BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Tên ngành: Kỹ thuật Môi trường

Mã ngành: 8520320

 Xem CTĐT thạc sĩ ngành KTMT chi tiết tại đây

 

 

                                                                                                                  

 

Thông báo

Số lượt truy cập

12970449
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5692
62055
17346
12970449

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn