Đào tạo bậc Đại học chuyên ngành Khoa học Môi Trường
(Mã ngành: 52 44 03 01)

        Ở bậc Đại học chuyên ngành Khoa học Môi trường, để tốt nghiệp người học phải tích lũy được 140 tính chỉ (TC) trong đó bao gồm 94 TC bắt buộc và 46 TC tự chọn. Chương trình đào tạo được thiết kết với 3 nhóm kiến thức đó là Khối kiến thức đại cương có 47 TC, khối kiến thức cơ sở ngành có 38 TC và khối kiến thức chuyên ngành có 55 TC bao hàm cả 10 TC của luận văn tốt nghiệp. Sau khi tích lũy được ít nhất 100 TC thì người học có thể đăng ký thực hiện luận văn tốt nghiệp. Cách trình bày một luận văn tốt nghiệp Đại học ngành Khoa học môi trường được giảng viên hướng dẫn luận văn giới thiệu cho sinh viên. Tuy vậy sinh viên cũng đã được học ở môn Phương pháp nghiên cứu môi trường (MT135). Về các học phần tự chọn, người học sẽ chọn các học phần trong nhóm có cùng màu với nhau và số tín chỉ theo yêu cầu ở cột thứ 6.

Một số môn học tương đương nhau

STT

Môn học trong khung chương trình cũ

Môn học tương đương

01

Thống kê và phép thí nghiệm - MT (MT116 2 TC bao gồm 20 tiết lý thuyết và 20 tiết thực tập)

Thống kê và phép thí nghiệm - MT (MT152 3 TC bao gồm 2 TC lý thuyết và 1 TC thực tập)

02 Vi sinh vật môi trường (MT306 3 TC)

Vi sinh vật môi trường (MT394 2TC) và

TT vi sinh vật môi trường (MT395 1 TC)

 

 

                                                   

Thông báo

Số lượt truy cập

396100
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1334
5654
31223
396100

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn