1. Dự án sản xuất khí sinh học bền vững từ rơm, hợp tác với Ðan Mạch (hợp tác quốc tế; duyệt năm 2012.

2. Đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất, khả năng chịu tải của nguồn nước và sức khỏe cộng đồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững ở An Giang. Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh (tham gia), duyệt năm 2012. 

3. Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ, carbamate và cúc tổng hợp trên các sông rạch chính tại tỉnh Hậu Giang. Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh (tham gia), duyệt năm 2012. 

4. CARE Can Tho: A pilot-project for a Living Lab., dự án hợp tác với Hà Lan (hợp tác quốc tế), duyệt năm 2012 đến 2016.

Số lượt truy cập

557730
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1003
26520
64072
557730

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn