Danh sách các đề tài Cấp Tỉnh

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Cán bộ tham gia

Thời gian thực hiện

1

Đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất, khả năng chịu tải của nguồn nước và sức khỏe cộng đồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

Nguyễn Hữu Chiếm

Phạm Văn Toàn

2013 - 2016

2

Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ, carbamate và cúc tổng hợp trên các sông rạch chính tại tỉnh Hậu Giang

Bùi Thị Nga

Phạm Văn Toàn

2012 - 2014

3

Dự án thử nghiệm “trao đổi sinh viên giữa Việt Nam và Hà Lan - CARE Cần Thơ

Nguyễn Hữu Chiếm

Phạm Văn Toàn

2012 - 2013

4

Thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý Arsenic trong nước dưới đất qui mô nhỏ sử dụng cho vùng nông thôn tỉnh Trà Vinh

Nguyễn Hữu Chiếm

Lê Hoàng Việt, Huỳnh Long Toản, Phan Thanh Thuận

2009 - 2010

5

Xây dựng mô hình thí điểm hệ thống quản lý chất thải rắn đô thị cho TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang trên cơ sở phân loại rác tại nguồn có sự tham gia của cộng đồng

 

Nguyễn Xuân Hoàng

2007 - 2008

6

Đánh giá ô nhiễm nước trên kênh Tám Thước, thị xã Sóc Trăng

Võ Thị Gương

Nguyễn Võ Châu Ngân

2004 - 2006

7

Nghiên cứu quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa tại xã Tân Thuận, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Châu Văn Lực

Nguyễn Võ Châu Ngân

2004 - 2006

8

Triển khai sản xuất sạch hơn cho các doanh nghiệp địa bàn TP. Cần Thơ (VIE/96/063)

 

Nguyễn Xuân Hoàng

2001 - 2002

9

Đánh giá tác động hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất, khả năng chịu tải của nguồn nước và sức khỏe cộng đồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững

 

Phạm Văn Toàn

2013 – 2017

10

Đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất, khả năng chịu tải của nguồn nước và sức khỏe cộng đồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở An Giang.

 

Phạm Văn Toàn

 

duyệt 2012

11

Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ, carbamate và cúc tổng hợp trên các sông rạch chính tại tỉnh Hậu Giang.

 

Phạm Văn Toàn

 

duyệt 2012

 

Thông báo

Số lượt truy cập

6597175
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
655
58765
127925
6597175

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn