1. Nghiên cứu các kỹ thuật nhằm xử lý ô nhiễm đất, nước và không khí trong bối cảnh cụ thể của Đồng bằng sông Cửu Long; (tiếng Anh: To study possible techniques to treat soil, water and air pollution in the specific context of the Vietnamese Mekong Delta). Chương trình E6 thuộc dự án ODA _ Nhật.

2. Nghiên cứu quy hoạch và cơ chế quản lý các khu vực nông thôn, đô thị và khu công nghiệp, hạn chế phát thải chất ô nhiễm vào môi trường bao gồm khí nhà kính (tiếng Anh: To study the planning and managing mechanism of rural, urban and industrial zones to eliminate the pollutant added to the environment (including GHG). Chương trình E8 thuộc dự án ODA _ Nhật.

3. Khảo sát phù sa và chất lượng nước sông Mê Kong (The Me-Kong River observatory). Chương trình nghiên cứu thử nghiệm hợp tác với viện Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) – Hoa Kỳ.

Thông báo

Số lượt truy cập

12925526
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
8001
17132
357442
12925526

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn