THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC

“CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 TRONG NÔNG NGHIỆP

VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI”

Ngày 24 tháng 09 năm 2021

Theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Cần Thơ và được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên sẽ tổ chức Hội thảo khoa học về Cách mạng công nghiệp 4.0 trong Nông nghiệp và Quản lý khai thác tài nguyên đât đai. Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ 6, ngày 24 tháng 09 năm 2021 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội thảo các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận đóng góp ý kiến cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển ngành Khoa học Đất và Quản lý đất đai trong thời kỳ hội nhập của cách mạng công nghiệp 4.0. Hội nghị cũng là dịp gắn nghiên cứu khoa học với việc nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng, các Viện nghiên cứu và các sở Tài nguyên Môi trường, sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị doanh nghiệp. Ban Tổ chức Hội thảo xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các cựu sinh viên, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành Khoa học đất và Quản lý đất đai và các ngành có liên quan. Bài toàn văn của Hội nghị sẽ được phản biện và đăng trên Tạp chí Khoa học đất.

  1.  THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THẢO

- Tổng cục QLĐĐ Bộ Tài nguyên Môi trường.

- Sở Tài nguyên MT và NNPTNT 13 tỉnh ĐBSCL.

- Các Doanh nghiệp thiết bị và công nghệ đo đạc, trắc địa, bản đồ.

- Giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên trong và ngoài Đại học Cần Thơ.

- Cựu sinh viên ngành Khoa học đất và Quản lý Đất đai - Đại học Cần Thơ

  1.  HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội thảo toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

Báo cáo tại các tiểu ban: Các báo cáo tham luận (oral) và treo bảng (poster).

Triển lãm về những hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Đất và Quản lý Đất đai trong thời gian qua.

  1.  CÁC LĨNH VỰC

* Công nghệ GIS - Viễn Thám - Drone trong quản lý tài nguyên đất đai và nông nghiệp               

* Công nghệ thông tin trong Quản lý nhà nước về đất đai.                       

* Quy hoạch sử dụng đất đai và vùng đô thị.

* Quản lý môi trường tài nguyên và khoáng sản.

* Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

* Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh

* Cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệ

 

  4. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

Bài tóm lược tham gia hội thảo xin gửi trực tiếp theo địa chỉ: Email: nn_tndd40_2021@ctu.edu.vn

Trang web: http://conference.ctu.edu.vn

  1.  CÁC THỜI HẠN

26/04/2021 - 08/07/2021

Gửi Thông báo Hội thảo, Tác giả hoặc đồng tác giả gởi bài tóm lược báo cáo (Abstract) (Link gởi bài)

01/07/2021:

Thông báo đến các tác giả chấp nhận kết quả tóm tắt và gửi thể lệ viết toàn văn.

31/7/2021:

Hết hạn nộp bài toàn văn (Link gởi bài).

01/08/2021 - 31/08/2021:

Phản biện và gởi lại bài toàn văn hoàn chỉnh (Link gởi bài).

01/09/2021 - 10/9/2021:

Hoàn chỉnh và in ấn tạp chí khoa học.

24/09/2021

Ngày hội thảo

 

                       

                                        BAN TỔ CHỨC

 

         

 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐẤT

SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2018

Ngày 18 – 19 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 1

 

Hội nghị Khoa học đất vùng Đồng bằng sông Cửu Long dự kiến sẽ được tổ chức vào thứ sáu ngày 19 tháng 10 năm 2018 tại trường Đại học Cần Thơ. Thông qua Hội nghị các đại biểu có thể gặp gỡ, trao đổi và thảo luận các kết quả định kỳ nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn về Khai thác, Quản lý và chiến lược sử dụng tài nguyên đất đai bền vững trong khu vực ĐBSCL. Ban Tổ chức Hội nghị xin trân trọng thông báo đến các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức có liên quan, các nghiên cứu sinh và học viên cao học ngành Khoa học đất, Quản lý đất đai và các ngành có liên quan.

1. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

- Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - ĐHCT
- Phân viện quy hoạch thiết kế nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.
2. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI NGHỊ

- Các nhà quản lý thuộc các lĩnh vực liên quan.

- Cán bộ giảng viên, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên sau đại học, sinh viên trong và ngoài Trường Đại học Cần Thơ, cựu sinh viên.

- Các đơn vị Sở, Ban ngành có liên quan đến tài nguyên và nông nghiệp, trạm trại nghiên cứu. Các Viện, Trường.

3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Hội nghị toàn thể: Các báo cáo mời và thảo luận chung.

Hội nghị các tiểu ban: Các báo cáo tham luận (oral) và treo bảng (poster).

Triển lãm về những hoạt động nghiên cứu về Khoa học Đất trong thời gian qua.

4. CÁC LĨNH VỰC

* Chính sách đất đai                                         * Quy hoạch sử dụng đất

* Quản lý tài nguyên đất bền vững                    * Đất, phân bón và cây trồng

* Quản lý dinh dưỡng và độ phì đất                   * Biến đổi khí hậu trong phát triển bền vững tài nguyên đất.

* Quản lý môi trường đất                                  * GIS-Viễn thám, công nghệ thông tin trong quản lý đất bền vững

5. HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA

Các báo cáo tham gia hội nghị sẽ thực hiện đăng ký trực tiếp TS. Phạm Thanh Vũ theo địa chỉ:

Email: hnkhd2018@ctu.edu.vn, số điện thoại: 0918.364662.

Trung tâm học liệu – trường Đại học Cần Thơ (Cổng A),

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh – Q. Ninh Kiều – TP Cần Thơ.

Trang web: http://conference.ctu.edu.vn/introduction.php?conf_id=CSS18

6. CÁC MỐC THỜI HẠN

01/6 - 15/8/2016:

Đăng ký tham gia Hội nghị, Tác giả hoặc đồng tác giả gởi bài tóm tắt báo cáo.

16/8 - 30/8/2016:

Ban chuyên môn tiến hành sắp xếp các bài đăng ký tham gia theo các tiểu ban và thông báo đến các tác giả và quy cách bài viết.

30/8 - 30/9/2016:

Gởi bài toàn văn qua email được trình bày theo đúng quy cách bài viết gởi đăng Tạp chí Đại học Cần Thơ qua địa chỉ email: hnkhd2018@ctu.edu.vn

 

Trân trọng kính chào!                                                               

 

 BAN TỔ CHỨC

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

8911660
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5295
25115
204081
8911660