Dự án JIRCAS

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

01 Nghiên cứu sử dụng vật liệu đất đỏ bazan để xử lý lân trong nước thải chế biến thủy sản TS. Cô Thị Kính 01 - 12/2011
02 Khảo sát mật số của nhóm vi khuẩn AeromonasEdwardsiella trong môi trường ao nuôi cá tra (Pangsianodon hypophthalmus) ở tỉnh An Giang và Cần Thơ ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc 2010 - 2011
03 Hiệu quả của vật liệu tự chế trong xử lý đạm và lân từ nước thải nhà máy chế biến thực phẩm ThS. Lê Anh Kha 04/2011 - 11/2012
04 Nghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vỏ sò huyết và khả năng sử dụng làm phân bón cho cây họ đậu PGS. TS. Ngô Thụy Diễm Trang 01 - 12/2016
05 Phát thải khí nhà kính ở Vườn quốc gia U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc 01 - 12/2016
06 Xây dựng mô hình cộng đồng chia sẻ nguồn năng lượng khí sinh học TS. Trần Sỹ Nam 2019 - 2020
07 Đặc điểm đồng vị bền nitơ và cacbon của tôm sú được nuôi các hình thức khác nhau TS. Nguyễn Công Thuận 2019 - 2020
08 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và mức độ ô nhiễm nước mặt tại hồ Xáng Thổi, thành phố Cần Thơ ThS. Nguyễn Thị Như Ngọc 2021
09 Đánh giá khả năng chịu mặn của một số loài cây phục vụ chuyển đổi canh tác cho người dân trồng lúa trong bối cảnh xâm nhập mặn cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long ThS. Phạm Việt Nữ 2021
10 Thực trạng phát sinh và biện pháp giảm thiểu phát thải rác nhựa tại trường Đại học Cần Thơ TS. Nguyễn Công Thuận 2021

 

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Địa phương

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

01 Sử dụng enzyme cholinesterase để đánh giá nước nhiễm bẩn thuốc bảo vệ thực vật và ảnh hưởng của thuốc đến cá lóc đồng (Channa striata) PGs. TS. Nguyễn Văn Công 2010 - 2012
02 Thiết kế chế tạo thiết bị xử lý Arsenic trong nước ngầm quy mô nhỏ sử dụng cho vùng nông thôn ở Trà Vinh PGs. TS. Nguyễn Hữu Chiếm 04/2009 - 06/2010
03 Đánh giá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơ, carbamate và cúc tổng hợp trên sông rạch chính tại Hậu Giang PGs. TS. Bùi Thị Nga 2012 - 2014
04 Đánh giá tác động của hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất và khả năng chịu tải của nguồn nước phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững PGs. TS. Nguyễn Hữu Chiếm 2013 - 2016
05 Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt kênh xáng Xà No và các biện pháp quản lý, bảo vệ chất lượng nước mặt kênh xáng Xà No PGs. TS. Nguyễn Văn Công 01/2015 - 12/2015
06 Khảo sát và Phân tích Hệ sinh thái biển tỉnh Sóc Trăng. Du án YEOSU Phối hợp thực hiện cùng Sở Tài Nguyên và môi trường tỉnh Sóc Trăng

ThS. Dương Trí Dũng

 
07  Xây dựng mô hình ứng dụng năng lượng khí sinh học tại Vĩnh Long  PGs. TS. Bùi Thị Nga  
08 Đánh giá thực trạng và xây dựng các mô hình cải thiện sinh kế nông hộ vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang  PGs. TS. Bùi Thị Nga 2017 - 2019
09 Hiện trạng đặc điểm phân bố động vật đáy và trầm tích, trong thủy vực Sông Hậu (đoạn qua thị trấn Mái Dầm) huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang PGs. TS. Nguyễn Văn Công 2018 - 2019
10 Đánh giá tác động hệ thống kiểm soát lũ đối với sức sản xuất của đất, khả năng chịu tải của nguồn nước và sức khỏe cộng đồng phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững PGs. TS. Nguyễn Hữu Chiếm 2018 - 2021
11 Xây dựng một số mô hình sinh học xử lý chất thải chăn nuôi quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre PGs. TS. Bùi Thị Nga 2018
12 Đề án Hậu Giang Xanh đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030 TS. Nguyễn Công Thuận 2020
13 Đề xuất kiểm soát môi trường tại khu vực sản xuất than củi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang PGs. TS. Nguyễn Văn Công 2020

 

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học Cấp Bộ

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

01 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước thải sau các giai đoạn xử lý đạm và lân bằng vật liệu tự chế lên sinh khối tảo ThS. Lê Anh Kha 2010 - 2011
02 Hoàn thiện quy trình sản xuất mô hình khí sinh học quy mô hộ gia đình tại nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long PGs. TS. Bùi Thị Nga 2015 - 2017
03 Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải ao nuôi thâm canh tuần hoàn tôm thẻ trắng (Litopenaeus vannamei) của cây Bồn bồn (Typha orientalis C. Presl) và Năn tượng (Scirpus sp.) ở đồng bằng sông Cửu Long PGs. TS. Ngô Thụy Diễm Trang Đã hoàn thành (kết quả nghiệm thu: tốt)

 

Danh mục đề tài Hợp tác Quốc Tế

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian thực hiện

01 Optimizing the SubProM digester for farm households to a commercial level TS. Trần Sỹ Nam  
02 Improved Biogas cooking stoves for higher efficiency at low biogas pressure without smoke and smell TS. Trần Sỹ Nam  
03 Introduction of electricity generation using biogas and H2S removal filter PGs. TS. Bùi Thị Nga  
04 Production of several by products from a bio-treatment system for Biogas effluents PGs. TS. Bùi Thị Nga  
05 Nghiên cứu năng suất lúa trên hai mô hình quản lý nước trên đồng ruộng tỉnh An Giang PGS. TS Nguyễn Xuân Lộc  
06 Khảo sát nông hộ về quy trình canh tác lúa áp dụng phương pháp Ngập khô xen kẻ trên địa bàn tỉnh An Giang PGS. TS Nguyễn Xuân Lộc  
07 Nghiên cứu ảnh hưởng của việc áp dụng thuốc trừ cỏ và xử lý rơm rạ sau thu hoạch đến năng suất lúa 2 vụ PGS. TS Nguyễn Hữu Chiếm  
08 Nghiên cứu phát triển kỹ thuật “SALIBU” cho lúa sau khi thu hoạch PGS. TS Nguyễn Hữu Chiếm  
09 Nghiên cứu sự phát thải khí nhà kính trên mô hình sản xuất lúa 2 vụ và 3 vụ - áp dụng kỹ thuật xử lý rơm rạ trên đồng ruộng PGS. TS Nguyễn Hữu Chiếm  
10 Nghiên cứu sử dụng nước thải sau túi ủ biogas như là nguồn phân bón để trồng lúa PGS. TS Nguyễn Hữu Chiếm  

 

Danh mục các bài báo đã được xuất bản

 • Bùi Thành Luân, Nguyễn Hồng Khoa, Huỳnh Thị Hồng Vẹn, Ngô Thụy Diễm Trang. 2015. Ảnh hưởng của tốc độ tuần hoàn đến chất lượng nước bể nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) kết hợp đất ngập nước kiến tạo. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 26 – 34, ISSN 1859 – 2333.
 • Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Taro Izumi. 2016. Đặc điểm lý hóa trong nước và trong bùn đáy ao nuôi cá sặc rằn với các loại thức ăn khác nhau. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 50 – 57, ISSN 1859 – 4581.
 • Bùi Thị Nga, Nguyễn Hoàng Nhớ. 2015. Sử dụng phân hữu cơ bùn cống sinh hoạt trồng rau cải củ (Raphanus sativus). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 111-118, ISSN 1859 – 2333.
 • Doan, N.P.N., and Trang, N.T.D., 2016. Dynamics of nitrogen in intensive whiteleg shrimp (Litppenaeus vannamei) tank culture integrated with hybrid constructed wetlands. Can Tho University Journal of Science (in English), (2), p77-83. ISSN 1859-2333.
 • Duong Mai Linh, Kenji Ishido, Tomohiko Taminatio, Nguyễn Hữu ChiếmNguyễn Xuân Lộc2016. Water management and methane emisison from rice cultivation: a case study in An Giang province, Viet Nam. Khoa học và công nghệ. 54, 2A. 91-97.
 • Dương Trí Dũng, Bùi Thị Nga và Trần Đức Thạnh. 2015. Sự phát triển của động vật nổi trong ao nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 9 – 17, ISSN 1859 – 2333.
 • Huỳnh Công Khánh, Trần Sỹ Nam, Nguyễn Văn Đạo, Nguyễn Thị Ngọc Thủy. Nghiên cứu sử dụng bùn thải của nhà máy chế biến thủy sản ủ phân compost kết hợp với rơm và lục bình. Tạp chí khoa học Đại học Đà Nẵng, số 3 (112).2017, Quyển 2. ISSN 1859-1531
 • Huỳnh Thạch Sum, Trương Thị Nga và Lê Nhật Quang. 2016.Khảo sát đặc điểm thích nghi của Năng Kim và Năng Ống tại vườn quốc gia Tràm Chim. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 134-141, ISSN 1859 – 2333.
 • Lâm Thiện Toàn, Trương Thị Nga và Lê Nhật Quang. 2016. Mối quan hệ giữa một số tính chất hóa học đất và sự sinh trưởng của cây Mai Dương tại vườn quốc gia Tràm Chim. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 85-92, ISSN 1859-4581.
 • Lê Minh Long, Hans Brix và Ngô Thụy Diễm Trang. Sử dụng thuốc và hóa chất trong ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthamus) thâm canh ở Đồng Tháp, Việt Nam. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 18 – 25, ISSN 1859 – 2333.
 • Le Thi Ngoc Ly, Nguyễn Xuân Lộc, Đỗ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Hữu Chiếm.2016. Biological characteristics of poon trees calophyllum inophyllum l. and its extracted oil used as starting material for biodiesel production. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Renewable Energy 2016. 7-10. 
 • Long, L.M., Brix, H., and Trang, N.T.D., 2015. Status of chemical and antibiotic use in intensive catfish Pangasianodon hypophthamus farms in An Giang Province, Vietnam. An Giang University Journal of Science (in English). Special Issue 4 (4): 19-25.
 • Ngô Thụy Diễm Trang, Triệu Thị Thúy Vi, Lê Nguyễn Anh Duy, Trần Sỹ Nam, Lê Anh Kha và Phạm Việt Nữ, 2017. Ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên khả năng hấp phụ lân của bột vỏ sò huyết. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ,
 • Ngô Thụy DiễmTrang, Bùi Thành Luân, Nguyễn Hồng Khoa và Hans Brix, Ảnh hưởng diện tích hệ thống đất ngập nước kiến tạo đến chất lượng nước và sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litppenaeus vannamei) thâm canh trong hệ thống tuần hoàn kín. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Cần Thơ, 43b: 116-124.
 • Nguyễn Anh Tuấn,Nguyễn Văn Công, Châu Thành Tươi (2015). Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất chlorpyrifos ethyl lên chilinesterase ở cá lóc giai đoạn giống. Tạp chí khoa học và công nghệ Việt Nam9, 33-37
 • Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. Đặc điểm động vật đáy trên một số thủy vực ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp tại tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 65 – 74, ISSN 1859 – 2333.
 • Nguyễn Phan Nhân, Bùi Thị Nga, Phạm Văn Toàn. 2016. Thành phần loài động vật không xương sống đáy và mối quan hệ với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật – nghiên cứu điển hình: Hệ thống kênh nội đồng và sông rạch tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, 96 – 103, ISSN 1859 – 4581.
 • Nguyễn Thị Thúy Nhung, Trương Thị Nga và Lê Nhật Quang. 2016. Đánh giá chất lượng nước của mô hình rừng tôm kết hợp trong và ngoài đê biển huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 93-100, ISSN 1859-4581.
 • Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Nga. 2015. Sử dụng phân hữu cơ bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm thẻ trồng cải ngọt (Brassica integrifolia) tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau quy mô nông hộ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 50 – 57, ISSN 1859 – 2333.
 • Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Anh Tuấn, Văn Phạm Đăng Trí. 2015. Tính toán lượng nước trữ để tưới cho cây bắp vào mùa khô ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 174 – 182, ISSN 1859 – 2333.
 • Nguyen Vo Chau Ngan, Tran Sy Nam, Nguyen Huu Chiem, Le Hoang Viet and Kjeld Ingvorsen, 2015. Effects of C/N ratios on anaerobic co-digestion of pig manure and local biomass in the Mekong Delta. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vol 53(3A): 223-228.
 • Phạm Quốc Nguyên, Đoàn Chí Linh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công. Đánh giá khả năng loại bỏ chất ô nhiễm ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng Lục bình (Eichhornia crassipes) trên mô hình đất ngập nước dòng chảy mặt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58 – 70, ISSN 1859 – 2333.
 • Phạm Quốc Nguyên, Đoàn Chí Linh, Trương Quốc Phú, Nguyễn Văn Công. Đánh giá khả năng loại bỏ chất ô nhiễm ao nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) bằng Lục bình (Eichhornia crassipes) trên mô hình đất ngập nước dòng chảy mặt. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 58 – 70, ISSN 1859 – 2333.
 • Phạm Việt Nữ, Bùi Thị Nga, Taro Izumi. 2015. Sử dụng nước thải túi ủ biogas có vật liệu nạp là phân heo và bèo tai tượng (Pistia stratiotes) canh tác cây ớt (Capsicum frutescens). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 35 – 40, ISSN 1859 – 2333.
 • Phan Phước Toàn, Nguyễn Trung Thành và Ngô Thụy Diễm Trang. 2016. Đặc trưng và khả năng hấp phụ metyl da cam của tro trấu hoạt hóa. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 42a (2016), 50-57. ISSN: 1859 – 2333.
 • Trần Chấn Bắc, Nguyễn Xuân Lộc.2015. Usage of spirulina sp. for removing nitrate and phosphate from wastewater of intensive pangasianodon hypophthmus culture. Khoa học và công nghệ. 53, 3A. 79-84. 
 • Tran Sy Nam, Huynh Cong Khanh, Huynh Van Thao, Nguyen Vo Chau Ngan, Le Hoang Viet, Nguyen Huu Chiem and Kjeld Ingvorsen, 2015. Biogas production from rice straw and water hyacinth – the effect of mixing in semi-continuous reactors. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vol 53(3A): 217-222.
 • Tran Sy Nam, Huynh Van Thao, Huynh Cong Khanh, Nguyen Vo Chau Ngan, Le Hoang Viet, Nguyen Huu Chiem and Kjeld Ingvorsen, 2015. The components of volatile fatty acids in semi-continuous anaerobic co-digestion of rice straw and water hyacinth and pig manure. Journal of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology, Vol 53 (3A): 229-234.
 • Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Huỳnh Công Khánh, Nguyễn Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt và Kjeld Ingvorsen, 2015. Đánh giá khả năng sử dụng rơm và lục bình trong ủ yếm khí bán liên tục – ứng dụng trên túi ủ biogas polyethylene với quy mô nông hộ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ phần A: Khoa học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường, số 36. 27-35.
 • Tran Sy Nam, Huynh Van Thao, Nguyen Phuong Chi, Nguyen Vo Chau Ngan, Nguyen Huu Chiem and Kjeld Ingvorsen, 2015. Improved biogas production from water hyacinth by co-digestion with pig manure – effect of pretreatment. In Proceeding the 3rd International Symposium on Formulation of the Cooperation Hub for Global Environmental Studies In the Indochina Region & The 10th Inter-University Workshop on Education and Research Collaboration in the Indochina Region at Danang University. p66.
 • Trần Sỹ Nam, Nguyễn Phương Chi, Nguyễn Hữu Chiếm, Lê Hoàng Việt, Nguyễn Võ Châu Ngân, Kjeld Ingvorsen. 2015. Ảnh hưởng của các phương pháp tiền xử lý sinh học lục bình (Eichhornia crassipes) lên khả năng sinh biogas trong ủ yếm khí theo mẻ có phối trộn phân heo. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 102 – 110, ISSN 1859 – 2333.
 • Trang, N.T.D., and Hoa, L.N.N., 2016. Khả năng xử lý nước thải ao nuôi cá Tra thâm canh của Vạn Thọ (Tagetes patula) và Cúc (Chrysanthemum spp.). Tạp chí Khoa học, trường Đại học An Giang, 11c (3): 102-109.
 • Trang, N.T.D., Binh, D.Q., and H. Brix, 2015. Potential use of Pistia stratiotes for removing nutrients from fish pond water in the Mekong Delta of Vietnam. Journal of Science & Technology, 53 (3A): 73-78 (In English). Vietnam Academy of Science & Technology.
 • Trang, N.T.D., Hoa, L.N.N., Khoa, N.D., Brix, H., 2015. Use of floating wetlands in close-to-zero discharge intensive striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) tank culture. An Giang University Journal of Science (in English). Special Issue 4 (4): 79-85.
 • Trang, N.T.D., Long, L.M., Quynh, D.T.T., and H. Brix, 2016. Constructed wetlands as biofilters in closed recirculating tank culture systems of Asian tiger shrimp (Penaeus monodon). Journal of Science & Technology 54 (2A): 84-90 (In English). Vietnam Academy of Science & Technology.
 • Trương Thị Nga, Trần Thị Kim Son và Nguyễn Hoàng Oanh. 2016. Hiện trạng canh tác ớt và một số tính chất hóa học đất trồng ớt tại vùng đê bao triệt để của xã Kiến An, Chợ Mới, An Giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 126-132, ISSN 1859-4581.
 • Võ Ngươn Thảo, Trương Thị Nga. 2015. Đánh giá năng suất vật rụng cây Đước Đôi (Rhizophora apiculata), Vẹt Tách (Bruguirea parviflora) và Mắm Trắng (Avicennia alba) tại cồn Ông Trang, xã Viên Anh, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 1-8, ISSN 1859 – 2333.

Danh sách bài báo xuất bản năm 2019

 • Bùi Thị Nga, Dương Trí Dũng, Nguyễn Công Thuận, Nguyễn Thị Thúy, 2019. Sử dụng nước sau biogas nuôi cá sặc rằn trong mương vườn dừa quy mô nông hộ. Kỹ yếu hội thảo lần thứ 55 "Các Trường Đại học kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre".
 • Bùi Thị Nga, Nguyễn Công Thuận, Dương Trí Dũng, Nguyễn Thị Thúy, 2019. Mô hình xử lý chất thải chăn nuôi heo và cải thiện sinh kế quy mô nông hộ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Kỹ yếu hội thảo lần thứ 55 "Các Trường Đại học kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh Bến Tre".
 • Lâm Thị Như Mơ, Võ Chí Linh, Ngô Thụy Diễm Trang, 2019. Ảnh hưởng độ sâu ngập đến khả năng hấp thu đạm lân của Bồn bồn (Typha orientalis) và Năn tượng (Scirpus littoralis). Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, 361:60-66.
 • Lê Diễm Kiều, Phạm Quốc Nguyên, Nguyễn Văn Công, Ngô Thụy Diễm Trang, 2019. Tải lượng đạm, lân của ao nuôi thâm canh cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở vùng nuôi ven sông chính và kênh nội đồng khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, (345-355): 211 -219.
 • Ngô Hoàng Dẹn, T.Đ.T., Trần Thị Tuyết Băng, Nguyễn Văn Kiền, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Xuân Lộc, 2019. Đánh giá hiện trạng sử dụng nước dưới đất cho một số mô hình sản xuất nông nghiệp chính tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn, 9/2019, 8.
 • Nguyễn Công Thuận, Bùi Thị Nga, Thạch Văn Lành, 2019. Ảnh hưởng của đặc tính lý hóa đất đến năng suất bồn bồn. Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật về Nông nhiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam. Số 9, Trang 56-61.
 • Nguyễn Phương Thảo, Bùi Thị Nga, Trần Đức Thạnh, 2019. Nghiên cứu hàm lượng đạm và lân hữu dụng trong đất trồng dưa leo tưới nước thải biogas. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Số tạp chí 1. Trang 36 – 42.
 • Huynh Van Thao, Masato Oda, Nguyen Huu Chiem, Ho Vu Khanh, Vo Cong Thanh, Tran Sy Nam, Nguyen Vo Chau Ngan, 2019. Effect of herbicide application (Sofix 300EC) and waterlogged rice straw degradation on organic rice yield in the double-cropping pattern. Journal of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019: 68 - 74 (ISSN 2193 - 6471).
 • Kazunori Minamikawa, Huynh Cong Khanh, Yasukazu Hosen, Tran Sy Nam & Nguyen Huu Chiem, 2019. Variable-timing, fixed-rate application of cattle biogas effluent to rice using a leaf color chart: microcosm experiments in Vietnam. Journal of Soil Science and plant nutrition. https://doi.org/10.1080/00380768.2019.1665970.
 • Thanh, N.H., Trang, N.T.D., Viet, V.H., Nam, T.S., and Phong, L.T., 2019. Current status of wastes management and treatments in intensive and semi-intensive whiteleg shrimp (Litopenaeus vannamei) farms: case study in Soc Trang province, the Mekong Delta of Vietnam. of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019: 44-51. ISSN: 2193-6471. http://www.openaccess.tu-dresden.de/ojs/index.php/jve/
 • Viet, V.H., Han, P.T., Huong, D.T.D., Tran, N.H., Trang, D.T.T., Nhi, B.H., Muoi, T.Y., Hoang, M.M., Tung, N.C.T., Toan, P.V., and Trang, N.T.D., 2019. Effects of salt stress on growth and biomass allocation of forage plants in the Mekong Delta. J. of Vietnamese Environment. Special Issue APE2019: 60-67. ISSN: 2193-6471. http://www.openaccess.tu-dresden.de/ojs/index.php/jve/

Chuyên mục phụ

Thông báo

Số lượt truy cập

6087477
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
256
25712
279169
6087477