1. Phòng thí nghiệm Hóa Kỹ thuật Môi trường

           

 

 

 

Người phụ trách: PGS.TS. Phạm văn Toàn

Email: pvtoan@ctu.edu.vn

 2. Chức năng

Phòng thí nghiệm Hóa Kỹ thuật Môi trường có chức năng giảng dạy thực hành, thực tập, nơi phục vụ cho sinh viên, học viên, cán bộ thực hiện luận văn tốt nghiệp, nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và triển khai các phương pháp phân tích  tính chất hóa lý các đối tượng môi trường.

3. Nhiệm vụ

Phòng thí nghiệm Hóa Kỹ thuật Môi trường phục vụ cho nhiệm vụ:

- Giảng dạy thực hành các học phần cơ sở và chuyên ngành cho bậc đại học các ngành Kỹ thuật Môi trường, Khoa học Môi trường, Quản lý Môi trường;

- Tham gia đào tạo các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ chuyên ngành liên quan đến hóa môi trường;

- Tham gia phân tích một số chỉ tiêu hóa lý đặc trưng trong môi trường nước mặt, nước thải, nước ngầm, môi trường đất, chất thải rắn và môi trường không khí.

- Tham gia nghiên cứu và phát triển phương pháp phân tích hóa học trong đánh giá chất lượng môi trường;

- Tham gia nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý môi trường bằng phương pháp hóa học.

 4. Thiết bị chính

a. Thiết bị cô đặc chân không Buchi R-100

- Cô quay chân không Buchi R100

- Bơm chân không V-100 với Bộ điều khiển I-100

- Thiết bị làm mát tuần hoàn Chiller F-100

b. Hệ thống làm khô mẫu bằng khí ni-tơ Eyela MGS 2200

- Block nhôm 24 lỗ đường kính 15mm

-  Bộ 24 kim MGS 2200

-  Bình khí ni-tơ

c. Máy quang phổ tử ngoại khả kiến Shimadzu UV 1900

- Thân máy chính với khoảng bước sóng: 0 – 1100.0nm;

- Bộ máy tính Hp, core i5

- Máy in Hp

- Cu-vét thạch anh

d. Hệ thống chưng cất đạm Kjeldahl Gerhardt VAP 50s