Lịch sử Bộ môn

 1. Lịch sử Bộ môn

     Đội ngũ cán bộ hiện tại của Bộ Môn Kỹ Thuật Môi Trường trước đây đã từng công tác tại Bộ môn Kỹ thuật Thuỷ Lợi - Khoa Công Nghệ, Trung Tâm Năng Lượng Mới - Đại Học Cần Thơ (1987). Cho đến ngày 04 tháng 09 năm 1999 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và Năng lượng mới được thành lập theo quyết định 286/QĐ-ĐHCT.TCCB.99 của Hiệu trưởng Đại Học Cần Thơ, trên cơ sở sát nhập Bộ môn Kỹ Thuật Thủy lợi với Trung Tâm Năng Lượng Mới. Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và Năng Lượng Mới - trực thuộc Khoa Công Nghệ - Đại Học Cần Thơ - là một đơn vị hoạt động trong các lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu, triển khai, tư vấn các vấn đề liên quan đến môi trường; qui hoạch, thiết kế kỹ thuật, thi công và quản lý những công trình phục vụ nông thôn và giao thông thủy bộ khu vực đồng bằng; khoa học vật liệu, năng lượng mới; giảng dạy, tư vấn và triển khai xây dựng các hệ thống GIS phục vụ cho công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hệ thống thủy lợi, môi trường. 
     Đến ngày 25/05/2005, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và Năng Lượng Mới được chính thức đổi tên thành Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường & Tài Nguyên Nước trực thuộc Khoa Công Nghệ.
     Đến ngày 21/01/2008 Bộ Môn Kỹ Thuật môi Trường được thành lập trên cơ sở chia tách lực lượng cán bộ về hai đơn vị của Khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên (BM. Kỹ thuật Môi trường, BM. Môi trường & QLTNTN) và một phần sáp nhập vào BM. Kỹ thuật Xây dựng (Khoa Công nghệ).

2. Lãnh đạo Bộ môn theo từng thời kỳ

Theo các mốc thời gian, thông tin về Bộ môn, lãnh đạo được cập nhật như sau:

Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường, Khoa Môi trường & TNTN

  Thời gian: 9/2015 – đến nay

  Lãnh đạo: - Phạm Văn Toàn, TS. (Trưởng BM)

                   - TS. Kim Lavane (P. Trưởng BM) 

Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường, Khoa Môi trường & TNTN

  Thời gian: 4/2015 – 9/2015

  Lãnh đạo: - Phạm Văn Toàn, TS. (Trưởng BM)

Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường, Khoa Môi trường & TNTN

  Thời gian: 4/2013 - 4/2015

  Lãnh đạo: - Nguyễn Võ Châu Ngân, TS. (Trưởng BM)

                  - Phạm Văn Toàn, TS. (P. Trưởng BM)

 Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường, Khoa Môi trường & TNTN

  Thời gian: 6/2012 - 3/2013

  Lãnh đạo: - Nguyễn Xuân Hoàng, TS. (Trưởng BM)

                   - Nguyễn Võ Châu Ngân, TS. (P. Trưởng BM)

                   - Phạm Văn Toàn, TS. (P. Trưởng BM)

 Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường, Khoa Môi trường & TNTN

  Thời gian: 1/2008 - 6/2012

  Lãnh đạo: - Lê Hoàng Việt, ThS. GVC. (Trưởng BM, P. Trưởng Khoa)

                   - Nguyễn Xuân Hoàng, ThS. (P. Trưởng BM)

                   - Nguyễn Võ Châu Ngân, ThS. (P. Trưởng BM)

  Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường & Tài Nguyên Nước, Khoa Công Nghệ.

  Thời gian 12/2006 - 12/2007

  Lãnh đạo: - Trần Văn Hừng, ThS. (Trưởng BM)

                   - Nguyễn Xuân Hoàng, ThS. (P. Trưởng BM)

                   - Lê Ngọc Lân, ThS. (P. Trưởng BM)

 Bộ môn Kỹ Thuật Môi Trường & Tài Nguyên Nước, Khoa Công Nghệ.

  Thời gian 5/2005 - 12/2006

  Lãnh đạo: - Lê Hoàng Việt, ThS. (Trưởng BM, Phó trưởng Khoa)

                   - Nguyễn Hiếu Trung, ThS. (P. Trưởng BM)

 Trung tâm Kỹ thuật Môi trường và Năng Lượng Mới, Khoa Công Nghệ

Thời gian 9/1999 - 5/2005

Lãnh đạo: - Lê Hoàng Việt, ThS. (Giám đốc, Phó Trưởng Khoa)

                 - Nguyễn Hiếu Trung, ThS. (P. Giám đốc)

 3. Các Cán bộ từng công tác tại Bộ môn

ThS. Nguyễn Thi Thu Vân (hưu trí)

TS. Đỗ Ngọc Quỳnh (hưu trí)

TS. Lê Quang Xáng (hưu trí)

TS. Lê Văn Huỳnh (hưu trí)

TS. Võ Thị Yến Phi (nghỉ do bệnh, 2011)

TS. Nguyễn Phúc Thanh (chuyển công tác)

ThS. Trần Khưu Tiến (chuyển công tác)

ThS. Huỳnh Thị Ngọc Lưu (chuyển công tác)

KS. Lê Đức Toàn (chuyển công tác)

 Chúng tôi xin ghi nhận những đóng góp, chia sẻ của các cán bộ đã từng công tác, cống hiến công sức cho sự thành công của Bộ môn trong thời gian qua.

Thông báo

Số lượt truy cập

6572866
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
771
34456
103616
6572866

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn