+ DỰ ÁN "PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÙNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, VIỆT NAM VÀ VÙNG ĐỒI NÚI Ở NHẬT BẢN DỰA TRÊN CÁC HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN TÀI NGUYÊN CHẤT THẢI SINH HỌC" (Sustainable Agriculture of Rural Area in Mekong Delta, Vietnam and Mountain Area, Japan by Community-based Action for Effective Utilization of Bio-wastes Resources)

      Mục tiêu 

      - Xây dựng mô hình “Làng đẹp” với trung tâm nhà cộng đồng -  năng lượng - du lịch. (Building a model of “The most beautiful village” with a community - energy - tourism center as the heart)

      -  Đề xuất các tiêu chí cho “Làng đẹp” dựa trên cơ sở các tiêu chí Nông thôn mới (Proposing criteria for "The Most Beautiful Village" based on Criteria of New Rural development)

 

Thông báo

Số lượt truy cập

11775818
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
13181
68280
13181
11775818

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn