TỔ CHỨC CĐBP KHOA MÔI TRƯỜNG & TNTN, NHIỆM KỲ 2017 – 2022.

            Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-CĐ ký ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường Vụ Công  Đoàn Cơ Sở Trường Đại Học Cần Thơ  về việc công nhận Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 • Đ/c Nguyễn Thị Hồng Điệp - Chủ tịch, phụ trách chung.
 • Đ/c Nguyễn Thanh Giao - Phó Chủ tịch
 • Đ/c Nguyễn Truờng Thành - Ủy viên BCH
 • Đ/c Bùi Thị Chuyền - Ủy viên BCH
 • Đ/c Nguyễn Đình Giang Nam - Ủy viên BCH

 Ban Chấp Hành Công Đoàn Bộ Phận Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên đã tổ chức bầu chọn các tổ trưởng, tổ phó công đoàn của 3 Bộ môn và Văn phòng Khoa trực thuộc BCHCĐ BP Khoa như sau:

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1/. Tổ Công đoàn bộ môn Kỹ Thuật Môi trường

 1.  Nguyễn Văn Tuyến                - Tổ trưởng

2/. Tổ  Công đoàn bộ môn Khoa học Môi trường

 1.    Lê Anh Kha                         - Tổ trưởng

 2.    Huỳnh Văn Thảo                  - Tổ Phó

3/.Tổ Công đoàn bộ môn Quản lý Môi trường & TNTN

 1. Võ Thị Phương Linh                - Tổ trưởng    

4/. Tổ Công đoàn Bộ môn Tài nguyên Đất đai

 1. Huỳnh Thị Thu Hương             - Tổ trưởng

 2. Lý Trung Nguyên                    - Tổ Phó

5/. Kỹ thuật Tài nguyên nuớc

 1. Nguyễn Đình Giang Nam          - Tổ trưởng    

6/ .Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa 
      1. Nguyễn Thành Trung            - Tổ trưởng

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2623882
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2510
8781
130171
2623882

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn