Giáo trình Công nghệ Môi Trường đại cương

Tên giáo trình: Công nghệ Môi Trường đại cương

Người biên soạn: Ts. Phạm Văn Toàn, Ts. Kim Lavane, ThS. Lê Hòang Việt

Năm xuất bản: 2017

Giáo trình Hóa học Kỹ thuật Môi Trường

Tên giáo trình: Hóa học Kỹ thuật Môi Trường

Người biên soạn: Lê Hòang Việt, Phạm Văn Toàn, Kim Lavane

Năm xuất bản: 2017

 

 Giáo trình Tin học trong Kỹ Thuật Môi Trường

Tên giáo trình: Tin học trong Kỹ Thuật Môi Trường

Người biên soạn: Ts. Phạm Văn Toàn, ThS. Nguyễn Văn Tuyến

Năm xuất bản: 2015

 

 Giáo trình AutoCAD - Kỹ Thuật Môi Trường

Tên giáo trình: AutoCAD - Kỹ Thuật Môi Trường

Người biên soạn: Ts. Phạm Văn Toàn, ThS. Nguyễn Văn Tuyến

Năm xuất bản: 2013

 

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải độc hại

Tên giáo trình: Quản lý và xử lý chất thải độc hại

Người biên soạn: ThS. Lê Hoàng Việt, Ts. Nguyễn Xuân Hoàng.

Năm xuất bản: 2013

 

Giáo trình Quản lý và xử lý chất thải rắn

Tên giáo trình: Quản lý và xử lý chất thải rắn

Người biên soạn: ThS. Lê Hoàng Việt, PGs.Ts. Nguyễn Hữu Chiếm.

Năm xuất bản: 2012

 

Giáo trình Giáo dục Môi trường

Tên giáo trình: Giáo trình Giáo dục Môi trường

Người biên soạn: PGs.Ts. Nguyễn hữu Chiếm, ThS. Lê Hoàng Việt

Năm xuất bản: 2012

Giáo trình Giáo dục Môi trường 

Giáo trình Vi sinh vật Nước và Nước thải

Tên giáo trình: Giáo trình Vi sinh vật Nước và Nước thải

Người biên soạn: Gs.Ts. Lâm Minh Triết, ThS. Lê Hoàng Việt

Năm xuất bản: 2009

 Giáo trình Vi sinh vật Nước và Nước thải

 
 

Số lượt truy cập

4357560
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
347
7963
110726
4357560

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn