Nhân sự Khoa MT&TNTN nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

 

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa

PGs.Ts.Nguyễn Hiếu Trung

Email: nhtrung@ctu.edu.vn

Phó trưởng Khoa

Ths.GVC. Lê Hoàng Việt

Email: lhviet@ctu.edu.vn

PGs.Ts. Nguyễn Văn Công

Email: nvcong@ctu.edu.vn

Ts. Nguyễn Xuân Hoàng

Email: nxhoang@ctu.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc

Văn Phòng Khoa

Chánh văn phòng

Ô. Nguyễn Văn Nàng

Email: nvnang@ctu.edu.vn

Bộ môn Quản lý Môi trường

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Truơng Hoàng Đan

Email:thdan@ctu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn

ThS. Trần Thị Kim Hồng

Email: ttkhong@ctu.edu.vn

Bộ môn Khoa học Môi trường

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Nguyễn Hữu Chiếm

Email:nhchiem@ctu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn

ThS. Dương Trí Dũng

Email: dtdung@ctu.edu.vn

Ts. Nguyễn Xuân Lộc

Email: nxloc@ctu.edu.vn

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Trưởng Bộ môn

Ts. Phạm Văn Toàn

Email: pvtoan@ctu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn

Ts. Kim Lavane

Email: Klavane@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên Đất đai

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Võ Quang Minh

Email: vqminh@ctu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn

Ts. Phạm Thanh Vũ

Email: ptvu@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên nuớc

Trưởng Bộ môn

PGs.Ts. Văn Phạm Đăng Trí

Email: vpdtri@ctu.edu.vn

Phó trưởng Bộ môn

Ts. Nguyễn Đình Giang Nam (NCS)

Email: ndgnam@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

061141
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
129
2731
12621
61141

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn