Đào tạo bậc Tiến sỹ chuyên ngành Môi trường Đất và Nước
(Mã ngành: 9440303) 

Chương trình đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Môi trường Đất và Nước thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên – Trường Đại học Cần Thơ được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh theo Quyết định số 3024 (ký ngày 26/7/2010)

Học viên tham khảo Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ theo thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT (ký ngày 07/5/2009) và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Cần Thơ (Quyết định số 2979, ký ngày 01/8/2013)

Mục tiêu đào tạo
       Đào tạo Tiến sỹ chuyên ngành Môi trường Đất và Nước có năng tham gia giảng dạy, lập dự án về quản lý, quy hoạch sử dụng đất, nước, môi trường; xử lý ô nhiễm đất, nước … 

Thông tin về ngành học
Đối tượng tuyển sinh
Đối tượng 1: Các nghiên cứu sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành Khoa học Môi trường nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải học bổ sung: 34 tín chỉ
Tổng số tín chỉ phải tích lũy (34 tín chỉ) gồm:

  • Khối kiến thức cơ sở : 14 tín chỉ (bắt buộc: 6 tín chỉ và tự chọn: 6 tín chỉ)
  • Khối kiến thức chuyên ngành: 20 tín chỉ (bắt buộc: 12 tín chỉ và  tự chọn: 8 tín chỉ)

Đối tượng 2:Các nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ ngành Khoa học Môi trường  phải học các học phần trình độ tiến sĩ, thực hiện 3 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ (chọn trong các danh mục bên dưới) và viết 1 bài tổng quan về lĩnh vực liên quan đến hướng nghiên cứu (Điều 18 Quy chế đào tạo tiến sĩ 10/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 07/5/2009)

Học phần trình độ tiến sĩ: Nghiên cứu sinh bắt buộc học 4 học phần (8 TC) và 2 học phần tự chọn (4 TC). 
Đối tượng 3: Các nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ chuyên ngành gần: Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường, Sinh thái học, Quản lý Tài nguyên nước, Kỹ thuật Tài nguyên nước, Khoa học Đất, Tài nguyên Đất, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học và Nông học bắt buộc phải học bổ sung kiến thức (tổng số 10 tín chỉ gồm 4 học phần bắt buộc). Sau khi học bổ sung đủ kiến thức, các nghiên cứu sinh thuộc nhóm này sẽ tiếp tục học các học phần theo qui định dành cho nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ Khoa học Môi trường (đối tượng 2).

Học phần bổ sung (Điều 17 Quy chế đào tạo tiến sĩ 10/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 07/5/2009)

  • Thời gian đào tạo: 3 năm (tập trung) hoặc 4 năm (không tập trung)
  • Danh hiệu khoa học: Tiến sĩ 

- Khung chương trình đào tạo xin bấm vào đây  

Thông tin tuyển sinh đào tạo Tiến Sỹ chuyên ngành Đất và Nước

Thông báo

Số lượt truy cập

2335862
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2615
38780
45539
2335862

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn