Giáo trình Công nghệ Môi Trường đại cương

Tên giáo trình: Công nghệ Môi Trường đại cương

Người biên soạn: Ts. Phạm Văn Toàn, Ts. Kim Lavane, ThS. Lê Hòang Việt

Năm xuất bản: 2017

Giáo trình Hóa học Kỹ thuật Môi Trường

Tên giáo trình: Hóa học Kỹ thuật Môi Trường

Người biên soạn: Lê Hòang Việt, Phạm Văn Toàn, Kim Lavane

Năm xuất bản: 2017

 

 Giáo trình Tin học trong Kỹ Thuật Môi Trường

Tên giáo trình: Tin học trong Kỹ Thuật Môi Trường

Người biên soạn: Ts. Phạm Văn Toàn, ThS. Nguyễn Văn Tuyến

Năm xuất bản: 2015

 

 Giáo trình AutoCAD - Kỹ Thuật Môi Trường

Tên giáo trình: AutoCAD - Kỹ Thuật Môi Trường

Người biên soạn: Ts. Phạm Văn Toàn, ThS. Nguyễn Văn Tuyến

Năm xuất bản: 2013

 

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải độc hại

Tên giáo trình: Quản lý và xử lý chất thải độc hại

Người biên soạn: ThS. Lê Hoàng Việt, Ts. Nguyễn Xuân Hoàng.

Năm xuất bản: 2013

 

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn

Tên giáo trình: Quản lý và xử lý chất thải rắn

Người biên soạn: ThS. Lê Hoàng Việt, PGs.Ts. Nguyễn Hữu Chiếm.

Năm xuất bản: 2012

 

Giáo trình Giáo dục Môi trường

Tên giáo trình: Giáo trình Giáo dục Môi trường

Người biên soạn: PGs.Ts. Nguyễn hữu Chiếm, ThS. Lê Hoàng Việt

Năm xuất bản: 2012

Giáo trình Giáo dục Môi trường 

Giáo trình Vi sinh vật Nước và Nước thải

Tên giáo trình: Giáo trình Vi sinh vật Nước và Nước thải

Người biên soạn: Gs.Ts. Lâm Minh Triết, ThS. Lê Hoàng Việt

Năm xuất bản: 2009

 Giáo trình Vi sinh vật Nước và Nước thải

 
 

Thông báo

Số lượt truy cập

6573643
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1548
35233
104393
6573643

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn