo dõi, quan trắc tài nguyên này trong lưu vực sông Cửu Long, thông qua việc hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học, cao học của các trường đại học hợp tác trong khu vực

2012 - 2015

36.689 AUD

18

 

 

 

 

CARE Can Tho

Hợp tác với đối tác Viện Nghiên Cứu Ðồng Bằng, Trường đại học Khoa học Ứng dụng HZ, Hà Lan

 

Ðây là dự án thử nghiệm trao đổi sinh viên, mục tiêu của dự án là tạo điều kiện để sinh viên Hà Lan sang Việt Nam thực hiện các chuyến thực tập ngắn hạn (3 tháng) về các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến tài nguyên nước và môi trường. Sinh viên Hà Lan sẽ cùng với sinh viên trường đại học Cần Thơ (nếu có) thực hiện các nghiên cứu nhỏ, các bài thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của các cán bộ trường đại học Cần Thơ và các trường đại học Hà Lan.

2012 - 2013

Dự án thử nghiệm không có kinh phí

19

 

  SubProM 

 

Tổ chức DANIDA (Đan Mạch)

Mục tiêu dự án là nghiên cứu khả năng sử dụng các chất thải phong phú trong nông nghiệp (rơm) và lục bình (WH) để sản xuất nhiên liệu sinh học (biogas) bền vững và thân thiện với khí hậu theo một quy trình công nghệ sinh học đơn giản và chi phí thấp. Trong đó, mục tiêu ngắn hạn là nghiên cứu và tối ưu hóa quá trình tạo khí sinh học từ các phương pháp tiền xử lý lý – hóa – sinh học rơm và lục bình khác nhau

2012 - 2016

2.396.708 DKK

 

20

 

 

 

 

 ACCLIMATE

 

Viện Nghiên cứu Phát triển (Pháp)

Mục tiêu của dự án Áp dụng mô hình đổi mới sử dụng đất theo hướng thân thiện với môi trường (ACCLIMATE) là tăng cường nỗ lực bằng cách khám phá công nghệ mô hình sáng tạo để cải thiện môi trường ra quyết định quy hoạch sử dụng đất. Dự án sẽ sử dụng 3 thành phần kết hợp với nhau: (1) hoạt động nghiên cứu chung; (2) giáo dục và đào tạo ở trình độ thạc sĩ; (3) chuyển giao công nghệ.

2012 - 2014

32.000 EUR (kinh phí do

đơn vị trực tiếp

quản lý)

21

 

 

 

NEDO

Tổ chức phát triển công nghệ và năng lượng mới Nhật Bản

Mục tiêu dự án nghiên cứu và phát triển hệ thống cung cấp nước sạch cho các trạm y tế, trường học, làng xã nơi chưa có hệ thống cấp nước sạch cụ thể là : xác định những yếu tố cần thiết của hệ thống xử lý lọc cát, cải tiến và tối ưu hóa chức năng từng yếu tố và phối hợp các yếu tố với cách thích hợp nhất; điều chỉnh hệ thống để có tính khả thi về mặt kinh tế.

2009

13.971.000 Yên

22

NSSCP

Tổ chức VLIR

Mục tiêu dự án là liên kết các Đại học Nam và Bắc nhằm xây dựng chương trình đào tạo thạc sỹ chất lượng cao. Mục tiêu cụ thể là thử nghiệm chương trình trao đổi giáo dục như là các bước đi dần đến đào tạo liên kết.

2009

19.131EUR

23

 

 

JIRCAS

Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Nhật Bản về Khoa học Nông nghiệp

Mục tiêu dự án là góp phần vào sự phát triển nông thôn bền vững bằng cách mở rộng các công nghệ kỹ thuật bao gồm việc áp dụng mô hình VACB cho người dân và tiến hành dự án CDM để giảm khí gây hiệu ứng nhà kính thông qua mô hình VACB

2008

 

24

 

OXFAM

Tổ chức OXFAM – Mỹ

Mục tiêu của dự án là góp phần đảm bảo an toàn thực phẩm và cải thiện thu nhập thông qua các mô hình nuôi thủy sản và sản xuất nông nghiệp nhỏ tại xã Long Hòa, Trà Vinh bằng việc gia tăng và đa dạng các sản phẩm nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong khi vẫn quản lý được nguồn tài nguyên tự nhiên.

2006

150.000 USD

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2624069
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2697
8968
130358
2624069

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn