GIỚI THIỆU

Phòng thí nghiệm “GIS-Viễn thám” trực thuộc bộ môn Tài nguyên đất đai, được thành lập nhằm mục tiêu giảng dạy và thực hiện các nghiên cứu nâng cao liên quan tới việc ứng dụng ảnh viễn thám và phân tích không gian, trong quản lý tài nguyên môi trường, đồng thời, cũng là nơi phục vụ cho việc phát triển các ý tưởng của giảng viên và sinh viên về lĩnh vực viễn thám-phân tích không gian trong lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác và quản lý tài nguyên đất đai, môi trường và tài nguyên nước.

NHÂN SỰ VÀ CHUYÊN NGÀNH ĐƯỢC ĐÀO TẠO:

STT

Họ và Tên

Nam/Nữ

Năm sinh

Chuyên ngành

 

1

TS. Võ Quốc Tuấn

Nam

1978

QLĐĐ/Viễn thám

Trưởng phòng TN, Phó trưởng BM

2

GS. TS. Võ Quang Minh

Nam

1962

GIS, Viễn thám, Khoa học đất

Trưởng Bộ môn

3

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Điệp

Nữ

1971

GIS, Viễn thám

 

4

TS. Trương Chí Quang

Nam

1978

Mô hình hóa, GIS, Viễn thám

 

5

TS. Huỳnh Thị Thu Hương

Nữ

1972

GIS, Viễn thám

 

6

TS. Phan Kiều Diễm

Nữ

1983

GIS, Viễn thám

 

 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT

 • Giảng dạy đại học:

 • Giảng dạy các môn học có liên quan cho sinh viên đại học các ngành :

 • Quản lý đất đai

 • Lâm Sinh

 • Khoa học đất

 • Môi trường & quản lý tài nguyên thiên nhiên

 • Trồng trọt

 • Nông học

 • Hoa viên cây cảnh

 • Kỹ thuật môi trường

 • Công thôn

 • Phát triển nông thôn.

 • Giảng dạy các môn học cho các lớp ở các chuyên ngành trong Khoa và Trường với các môn gồm:

 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

 • Hệ thống quản lý thông tin đất (LIS/LIM)

 • Hệ thống định vị toàn cầu (GPS)

 • Hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu môi trường và tài nguyên

 • Kỹ thuật Viễn thám

 • Viễn thám 1 (Cơ bản viễn thám - Giải đoán không ảnh)

 • Viễn thám 2 (Các hệ thống chụp ảnh - Xử lý ảnh số)

 • Ứng dụng GIS Viễn thám trong quản lý môi trường

 • Ứng dụng GIS Viễn thám trong Nông Nghiệp

 • Ứng dụng GIS Viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất

 • Ứng dụng GIS Viễn thám trong thiết kế cảnh quan

 • Ứng dụng GIS Viễn thám trong quản lý đất đai

 • Đo đạc địa chính

 • Kỹ thuật bản đồ địa chính

 • Hướng dẫn sinh viên đại học các ngành Khoa học đất, Quản lý đất đai, Trồng trọt, Nông học, Môi trường quản lý tài nguyên, Kỹ thuật môi trường, Công thôn, Phát triển nông thôn thực hiện luận văn tốt nghiệp với các đề tài liên quan đến GIS và Viễn thám.

 • Giảng dạy sau đại học

 • Giảng dạy các môn học có liên quan cho học viên cao học các ngành

 • Quản lý đất đai

 • Khoa học đất

 • Môi trường

 • Phát triển nông thôn

  • Giảng dạy các môn học cho các lớp cao học trong Khoa và Trường với các môn gồm:

 • Tin học ứng dụng

 • Ứng dụng hệ thống tin địa lý GIS trong quản lý và đánh giá môi trường

 • Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý và Viễn thám trong quy hoạch phát triển nông thôn

 • Ứng dụng GIS va viễn thám trong Bảo vệ thực vật

 • Ðào tạo ngắn hạn

 • Ứng dụng GIS và Viễn thám trong quy hoạch sử dụng đất đai

 • Ứng dụng GIS trong quản lý dử liệu bảo vệ thực vật phục vụ dự báo dịch hại nông nghiệp

 • Ứng dụng GIS trong quản lý hồ sơ địa chính.

 • Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong xây dựng bản đồ hiện trạng rừng

 • Ứng dụng GIS và Viễn thám trong theo dõi và cập nhật diện tích rừng ngập mặn các tỉnh vùng ĐBSCL

 • Ứng dụng Google Earth Engine trong xử lý ảnh viễn thám

 • Ứng dụng mô hình hóa trong dự báo thay đổi sử dụng đất

 • Ứng dụng UAV trong theo dõi tài nguyên môi trường

 HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PTN là nơi nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong các lĩnh vực, thực hiện xử lý các dữ liệu của các dự án hợp tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó phòng thí nghiệm là nơi cho các sinh viên, học viên nghiên cứu thực hiện các đề tài luận án tốt nghiệp liên quan đến lãnh vực GIS và Viễn thám, phục vụ cho việc giảng dạy, đào tạo của Khoa và trường.

 • Định hướng nghiên cứu chính:

- Ứng dụng GIS-Viễn thám trong theo dõi tài nguyên và môi trường

- Mô hình hóa và dự báo

- Xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý, webgis về nông nghiệp, tài nguyên và môi trường

- Phát triển các phương pháp xử lý ảnh sử dụng Google Earth Engine

- Phát triển ứng dụng UAV

 

 • Hợp tác quốc tế: Hiện tại PTN có hợp tác với các đơn vị như:

 • Trung tâm GIS và Remote sensing-NCU,

 • ĐH Wageningen

 • Viện ITC (Hà Lan),

 • ĐH Bonn của Đức,

 • Viện Viễn Thám của Đức,

 • Viện công nghệ Châu Á - AIT

 • Hợp tác trong nước:

 • Viện công nghệ vũ trụ

 • Trung tâm ứng dụng công nghệ vệ tinh miền Nam

 • - Các sở Tài nguyên và môi trường các tỉnh

 • Các sở Khoa học công nghệ các tỉnh

 • Các viện nghiên cứu và trường đại học trong nước

 

Một số hình ảnh về hoạt động PTN GIS-Viễn Thám

 

 

 

 MỘT SỐ XUẤT BẢN QUỐC TẾ

 

Hironori Arai, Ryo Yoshioka, Syunsuke Hanazawa, Vo Quang Minh, Vo Quoc Tuan, Tran Kim Tinh, Truong Quoc Phu, Chandra Shekhar Jha, Suraj Reddy Rodda, Vinay Kumar Dadhwal, Masayoshi Mano, and Kazuyuki Inubushi, 2016 Function of the methanogenic community in mangrove soils as influenced by the chemical properties of the hydrosphere. Soil Science and Plant Nutrition. Vol. 62, http://dx.doi.org/10.1080/00380768.2016.1165598

 Tuan Quoc Vo, C. Kuenzer, N. Oppelt, 2015. How remote sensing supports mangrove ecosystem service valuation: A case study in Ca Mau province, Vietnam. Ecosystem Services. Volume 14, August 2015, Pages 67-75, ISSN 2212-0416, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoser.2015.04.007.

 QT Vo., OPPELT, N., and C. KUENZER, 2013: Remote Sensing in Mapping Mangrove Ecosystems - An Object-based Approach Remote Sensing 5(1), 183-201. doi:10.3390/rs5010183

 QT Vo, C Kuenzer, QM Vo, F Moder, N Oppelt, 2012: Review of valuation methods for mangrove ecosystem services. Ecological Indicators 23, 431-446. doi:10.1016/j.ecolind.2012.04.022

 KUENZER, C., CAMPBELL, I., ROCH, M., LEINENKUGEL, L., VO QUOC, T., and S. DECH, 2012: Understanding the Impacts of Hydropower Development in the context of Upstream-Downstream Relations in the Mekong River Basin. Sustainability Science. http://dx.doi.org/10.1007/s11625-014-0275-3

J Huth, C Kuenzer, T Wehrmann, S Gebhardt, QT Vo, S Dech, 2012: Land cover and land use classification with TWOPAC: towards automated processing for pixel-and object-based image classification. Remote Sensing 4 (9), 2530-2553. doi:10.3390/rs4092530

Claudia Kuenzer, Andrea Bluemel, Steffen Gebhardt, Tuan Vo Quoc and S. Dech, 2011: Remote Sensing of Mangrove Ecosystems- A review. Remote Sensing 3 (5), 878-928. doi:10.3390/rs3050878

Ottinger, Marco; Clauss, Kersten; Vo, Quoc Tuan; Kuenzer, Claudia, 2016 Assessment of coastal aquaculture ponds in Asia with high resolution SAR Data. EARSeL Symposium 2016

T.Sato, V.Q.Tuan, S.Beebout, 2014: Impact of introducing Good Agricultural Practices into Rice Production in Can tho, Vietnam. ASA, CSSA & SSSA International Annual Meetings, Long Beach, CA, USA; 11/2014

Vo Quoc Tuan, Nguyen Nhu Do, Cao Quoc Dat, Vo Quang Minh, 2013: The Potential of Landsat-8 data for Mapping Mangrove Ecosystem. Proceedings of the 9th International Conference on Geo-information for Disaster Management, 9-11 December, 2013. Ha Noi, Vietnam. (oral presentation)

 Vo, QT., N. Oppelt., C, Kuenzer 2013. Quantifying Mangrove Ecosystem Services based on Remote Sensing and Household Surveys. Proceedings of the 35th International Symposium on Remote Sensing of Environment, 22-26 April, 2013, Beijing, China. (oral presentation)

 VO QUOC, T., KUENZER, C., VO QUANG, M., and N. OPPELT, 2012: Mangrove Ecosystem Services in the Mekong Delta: Combining Socio-Economic Household Surveying with Remote Sensing based Analyses. Proceedings of the 32dn International Geographical Congress, 26-30 August, Cologne, Germany (oral presentation)

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

4366261
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2165
16664
119427
4366261

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn