A. Giới thiệu ngành Lâm sinh

- Chuyên ngành Lâm Sinh đào tạo kỹ sư có khả năng nghiên cứu, quản lý, bảo tồn hệ sinh thái rừng; ứng dụng công nghệ cao vào trong công tác quản lý rừng; kỹ thuật chọn giống, chăm sóc và trồng rừng; đánh giá thích nghi và quy hoạch lâm nghiệp; khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm rừng; tính toán hiệu quả kinh tế lâm nghiệp; phân loại gỗ theo các chức năng sử dụng khác nhau; bố trí cảnh quan đô thị, cây xanh đô thị; xây dựng các vùng phát triển cây dược liệu.      

- Sinh viên được học kiến thức chuyên ngành dành cho kỹ sư Lâm Sinh: kiến thức quản lý bảo tồn hệ sinh thái rừng (luật lâm nghiệp, khuyến lâm, sinh thái học, điều tra và thống kê rừng, quản lý tổng hợp tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, bệnh và côn trùng hại cây rừng, dự báo và phòng chóng cháy rừng, lâm sinh và biến đổi khí hậu…); kiến thức ứng dụng công nghệ trong quản lý hệ sinh thái rừng (đo đạc lâm nghiệp, hệ thống thông tin địa lý & định vị-GIS+GPS, viễn thám ứng dụng lâm nghiệp…); kiến thức phân loại, chọn giống và trồng rừng (sinh hóa-sinh lý thực vật, phân loại thực vật, phân loại gỗ, kỹ thuật lâm sinh, chọn giống và trồng rừng, cây rừng đô thị…); kiến thức về quy hoạch lâm nghiệp (thổ nhưỡng, khí tượng thủy văn, đánh giá đất, quy hoạch lâm nghiệp…); khai thác chế biến lâm sản (khai thác chế biến gỗ, bảo quản và quản lý sản phẩm rừng, thực vật dược, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm thủ công mỹ nghệ…); tính toán kinh tế trong lâm nghiệp (kinh tế lâm nghiệp, hệ thống nông lâm kết hợp, định giá dịch vụ hệ sinh thái rừng,…), xây dựng vùng trồng và chế biến cây dược liệu.      

- Cơ hội học tập nâng cao trình độ sau đại học: ngành gần Cao học (thạc sỹ) quản lý tài nguyên môi trường, hệ thống nông nghiệp, khoa học đất tại Đại Học Cần Thơ

B. Thông tin đào tạo
- Địa chỉ đào tạo: Đại học Cần Thơ
- Tên ngành học: Lâm Sinh
Mã ngành: 7620205
- Tổ hợp xét tuyển:

- Toán, Lý, Hóa (A00)

- Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)

- Toán, Hóa, Sinh (B00)

- Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)

- Thời gian đào tạo: 4,5 năm (9 học kỳ)

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư 

- Đơn vị quản lý và đào tạo: Bộ môn Tài Nguyên Đất Đai, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, ĐHCT

C. Chương trình đào tạo
Chương trình theo quy chế tín chỉ. Phương pháp học tập theo cách đặt vấn đề, giải quyết tình huống, thực hành và thực tế.

 

D. Đội ngũ giáo viên và cơ sở thực hành
- Đội ngũ giáo viên: có trình độ sau đại học được đào tạo từ các Viện, Trường trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm chuyên môn và quan hệ hợp tác quốc tế, và chuyển giao các kiến thức khoa học đến địa phương, Chương trình đào tạo cũng được liên kết với các giảng viên có trình độ và kinh nghiêm chuyên môn trong và ngoài nước.

Cơ sở thực tập thực tế: Sinh viên sẽ được tham quan thực tập tại các cơ sở liên kết như: Các Trung Tâm Nghiên Cứu Rừng, Khu Sinh Quyển, vườn quốc gia, các Khu Đa dạng sinh học và các khu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên trong và ngoài vùng, công ty công trình đô thị, quản lý đô thị, các chi cục kiểm lâm.

- Trong quá trình học tập sinh viên có kết quả học tập khá giỏi hoặc các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn sẽ được xem xét để được khen thưởng hoặc được cấp học bổng.

- Sinh viên có thể học thêm ngành 2 cùng khối như Nông học, Khoa học đất và Môi trường. Sau khi ra trường với kiến thức đã được trang bị, sinh viên có khả năng làm việc tại các Sở, Ngành: Tài Nguyên Môi Trường, Nông Nghiệp PTNT, Chi Cuc Quản Lý Lâm Nghiệp, Kiểm Lâm, Trung Tâm Khuyến Nông (khuyến lâm), hoặc tham gia nghiên cứu và đào tạo tại các Viên, Trường. Dự Án nghiên cứu Biến đổi khí hậu, bảo tồn tài nguyên. Các cơ sở sản xuất và chế biến liên quan đến gổ và sản phẩm gổ.

- Phòng học trang bị các phương tiện như quạt, máy chiếu phục vụ giảng dạy và học tập.
- Mỗi học phần có ít nhất 3 tài liệu học tập có tại các thư viện của đơn vị và Trung tâm học liệu Trường.
- Phòng thí nghiệm có đầy đủ thiết bị đáp ứng mục tiêu đào tạo của ngành.
E. Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học:
- Sinh viên (SV) được cấp mã số SV, thẻ SV, địa chỉ thư điện tử.
- Chương trình đào tạo; tóm tắt học phần; đề cương chi tiết học phần; giáo trình và tất cả thông tin được công bố trên website Trường.
- Sử dụng miễn phí máy tính công 5 giờ/1 tín chỉ đăng ký học.
- Quỹ hỗ trợ SV nghèo. Học bổng của các tổ chức và cá nhân.
- Học bổng khuyến khích sinh viên.
- Các hoạt động ngoại khóa, thực tập thực tế.
F. Cơ hội nghề nghiệp và vị trí việc làm

- Kỹ sư phụ trách quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên

- Kỹ sư phụ trách về giống, trổng rừng, sử dụng và phát triển lâm nghiệp

- Kỹ sư phụ trách khai thác, chế biến và bảo quản lâm sản

- Kỹ sư phụ trách quản lý, trồng và chăm sóc cây đô thị

- Kỹ sư phụ trách quản lý, chăm sóc vườn ươm công nghệ

- Kỹ sư phụ trách phát triển, khai thác và chế biến cây dược liệu

- Kỹ sư phụ trách khai thác chế biến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ

- Kỹ sư phụ trách xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp: đo đạc lâm nghiệp, xây dựng và cập nhật bản đồ hiện trạng lâm nghiệp, quy hoạch lâm nghiệp

- Chuyên viên phụ trách về thanh tra và pháp chế lâm nghiệp

- Chuyên viên phụ trách công tác kiểm dịch động, thực vật

- Chuyên viên phụ trách đội cơ động phòng cháy và chữa cháy rừng, xây dựng lực lượng và tuyên truyền lĩnh vực lâm nghiệp

- Chuyên gia trong lĩnh vực phân loại gỗ và chế biến gỗ.

- Chuyên gia tư vấn phát triển lâm nghiệp cho các dự án quốc tế

F. Nơi làm việc

- Cục kiểm lâm, Chi cục lâm nghiệp các tỉnh và thành phố, Chi cục phát triển lâm nghiệp, Ban quản lý rừng, hạt kiểm lâm.

- Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Các Lâm viên, Các khu dự trữ sinh quyển

- Sở nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh/Tp, Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm, các Hội làm vườn và chăm sóc cây cảnh, Vườn ươm công nghệ

- Giảng viên, giáo viên hay nghiên cứu viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu tại các Viện, Trường và Trạm nghiên cứu.

- Chủ doanh nghiệp, chủ công ty khai thác chế biến lâm sản, dịch vụ làm vườn và chăm sóc cây cảnh

- Các cơ sở khai thác, chế biến sản phẩm từ cây dược liệu

- Các cơ sở khai thác, chế biến sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ gỗ

- Chuyên viên các công ty lâm nghiệp, các công ty khai thác và chế biến sản phẩm gỗ, cho các công ty kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp, chuyên viên quản lý và chăm sóc cây xanh tại các công trình đô thị

- Chuyên viên tư vấn cho các tổ chức quốc tế trong dự án trồng rừng, bảo tồn sinh thái, bảo tồn động vật hoan dã các chương trình dự án phát triển nông thôn..

Thông tin ngành lâm sinh
Đia chỉ liên hệ :
Bộ môn Tài nguyên đất đai
Khoa Môi Trường & Tài nguyên thiên nhiên - Ðại học Cần thơ
Ðường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP Cần thơ
Email: vqminh@ctu.edu.vn; ltloi@ctu.edu.vn

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

14070712
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
17764
136578
324415
14070712

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn