Nhân sự Khoa MT&TNTN nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

  

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa

PGs.Ts. Nguyễn Văn Công

Email: nvcong@ctu.edu.vn

Phó trưởng Khoa

Ts. Nguyễn Xuân Hoàng

Email: nxhoang@ctu.edu.vn

Ths.GVC. Lê Hoàng Việt

Email: lhviet@ctu.edu.vn

PGs.Ts. Văn Phạm Đăng Trí

Email: vpdtri@ctu.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc

Văn Phòng Khoa

Chánh văn phòng

ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi

Email: ntbnhi@ctu.edu.vn

Bộ môn Quản lý Môi trường

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Truơng Hoàng Đan

Email:thdan@ctu.edu.vn

Bộ môn Khoa học Môi trường

Trưởng Bộ môn

Ts. Nguyễn Xuân Lộc

Email: nxloc@ctu.edu.vn

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Phạm Văn Toàn

Email: pvtoan@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên Đất đai

Trưởng Bộ môn

Gs. Ts. Võ Quang Minh

Email: vqminh@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên nuớc

Trưởng Bộ môn

Ts. Nguyễn Đình Giang Nam

Email: ndgnam@ctu.edu.vn

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2624065
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2693
8964
130354
2624065

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn