HỘI THẢO KHOA HỌC

KHOA HỌC ĐẤT VÀ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

“THOÁI HÓA ĐẤT VÀ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA HẠN MẶN ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Ngày 11 tháng 12 năm 2020

Được sự thống nhất của Trường Đại học Cần Thơ, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên phối hợp với Phân viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp tổ chức Hội thảo. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ 6, ngày 11 tháng 12 năm 2020 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận đóng góp ý kiến cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành Khoa học Đất và Quản lý đất đai trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các sở Tài nguyên Môi trường, sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị doanh nghiệp. Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các cựu sinh viên, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành Khoa học đất và Quản lý đất đai và các ngành có liên quan. Bài toàn văn của Hội nghị sẽ được phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học đất

  1.  THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THẢO

- Các nhà quản lý thuộc các lĩnh vực liên quan.

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên trong và ngoài Đại học Cần Thơ.

- Cựu sinh viên ngành Khoa học đất và Quản lý Đất đai - Đại học Cần Thơ

  1.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội thảo toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

Báo cáo tại các tiểu ban: Các báo cáo tham luận (oral) và treo bảng (poster).

Triển lãm về những hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Đất và Quản lý Đất đai trong thời gian qua.

  1.  CÁC LĨNH VỰC

* Quản lý Đất và Công nghệ phân bón                            * Quản lý đất đai, Chính sách đất đai                             

* Quy hoạch sử dụng đất đai                                          * Công nghệ thông tin trong Quản lý tài nguyên đất đai

* Quản lý môi trường tài nguyên và khoáng sản              * Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

* GIS – Viễn thám, công nghệ UAV.                               * Tiềm năng đất đai trong phát triển

* Đo đạc đất đai                                                              * Quản lý suy thoái đất đai, phân bón và môi trường Đất

  1.  HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bài tóm lược tham gia hội thảo xin gửi trực tiếp theo địa chỉ: Email: lrconference@ctu.edu.vn

Trang web: http://conference.ctu.edu.vn

  1.  CÁC THỜI HẠN

15/06 - 15/07/2020:

Gửi Thông báo số 1, Tác giả hoặc đồng tác giả gởi bài tóm tắt báo cáo (Abstract)

15/07 - 30/07/2020:

Gửi thông báo số 2, thông báo đến các tác giả chấp nhận kết quả tóm tắt và gửi thể lệ viết toàn văn.

30/07 - 10/10/2020:

 

30/09 - 30/10/2020:

01/11 - 20/11/2020:

Gởi bài toàn văn qua email được trình bày theo đúng quy cách bài viết gởi đăng Tạp chí và báo cáo tham luận của các đơn vị.

Phản biện và gửi lại bài toàn văn hoàn chỉnh.

Hoàn chỉnh và in ấn tạp chí khoa học. Gửi thư mời tham dự hội thảo.

 

                       

                                        BAN TỔ CHỨC

 

         

 

Thông báo

Số lượt truy cập

14098628
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7683
25619
352331
14098628

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn