Đào tạo bậc Đại học chuyên ngành Khoa học Môi Trường
(Mã ngành: 7 44 03 01)

Giới thiệu

Ngành Khoa học Môi trường là một trong các ngành thuộc lĩnh vực môi trường nói chung. Sinh viên được đào tạo và học tập về các thành phần môi trường, các hệ sinh thái, các vấn đề về tài nguyên thiên nhiên, các vấn đề về ô nhiễm và kiểm soát ô nhiễm môi trường.

Ngành tập trung đào tạo Kỹ sư có chuyên môn về khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, đánh giá rủi ro và tác động môi trường, giải quyết các vấn đề suy thoái môi trường đất, nước, không khí, quản lý chất lượng môi trường, nghiên cứu về độc học môi trường, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường, phân tích và đánh giá chất lượng môi trường.

Ở bậc Đại học chuyên ngành Khoa học Môi trường, để tốt nghiệp người học phải tích lũy được 140 tính chỉ (TC) trong đó bao gồm 94 TC bắt buộc và 46 TC tự chọn. Chương trình đào tạo được thiết kết với 3 nhóm kiến thức đó là Khối kiến thức đại cương có 47 TC, khối kiến thức cơ sở ngành có 38 TC và khối kiến thức chuyên ngành có 55 TC bao hàm cả 10 TC của luận văn tốt nghiệp. Sau khi tích lũy được ít nhất 100 TC thì người học có thể đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp. Cách trình bày một luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học môi trường được giảng viên hướng dẫn luận văn giới thiệu cho sinh viên. Về các học phần tự chọn, người học sẽ chọn các học phần trong nhóm có cùng màu với nhau và số tín chỉ theo yêu cầu ở cột thứ 6.

Vị trí việc làm

+ Thanh tra môi trường, cảnh sát môi trường, viên chức thuộc các Sở Ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp, Văn phòng Biến đổi khí hậu ở địa phương

+ Kỹ sư làm tại các công ty, xí nghiệp, nhà máy có hoạt động liên quan đến môi trường

+ Chuyên viên tư vấn đánh giá tác động môi trường cho các tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, các cơ quan chính phủ và phi chính phủ liên quan đến môi trường

+ Giảng viên, nghiên cứu viên tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu hoặc Trung tâm đào tạo các ngành liên quan đến Môi trường.

Thông tin tuyển sinh đại học ngành Khoa học Môi Trường

Thông báo

Số lượt truy cập

1004201
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4790
21231
21231
1004201

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn