ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) và kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục là một trong những hoạt động quan trọng và bắt buộc của Nhà trường trong hoạt động đào tạo. Điều này giúp đảm bảo mục tiêu:

 1. Đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đại học
 2. Khẳng định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo đáp ứng được mục tiêu giáo dục đại học trong từng giai đoạn cụ thể;
 3. Làm cơ sở để các cơ quan quản lý giáo dục và xã hội kiểm chứng thực trạng chất lượng đào tạo đáp ứng với mục tiêu công bố
 4. Đặc biệt, đây là cơ sở để người học có quyết định lựa chọn đúng cơ sở giáo dục và Nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực.

Các hoạt động ĐBCL đảm bảo nguyên tắc độc lập, khách quan, trung thực, công khai, minh bạch và đúng pháp luật. Đây là hoạt động bắt buộc của Trường Đại học Cần Thơ; Nhà trường có hẳn Trung tâm Đảm bảo chất lượng và Khảo thí (http://qat.ctu.edu.vn/index.php/vi/) đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng chung của tất cả các đơn vị trong Trường có tham gia đào tạo.

Hoạt động ĐBCL và KĐCL chính:

 • Xây dựng chương trình đào tạo...
 • Lấy ý kiến các BLQ về hoạt động đào tạo
 • Bổ sung tư liệu học tập (mua, biên soạn giáo trình/bài giảng)
 • Đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá phù hợp với hệ thống tín chỉ
 • Người học tham gia phản hồi, đóng góp ý kiến về hoạt động đào tạo của nhà trường (trực tuyến)
 • Sắp xếp tổ chức kiểm tra, thi đúng quy định và đảm bảo nghiêm túc, an toàn
 • Mời các nhà khoa học có uy tín và kinh nghiệm chuyên môn tham gia các Hội đồng đánh giá LVTN thạc sĩ, Luận án tiến sĩ (cấp cơ sở và cấp trường)
 • Đánh giá chương trình đào tạo (Tự đánh giá AUN (nội bộ), Kiểm định AUN quốc tế, ...)
 • Bên cạnh đó, “Hòm thư” nhận ý kiến đóng góp của người học, người dạy, viên chức nghiên cứu cho hoạt động này cũng đã được triển khai cụ thể và rõ ràng trong toàn Trường. Lấy ý kiến sinh viên vềhoạt động đào tạo và cơ sở vật chất, điều kiện sinh hoạt học thuật của người học.

Thông báo

Số lượt truy cập

11784531
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
8191
76993
21894
11784531

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn