Cơ sở vật chất khoa

         Từ năm 2008 Khoa Môi Trường & Tài nguyên Thiên nhiên được Trường Đại Học Cần Thơ phân giao sử dụng một tòa nhà chính với tổng diện tích sàn là 5.027.00 m2 sử dụng cho phòng học, văn phòng các bộ môn, phòng thí nghiệm; và một diện tích đất là 19.238.00 m2 cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học,  ngoài ra còn có phòng học, weblab nhà lưới,, khu tự học  và dịch vụ hỗ trợ sinh viên (nhà xe, canteen). 

           Đến tháng 12/2022 các  phòng thí nghiệm cũ được nâng cấp về trang thiết bị, diện tích sử dụng và được bố trí ở 02 tòa nhà ATL và RLC theo  Quyết định số 6404 ngày 29/12/22 , Theo quyết định này Khoa sẽ có 14 phòng thí nghiệm bao gồm:

1- PTN Sinh học môi trường và sinh học môi trường tiên tiến (RLC)

2- PTN Môi trường đất và nước và Môi trường đất và nước tiên tiến (RLC)

3- PTN Độc học Môi trường và PTN Độc học Môi trường tiên tiến (RLC)

4- PTN Kỹ thuật Môi trường tiên tiến (ATL) 

5- PTN Nước, Nước thải và nước, Nước thải tiên tiến (RLC)

6- PTN Xử lý chất thải rắn và Xử lý chất thải rắn tiên tiến (RLC)

7- PTN Hóa kỹ thuật môi trường và hóa kỹ thuật môi trường tiên tiến (RLC)

8- PTN Kiểm soát ô nhiểm không khí và kiểm soát ô nhiểm không khí tiên tiến (RLC)

9- PTN GIS-Viễn thám (RLC)

10- PTN Tài nguyên đất đai (RLC)

11- PTN Mô hình nước ngầm (RLC)

12- PTN Mô hình hóa nước mặt (RLC)

13- PTN Tài nguyên nước

14- PTN Quan trắc môi trường và khí hậu (ATL)

  •  Các phòng thí nghiệm cũ:

- Phòng TH Độc Học Môi trường (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TH Chất lượng Môi trường (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TH Tài nguyên Sinh vật (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TN Xử lý Chất thải và Khí thải (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TN Xử lý Nước thải và nước cấp (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TN Hóa Kỹ thuật Môi trường (diện tích sàn 88,8 m2)

- Phòng TN Sinh Kỹ thuật Môi trường (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TN GIS và Viễn thám (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TN Tài nguyên Đất đai (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TN Tài nguyên Nước (diện tích sàn 288 m2)

- Phòng TN Thông tin Nguồn nước (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng TN Quản lý Môi trường (diện tích sàn 120 m2

đang trong quá trình di dời thiết bị sang cơ sở mới và chuyển đổi công năng sử dụng.

- Văn phòng Khoa (diện tích sàn 59,2 m2)

- Văn Phòng Bộ Môn Tài nguyên Đất đai (diện tích sàn 59,2 m2)

- Văn Phòng Bộ Môn Tài nguyên Nước (diện tích sàn 72 m2)

- Văn Phòng Bộ Môn Quản lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (diện tích sàn 88,8 m2)

- Văn Phòng Bộ Môn Khoa Học Môi trường (diện tích sàn 59,2 m2)

- Văn Phòng Bộ Môn Kỹ thuật Môi trường (diện tích sàn 59,2 m2)

- Văn phòng Đoàn Thanh Niên kết hợp phòng truyền thống (diện tích sàn 29,6 m2)

- Phòng thiết bị PCCC (diện tích 12 m2)

- Nhà kho (diện tích 12 m2) đối diện PCCC

- Phòng Giáo sư thỉnh giảng (diện tích sàn 29,6 m2)

- Văn phòng các Phó Giáo sư (diện tích sàn 29,6 m2)

- Văn phòng các Giáo sư (diện tích sàn 29,6 m2)

- Văn phòng dự án Blue Dragon (diện tích sàn 29,6 m2)

- Văn phòng dự án Jicas (diện tích sàn 29,6 m2)

- Văn phòng dự án WWWF (diện tích sàn 29,6 m2)

- Văn phòng Quỹ Bảo tồn Sông Mekong (diện tích sàn 29,6 m2)

- Hội Trường I (diện tích sàn 112 m2)

- Hội Trường II (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng Giáo viên (diện tích sàn 29,6 m2)

- Phòng Trưởng Khoa (diện tích sàn 29,6 m2)

- Phòng Phó Trưởng Khoa 1 (diện tích sàn 29,6 m2)

- Phòng Phó Trưởng Khoa 2 (diện tích sàn 29,6 m2)

- Phòng Phó Trưởng Khoa 3 (diện tích sàn 29,6 m2)

- Phòng bảo trì thiết bị (diện tích sàn 12 m2)

- Phòng học thuật Sau đại học (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng học 101 (diện tích sàn 88,8 m2)

- Phòng học 301 (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng học 302 (diện tích sàn 59,2 m2)

- Phòng máy vi tính (diện tích sàn 59,2 m2)

- Thư viện Khoa  (diện tích sàn 88,8 m2)

  •   Diện tích đất xung quanh khoa được bố trí các cơ sở vật chất sau

- Phòng học 102 (diện tích 77.6 m2)

- Phòng học 103 (diện tích 116.4 m2)

- 04 Khu tự học (diện tích 56.4 m2)

- Nhà xe cho Cán bộ và Sinh viên (diện tích 384 m2)

- Canteen (diện tích 128m2 )

- Wetlab 1 (diện tích 77.6 m2)

- Wetlab 2 (diện tích 77.6 m2)

- Phòng phát triển mô hình vật lý xử lý chất thải

- Nhà lưới 1, 2,3 (diện tích 96 m2)

- Công viên Biogas (diện tích 200 m2)

 

Thông báo

Số lượt truy cập

11783146
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6806
75608
20509
11783146

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn