Nhân sự Khoa MT&TNTN nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

  

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa

PGs.Ts. Nguyễn Văn Công

Email: nvcong@ctu.edu.vn

Phó trưởng Khoa

Ts. Nguyễn Xuân Hoàng

Email: nxhoang@ctu.edu.vn

Ths.GVC. Lê Hoàng Việt

Email: lhviet@ctu.edu.vn

PGs.Ts. Nguyễn Xuân Lộc

Email: nxloc@ctu.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc

Văn Phòng Khoa

Chánh văn phòng

Ths. Nguyễn Thị Bích Nhi

Email: ntbnhi@ctu.edu.vn

Bộ môn Quản lý Môi trường

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Truơng Hoàng Đan

Email: thdan@ctu.edu.vn

Bộ môn Khoa học Môi trường

Trưởng Bộ môn

PGs. TS. Trần Sỹ Nam

Email: tsnam@ctu.edu.vn

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Trưởng Bộ môn

Ts. Kim Lavane

Email: klavane@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên Đất đai

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Phạm Thanh Vũ

Email: ptvu@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên nuớc

Trưởng Bộ môn

PGs. TS.  Nguyễn Đình Giang Nam

Email: ndgnam@ctu.edu.vn

 Tổ chức trực thuộc

 Bí thư Đoàn thanh niên   Ts. Lê Ngọc Kiều   Email: lnkieu@ctu.edu.vn
   Công Đoàn
 Chủ tịch công đoàn   PGs. Ts. Nguyễn Thanh Giao   Email: ntgiao@ctu.edu.vn

Thông báo

Số lượt truy cập

11775569
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
12932
68031
12932
11775569

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn