Giới thiệu Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

                  

          Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên được thành lập vào ngày 21 tháng 01 năm 2008 theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHCT, trên cơ sở Bộ môn Kỹ thuật môi trường và Tài nguyên nước (Khoa Công nghệ) và Bộ môn Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng).  Đầu năm 2010, Khoa tiếp nhận thêm một bộ phận cán bộ của Bộ Môn Khoa Học Đất (Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng) để thành lập Bộ môn Tài nguyên Đất đai. Hiện tại Khoa có 05 Bộ môn và Văn phòng Khoa. Khoa đang quản lý 02 ngành đào tạo bậc tiến sĩ: Môi trường Đất và Nước và Quản lý đất đai; 05 ngành đào tạo bậc cao học:  Khoa học Môi trường, Quản lý Tài Nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Kỹ Thuật Môi Trường, Chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Quản lý Đồng bằng) và 06 ngành đào tạo bậc đại học: Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Quản lý Đất đai, Lâm Sinh và Kỹ thuật Tài nguyên nuớc.

           Khoa có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt có các nhóm nghiên cứu như: (1) đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học, (2) Quan trắc, đánh giá và dự báo chất lượng môi trường, (3) Độc học môi trường, (4) Xử lý nước cấp và nước thải, (5) Xử lý rác thải đô thị, (6) Đánh giá tác động môi trường, (7) Giảm thiểu phát thải khí nhà kính, (8) Quản lý tổng hợp tài nguyên nước, (9) Qui hoạch sử dụng đất, (10) Ứng dụng mô hình toán, GIS và viễn thám trong qui hoạch và quản lý tài nguyên môi trường, biến đổi khí hậu,... Hợp tác quốc tế cũng là một thế mạnh của Khoa với nhiều chương trình hợp tác với các Viện, Đại học của châu Mỹ, châu Á, châu Âu, Úc và các trường thuộc khu vực Đông Nam Á, tổ chức phi chính phủ, các Công ty, Doanh nghiệp và các sở ban ngành ở Đồng bằng Sông Cửu long.

          Hiện nay, Khoa đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, mở thêm các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên ở các bậc học, đặc biệt là bậc sau đại học. Song song đó nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế sẽ được đẩy mạnh để Khoa trở thành một trong những đơn vị mạnh của Việt Nam về đào tạo và nghiên cứu các vấn đề về môi trường và tài nguyên ở Đồng bằng sông Cửu Long.

 

Tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu giáo dục của Khoa MT&TNTN

1.Tầm nhìn và sứ mệnh 

1.1. Tầm nhìn
        - Khoa MT&TNTN không ngừng phấn đấu để trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong khu vực. Đào tạo đạt chuẩn chất lượng theo các chuẩn mực của các trường đại học tiên tiến và các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong khu vực Đông Nam Á. Khoa sẽ trở thành đơn vị nghiên cứu và sáng tạo mạnh về MT&TNTN, có vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường vùng Đồng bằng sông Cửu Long.         

1.2 Sứ mệnh
        - Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (MT&TNTN) có sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên, tạo ra sản phẩm bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và cả nước.
         
2. Mục tiêu giáo dục của Khoa MT&TNTN
         Đào tạo người học phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ; có tri thức, kỹ năng, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; có khả năng nắm bắt tiến bộ khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc; có tinh thần lập nghiệp, có ý thức phục vụ cộng đồng.
         Đào tạo nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài trong lĩnh vực MT&TNTN; nghiên cứu khoa học và công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ nhu cầu bảo vệ môi trường, sử dụng hợp lý TNTN và hội nhập quốc tế.

Thông báo

Số lượt truy cập

12889939
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3275
66785
321855
12889939

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn