Danh sách các đề tài hợp tác quốc tế

STT

Tên đề tài

Cán bộ chủ trì

Cán bộ tham gia 

Chương trình/ Cơ quan hợp tác/tài trợ

Thời gian thực hiện

1

Sustainable production of Biogas from waste rice straw

Nguyễn Hữu Chiếm

Lê Hoàng Việt,

Nguyễn Võ Châu Ngân

DANIDA - Đan Mạch

2012 - 2016

2

Phát triển những kỹ thuật nông nghiệp ở ĐBSCL để thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Hữu Chiếm

Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, 

Nguyễn Trường Thành

JIRCAS - Nhật

2010 - 2015

3

Hệ thống thông tin tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững của ÐB Sông Cửu Long - WISDOM

 

Phạm Văn Toàn

BMBF - CHLB Đức

2008 - 2010

4

Integrated Waste Management Modules for Difference Courses of Graduate Studies

Đỗ Ngọc Quỳnh

Lê Hoàng Việt,

Nguyễn Võ Châu Ngân,

Nguyễn Xuân Hoàng

Asia-Link

2007 - 2008

5

Integrated Water Resources Management in Cantho

Trần Minh Thuận

Nguyễn Xuân Hoàng

BMBF - CHLB Đức

2007 - 2008

6

Production of Aqua and Agricultural Products and Renewable Energy from Water Hyacinths and Waste

Đỗ Ngọc Quỳnh

Nguyễn Võ Châu Ngân

Lux-Development

2006 - 2010

7

Phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường - VLIR E22

 

Phạm Văn Toàn

VLIR - Bỉ

2006 - 2007

8

Renewable energy from organic waste and biomass

Đỗ Ngọc Quỳnh

Lê Hoàng Việt

EC-ASEAN Energy - EU

2005 - 2006

9

Restoration of tropical peatland to promote sustainable use of renewable natural resources

Võ Thị Gương

Nguyễn Võ Châu Ngân

Asia-Link

2004 - 2008

10

Bioremediation of oil spills in Vietnam

Đỗ Ngọc Quỳnh

Lê Hoàng Việt,

Nguyễn Võ Châu Ngân

Asia Pro Co - EU

2004 - 2005

11

Closing Nutrient Cycles with hygienically safe substrates of rural water management systems in the Mekong Delta, Vietnam

Lê Quang Minh

Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Xuân Hoàng, Kim Lavane,

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Thu Vân

BMBF - CHLB Đức

2003 - 2006

12

Water Management in the Mekong Delta

Lê Quang Minh

Phạm Văn Toàn, Nguyễn Võ Châu Ngân

 

1998 - 2003

13

To study possible techniques to treat soil, water and air pollution in the specific context of the Vietnamese Mekong Delta

Phạm Văn Toàn

 

ODA

5/2017 – 4/2020

14

To study the planning and managing mechanism of rural, urban and industrial zones to eliminate the pollutant added to the environment (including GHG)

Nguyễn Xuân Hoàng

 

ODA

5/2018 – 4/2020

15

Đề tài hợp tác thử nghiệm giữa Khoa Môi trường và Viện Hải Dương Học Woods Hole “Mekong River Observatory”

 

Phạm Văn Toàn

 

6/2017 – 6/2020

16

Dự án “Towards Climate Resilient Water Supply in the Southwestern Mekong Delta”

 

Phạm Văn Toàn

 

2018 – 2020

17

Chương trình hợp tác “Sustainable application of biochar from green biomass to mitigate greenhouse gases emission from paddy fields and to improve soil ecology in the Mekong Delta”

 

Phạm Văn Toàn

 

2016 – 2018

18

Dự án sản xuất khí sinh học bền vững từ rơm, hợp tác với Ðan Mạch

     

duyệt 2012

19

CARE Can Tho: A pilot-project for a Living Lab., dự án hợp tác với Hà Lan

     

2012-2016

 

Thông báo

Số lượt truy cập

6597391
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
871
58981
128141
6597391

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn