Nhân sự Khoa MT&TNTN nhiệm kỳ 2017 - 2022. 

  

Ban chủ nhiệm khoa

Trưởng Khoa

PGs.Ts. Nguyễn Văn Công

Email: nvcong@ctu.edu.vn

Phó trưởng Khoa

Ts. Nguyễn Xuân Hoàng

Email: nxhoang@ctu.edu.vn

Ths.GVC. Lê Hoàng Việt

Email: lhviet@ctu.edu.vn

PGs.Ts. Nguyễn Xuân Lộc

Email: nxloc@ctu.edu.vn

Các đơn vị trực thuộc

Văn Phòng Khoa

Chánh văn phòng

ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi

Email: ntbnhi@ctu.edu.vn

Tổ chức Cán bộ

TS. Trần Thị Kim Hồng

Email: ttkhong@ctu.edu.vn

Trợ lý sau Đại học

ĐH. Bùi Thị Chuyền

Email: btchuyen@ctu.edu.vn

Trợ lý Đại học

ThS. Phạm Việt Nữ

Email: pvnu@ctu.edu.vn

Trợ lý Thiết bị 

ĐH. Nguyễn Thành Trung

Email: nttrung@ctu.edu.vn

Quản lý phòng học

NV. Ngô Minh Như Châu

Email: nmnchau@ctu.edu.vn

Bộ môn Quản lý Môi trường

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Truơng Hoàng Đan

Email:thdan@ctu.edu.vn

Bộ môn Khoa học Môi trường

Trưởng Bộ môn

Ts. Trần Sỹ Nam

Email: tsnam@ctu.edu.vn

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường

Trưởng Bộ môn

Ts. Kim Lavane

Email: klavane@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên Đất đai

Trưởng Bộ môn

PGs. Ts. Phạm Thanh Vũ

Email: ptvu@ctu.edu.vn

Bộ môn Tài nguyên nuớc

Trưởng Bộ môn

Ts. Nguyễn Đình Giang Nam

Email: ndgnam@ctu.edu.vn

Thông báo

Số lượt truy cập

8442116
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1011
82059
53799
8442116

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn