Giới thiệu Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

                  

          Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên được thành lập vào ngày 21 tháng 01 năm 2008 theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHCT, trên cơ sở Bộ môn Kỹ thuật môi trường và Tài nguyên nước (Khoa Công nghệ) và Bộ môn Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng).  Đầu năm 2010, Khoa tiếp nhận thêm một bộ phận cán bộ của Bộ Môn Khoa Học Đất (Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng) để thành lập Bộ môn Tài nguyên Đất đai. Hiện tại Khoa có 05 Bộ môn và Văn phòng Khoa. Khoa đang quản lý 02 ngành đào tạo bậc tiến sĩ: Môi trường Đất và Nước và Quản lý đất đai; 05 ngành đào tạo bậc cao học:  Khoa học Môi trường, Quản lý Tài Nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Kỹ Thuật Môi Trường, Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Quản lý Đồng bằng) và 06 ngành đào tạo bậc đại học: Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Lâm Sinh và Kỹ thuật Tài nguyên nuớc.

           Khoa có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá chất lượng môi trường, độc tố học môi trường, xử lý nước thải và rác thải đô thị, đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, qui hoạch sử dụng đất, ứng dựng mô hình toán, GIS và viễn thám trong qui hoạch và quản lý tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu,... Hợp tác quốc tế cũng là một thế mạnh của Khoa với nhiều chương trình hợp tác với các Viện, Đại học của châu Mỹ, châu Âu, Úc và các trường thuộc khu vực Đông Nam Á.

          Hiện nay, Khoa đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, mở thêm các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên ở các bậc học, đặc biệt là bậc sau đại học. Song song đó nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế sẽ được đẩy mạnh để Khoa trở thành một trong những đơn vị mạnh của Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu các vấn đề về môi trường và tài nguyên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông báo

Số lượt truy cập

4080087
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2882
22882
135495
4080087

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn