NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Poster

Chương trình đào tạo

Stt Tên môn học TC
1 CN004 Khí tượng thủy văn 2
2 CN104 Vật liệu xây dựng 2
3 CN112 Cơ học đất 2
4 CN122 Bản đồ học và GIS 2
5 CN303 Nền móng công trình 2
6 FL004 Pháp văn tăng cường 1 (*) 3
7 FL005 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
8 FL006 Pháp văn tăng cường 3 (*) 4
9 KL001 Pháp luật đại cương 2
10 KN001 Kỹ năng mềm 2
11 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
12 ML007 Logic học đại cương 2
13 ML009 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 2
14 ML010 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 3
15 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3
16 MT136 Hóa kỹ thuật môi trường 2
17 MT159 TT. Hóa kỹ thuật môi trường 2
18 MT163 Giới thiệu ngành nghề - TNN 2
19 MT166 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD 2
20 MT167 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD 1
21 MT168 Cơ học chất lỏng 2
22 MT169 TT. Cơ học chất lỏng 1
23 MT170 Địa kỹ thuật 2
24 MT171 Phương pháp nghiên cứu và viết báo cáo khoa học 2
25 MT172 Thủy lực công trình - MT 2
26 MT173 Trắc địa - Tài nguyên nước 2
27 MT174 TT. Trắc địa tài nguyên nước 1
28 MT175 Mô hình thủy văn 2
29 MT176 Thực tập mô hình thủy văn 1
30 MT177 Phương pháp số 2
31 MT178 Cơ học kỹ thuật 2
32 MT179 Phương pháp phân tích cơ sở dữ liệu 2
33 MT180 Mô hình thủy lực 2
34 MT181 Phương pháp tư duy hệ thống trong quản lý TNN 2
35 MT230 Biến đổi khí hậu và ứng phó 2
36 MT267 Hình thái sông ngòi 2
37 MT268 Thủy văn công trình - TNN 2
38 MT269 Phương pháp xử lý nước cấp 2
39 MT270 Kỹ thuật cấp nước 2
40 MT271 Đồ án kỹ thuật cấp nước 2
41 MT272 Thoát và xử lý nước thải đô thị 2
42 MT273 Đồ án thoát và xử lý nước thải đô thị 2
43 MT274 Kinh tế tài nguyên nước 2
44 MT275 Quy hoạch và quản lý nguồn nước 2
45 MT276 Luật tài nguyên nước 2
46 MT277 Công trình cấp và thoát nước đô thị 2
47 MT278 Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 2
48 MT279 TT. Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 1
49 MT280 Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới đất 2
50 MT281 TT. Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới đất 1
51 MT282 Thực tập ngành nghề - TNN 2
52 MT283 Anh văn chuyên môn - TNN 2
53 MT284 Mô hình toán Nước - Cây trồng 2
54 MT285 Kỹ thuật chỉnh trị sông ngòi 2
55 MT286 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
56 MT287 Đồ án kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
57 MT288 Kết cấu công trình thủy lợi 2
58 MT289 Đồ án kết cấu công trình thủy lợi 2
59 MT290 Dự toán công trình 2
60 MT292 Ứng dụng viễn thám trong quản lý nước 2
61 MT293 Ứng dụng GIS trong quản lý nước 2
62 MT294 Quản lý tổng hợp nguồn nước 2
63 MT295 Đất ngập nước kiến tạo 2
64 MT296 Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi 2
65 MT297 Thi công công trình thủy 2
66 MT298 Đồ án thi công công trình thủy 2
67 MT301 Sinh thái môi trường ứng dụng 2
68 MT360 Quản lý kỹ thuật 2
69 MT400 Tiểu luận tốt nghiệp - TNN 4
70 MT410 Máy bơm và trạm bơm - TNN 2
71 MT411 Quản lý và kiểm soát chất lượng nước 2
72 MT412 Công trình trên hệ thống thủy lợi 2
73 MT413 Kinh tế xây dựng 2
74 MT414 Đánh giá tác động môi trường cho công trình thuỷ lợi 2
75 MT415 Cải tạo hệ thống sông 2
76 MT416 Nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường 2
77 MT450 Luận văn tốt nghiệp - TNN 10
78 QP003 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*) 3
79 QP004 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*) 2
80 QP005 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*) 3
81 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
82 TN010 Xác suất thống kê 3
83 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 2
84 TN015 TT.Cơ nhiệt đại cương 1
85 TN023 Hóa phân tích đại cương 2
86 TN024 TT. Hóa phân tích đại cương 1
87 TN033 Tin học căn bản (*) 1
88 TN034 TT.Tin học căn bản (*) 2
89 TN059 Toán cao cấp B 3
90 XH004 Pháp văn căn bản 1 (*) 3
91 XH005 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
92 XH006 Pháp văn căn bản 3 (*) 4
93 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
94 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
95 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
96 XH019 Pháp văn chuyên môn KH&CN 2
97 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
98 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
99 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
100 XH028 Xã hội học đại cương 2
101 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
102 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
103 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
         
    Tổng số học phần: 103  
Download CTĐT dạng file .PDF
         

 

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2604980
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3844
37327
111269
2604980

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn