- Thông tin chung:

+ Người phụ trách: PGS.TS NGUYỄN XUÂN LỘC

+Emali liên hệ: nxloc@gmail.com

+ SĐT: 0918889024

Theo số quyết định 6404/QĐ-ĐHCT thuộc dự án nâng cấp trường Đại Học Cần Thơ nay được thành lập thành PTN Kỹ Thuật Môi Trường tiên tiến.

- Chức năng:PTN có chức năng phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực kỹ thuật môi trường và ảnh hưởng của các chất ô nhiễm đến sinh vật và môi trường, kim loại nặng trong môi trường đất, nước đến sinh vật.

- Nhiệm vụ: Phục cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực thuộc chức năng của phòng thí nghiệm bao gồm: sinh thái học, ảnh hưởng của các chất ô nhiễm và kim loại nặng đến sinh vật và môi trường đất, nước.

- Thiết bị:

     TT

    Tên thiết bị

     Nhà sản xuất

    Model

   Xuất xứ theo hợp đồng

 1 

 AASpectrometer

 PerkinElmer

 PinAAcle 900T

 Singapore

 2 

Microwave Digester

 Anton Paar

Multiwave 5000

 Austria

 3

 Balance

 Mettler Toledo

 MS205DU

 Switzerland

 4

 Mixer

 Buchi

 B-400

 Switzerland

 5

Photosynthesi s Meter

LI-CORBiosciences

 LI-6800

 USA

 6

Photosysnthesis and Respiration System

Hansatech Instruments

 Chlorolab3+

 UK

 7

Photosynthesi s YieldAnalyzer

 Walz

 MINI-PAM II

 Germany

 8

Muffle Furnace

 Yamato

 FO200

 Japan

 9

Water Purification

Merck Millipore

 DirectQ 3 UV

 France

 10

Quantum Sensor

LI-CORBiosciences

 LI-190R

 USA

 11

 UPS 2000VA

 Santak

 Santak C2KS

 China

12

HPLCFluorescence Detector

Thermos Fisher Scientific

FLD-3400RS

Germany

- Học phần phụ trách giảng dạy, lĩnh vực nghiên cứu: Sinh thái học, xử lý nước thải.

- Công trình xuất bản có liên quan

 

Thông báo

Số lượt truy cập

10912240
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6608
31468
31468
10912240

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn