Danh sách các đề tài hợp tác quốc tế

STT

Tên đề tài

Cán bộ chủ trì

Cán bộ tham gia 

Chương trình/ Cơ quan hợp tác/tài trợ

Thời gian thực hiện

1

Sustainable production of Biogas from waste rice straw

Nguyễn Hữu Chiếm

Lê Hoàng Việt,

Nguyễn Võ Châu Ngân

DANIDA - Đan Mạch

2012 - 2016

2

Phát triển những kỹ thuật nông nghiệp ở ĐBSCL để thích ứng với biến đổi khí hậu

Nguyễn Hữu Chiếm

Nguyễn Văn Tuyến, Nguyễn Võ Châu Ngân, Lê Hoàng Việt, 

Nguyễn Trường Thành

JIRCAS - Nhật

2010 - 2015

3

Hệ thống thông tin tài nguyên nước phục vụ phát triển bền vững của ÐB Sông Cửu Long - WISDOM

 

Phạm Văn Toàn

BMBF - CHLB Đức

2008 - 2010

4

Integrated Waste Management Modules for Difference Courses of Graduate Studies

Đỗ Ngọc Quỳnh

Lê Hoàng Việt,

Nguyễn Võ Châu Ngân,

Nguyễn Xuân Hoàng

Asia-Link

2007 - 2008

5

Integrated Water Resources Management in Cantho

Trần Minh Thuận

Nguyễn Xuân Hoàng

BMBF - CHLB Đức

2007 - 2008

6

Production of Aqua and Agricultural Products and Renewable Energy from Water Hyacinths and Waste

Đỗ Ngọc Quỳnh

Nguyễn Võ Châu Ngân

Lux-Development

2006 - 2010

7

Phát triển chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường - VLIR E22

 

Phạm Văn Toàn

VLIR - Bỉ

2006 - 2007

8

Renewable energy from organic waste and biomass

Đỗ Ngọc Quỳnh

Lê Hoàng Việt

EC-ASEAN Energy - EU

2005 - 2006

9

Restoration of tropical peatland to promote sustainable use of renewable natural resources

Võ Thị Gương

Nguyễn Võ Châu Ngân

Asia-Link

2004 - 2008

10

Bioremediation of oil spills in Vietnam

Đỗ Ngọc Quỳnh

Lê Hoàng Việt,

Nguyễn Võ Châu Ngân

Asia Pro Co - EU

2004 - 2005

11

Closing Nutrient Cycles with hygienically safe substrates of rural water management systems in the Mekong Delta, Vietnam

Lê Quang Minh

Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Xuân Hoàng, Kim Lavane,

Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Thị Thu Vân

BMBF - CHLB Đức

2003 - 2006

12

Water Management in the Mekong Delta

Lê Quang Minh

Phạm Văn Toàn, Nguyễn Võ Châu Ngân

 

1998 - 2003

Số lượt truy cập

557784
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1057
26574
64126
557784

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn