TỔ CHỨC CĐBP KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN, NHIỆM KỲ 2023 – 2028.


           Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CĐ ký ngày 07 tháng 02 năm 2023 của Ban Thường vụ Công 
đoàn Cơ sở Trường Đại học Cần Thơ, danh sách nhân sự của Ban chấp hành Công đoàn Bộ phận
Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có:
 Đ/c Nguyễn Thanh Giao                                   - Chủ tịch, phụ trách chung
 Đ/c Nguyễn Truờng Thành                               - Ủy viên BCH
 Đ/c Nguyễn Đình Giang Nam                          - Ủy viên BCH
 Đ/c Bùi Thị Chuyền                                          - Ủy viên BCH

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-CĐ ký ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Ban Thường vụ
Công  đoàn Cơ sở Trường Đại học Cần Thơ, danh sách nhân sự Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công đoàn
trực thuộc Công đoàn Bộ phận Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, nhiệm kỳ 2023-2028
gồm có:
DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1/ Tổ Công đoàn bộ môn Kỹ Thuật Môi trường
Đ/c Nguyễn Văn Tuyến                                                      Tổ trưởng
2/ Tổ Công đoàn Bộ môn Khoa học Môi trường
Đ/c Dương Trí Dũng                                                           Tổ trưởng
Đ/c Huỳnh Thị Diễm                                                           Tổ Phó
3/ Tổ Công đoàn Bộ môn Quản lý Môi trường
Đ/c Bùi Thị Bích Liên                                                         Tổ trưởng    
4/ Tổ Công đoàn Bộ môn Tài nguyên Đất đai 
Đ/c Nguyễn Thị Song Bình                                                Tổ trưởng
Đ/c Trần Văn Hùng                                                            Tổ Phó
5/ Tổ Công đoàn Bộ môn Tài nguyên nuớc
Đ/c Lâm Văn Thịnh                                                            Tổ trưởng    
6/ Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa
Đ/c Nguyễn Thành Trung                                                  Tổ trưởng

Thông báo

Số lượt truy cập

11775338
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
12701
67800
12701
11775338

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn