DANH MỤC ĐỀ TÀI HỢP TÁC QUỐC TẾ

TT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm hoàn thành

Đơn vị hợp tác

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

Cán bộ phụ trách

1

Nghiên cứu đất có vấn đề: SAREC

1995

Hợp tác với Thụy điển SAREC

Tham gia chủ trì đề tài nhánh

GS.TS Lê Quang Trí

 2

Application of Radarsat satellite image in land use monitoring in the Mekong delta

1999

Radarsat, hơp tác với IRRI

Chủ Trì

PGS.TS.Võ Quang Minh

3

Mangrove forest changes using aerial imagery in the Mekong delta

2000

Chương trình MHO8, hợp tác với Hà Lan

Chủ trì

 

PGS.TS.Võ Quang Minh

4

Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển Đồng Bằng Sông Cửu Long MHO8

2000 và 2005

Hợp tác với Hà Lan

Thư ký 1996-2002 và Chủ nhiệm 2002-2005

GS.TS Lê Quang Trí

5

An evaluation of the sustainability of farming systems in the brackish water region of the Mekong region

 2003

 ACIAR, hợp tác với Úc  Thành viên PGS.TS.Võ Quang Minh

 6

Development of new technologies and their practice for sustainable farming systems in the Mekong delta.

2003

JIRCAS

Thành viên

PGS.TS.Võ Quang Minh

7

Thủy sản trong Hệ Thống Canh Tác INREF-POND

2006

Hợp tác với Hà Lan: INREF-POND

Thư ký 2002-2003, Chủ nhiệm 2003-2006

GS.TS Lê Quang Trí

8

Tái tạo đất than bùn hổ trợ cho việc sử dụng bền vững của nguồn tài nguyên thiên nhiên năng lượng mới: RESTORPEAT

2003-2008

Hợp tác EU thuộc dự án Asia-link: RESTORPEAT

Tham gia chủ trì chuyên đề WP2.4 và WP2.5

GS.TS Lê Quang Trí

9

Sự thích ứng khí hậu trong việc phát triển đô thị bền vững. Nghiên cứu cụ thể ở Thành phố Cần Thơ

2010-2013

Hợp tác với tổ chức CSIRO của Australia

Chủ nhiệm

GS.TS Lê Quang Trí

10

The Mekong future (Tương lai vùng đồng bằng sông Mekong Việt Nam)

2011-2012

Project funded by CSIRO, Australia

Chủ nhiệm

GS.TS Lê Quang Trí

11

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sử đất ở ĐBSCL: Sự thích ứng các HTCT trên nền đất lúa. CLUES – IRRI

2011-2014

Hợp tác với IRRR do ACIAR tài trợ

Giám đốc quốc gia dự án

GS.TS Lê Quang Trí

12

Decision-support Research for Environmental Applications and Models (DREAM)

2014

Funded by IRD, FRANCE

Tham gia đề tài nhánh

PGS.TS. Võ Quang Minh

13

Climate change and drinking water supply in the Mekong Delta, Vietnam”

2014-2017

Funded by Vitens Evides International, The Netherlands

Chủ nhiệm

GS.TS Lê Quang Trí

14

Improving the sustainability of rice-shrimp farming systems in the Mekong Delta, Vietnam

2014-2019

Funded by ACIAR

Chủ nhiệm

GS.TS Lê Quang Trí

15

 Remote Sensing-based Information and Insurance for Crops in Emerging Economies

 2016

 Cantho University

(RIICE-IRRI project,

Los Banos, Philippines)

 Thành viên

 PGS.TS. Võ Quang Minh

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

8911579
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5214
25034
204000
8911579

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn