NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

Poster

Chương trình đào tạo

Stt Tên môn học TC
1 CN004 Khí tượng thủy văn 2
2 CN104 Vật liệu xây dựng 2
3 CN112 Cơ học đất 2
4 CN122 Bản đồ học và GIS 2
5 CN303 Nền móng công trình 2
6 FL004 Pháp văn tăng cường 1 (*) 3
7 FL005 Pháp văn tăng cường 2 (*) 3
8 FL006 Pháp văn tăng cường 3 (*) 4
9 KL001 Pháp luật đại cương 2
10 KN001 Kỹ năng mềm 2
11 ML006 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
12 ML007 Logic học đại cương 2
13 ML009 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 1 2
14 ML010 Những Ng.Lý CB của CN Mác-Lênin 2 3
15 ML011 Đường lối cách mạng của ĐCSVN 3
16 MT136 Hóa kỹ thuật môi trường 2
17 MT159 TT. Hóa kỹ thuật môi trường 2
18 MT163 Giới thiệu ngành nghề - TNN 2
19 MT166 Vẽ kỹ thuật và AutoCAD 2
20 MT167 TT. Vẽ kỹ thuật và AutoCAD 1
21 MT168 Cơ học chất lỏng 2
22 MT169 TT. Cơ học chất lỏng 1
23 MT170 Địa kỹ thuật 2
24 MT171 Phương pháp nghiên cứu và viết báo cáo khoa học 2
25 MT172 Thủy lực công trình - MT 2
26 MT173 Trắc địa - Tài nguyên nước 2
27 MT174 TT. Trắc địa tài nguyên nước 1
28 MT175 Mô hình thủy văn 2
29 MT176 Thực tập mô hình thủy văn 1
30 MT177 Phương pháp số 2
31 MT178 Cơ học kỹ thuật 2
32 MT179 Phương pháp phân tích cơ sở dữ liệu 2
33 MT180 Mô hình thủy lực 2
34 MT181 Phương pháp tư duy hệ thống trong quản lý TNN 2
35 MT230 Biến đổi khí hậu và ứng phó 2
36 MT267 Hình thái sông ngòi 2
37 MT268 Thủy văn công trình - TNN 2
38 MT269 Phương pháp xử lý nước cấp 2
39 MT270 Kỹ thuật cấp nước 2
40 MT271 Đồ án kỹ thuật cấp nước 2
41 MT272 Thoát và xử lý nước thải đô thị 2
42 MT273 Đồ án thoát và xử lý nước thải đô thị 2
43 MT274 Kinh tế tài nguyên nước 2
44 MT275 Quy hoạch và quản lý nguồn nước 2
45 MT276 Luật tài nguyên nước 2
46 MT277 Công trình cấp và thoát nước đô thị 2
47 MT278 Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 2
48 MT279 TT. Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước 1
49 MT280 Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới đất 2
50 MT281 TT. Kỹ thuật Tài nguyên nước dưới đất 1
51 MT282 Thực tập ngành nghề - TNN 2
52 MT283 Anh văn chuyên môn - TNN 2
53 MT284 Mô hình toán Nước - Cây trồng 2
54 MT285 Kỹ thuật chỉnh trị sông ngòi 2
55 MT286 Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
56 MT287 Đồ án kiểm soát ô nhiễm nguồn nước 2
57 MT288 Kết cấu công trình thủy lợi 2
58 MT289 Đồ án kết cấu công trình thủy lợi 2
59 MT290 Dự toán công trình 2
60 MT292 Ứng dụng viễn thám trong quản lý nước 2
61 MT293 Ứng dụng GIS trong quản lý nước 2
62 MT294 Quản lý tổng hợp nguồn nước 2
63 MT295 Đất ngập nước kiến tạo 2
64 MT296 Quy hoạch và thiết kế hệ thống thủy lợi 2
65 MT297 Thi công công trình thủy 2
66 MT298 Đồ án thi công công trình thủy 2
67 MT301 Sinh thái môi trường ứng dụng 2
68 MT360 Quản lý kỹ thuật 2
69 MT400 Tiểu luận tốt nghiệp - TNN 4
70 MT410 Máy bơm và trạm bơm - TNN 2
71 MT411 Quản lý và kiểm soát chất lượng nước 2
72 MT412 Công trình trên hệ thống thủy lợi 2
73 MT413 Kinh tế xây dựng 2
74 MT414 Đánh giá tác động môi trường cho công trình thuỷ lợi 2
75 MT415 Cải tạo hệ thống sông 2
76 MT416 Nguyên lý quản lý tài nguyên và môi trường 2
77 MT450 Luận văn tốt nghiệp - TNN 10
78 QP003 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*) 3
79 QP004 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*) 2
80 QP005 Giáo dục quốc phòng - An ninh 3 (*) 3
81 TC100 Giáo dục thể chất 1+2+3 (*) 3
82 TN010 Xác suất thống kê 3
83 TN014 Cơ và nhiệt đại cương 2
84 TN015 TT.Cơ nhiệt đại cương 1
85 TN023 Hóa phân tích đại cương 2
86 TN024 TT. Hóa phân tích đại cương 1
87 TN033 Tin học căn bản (*) 1
88 TN034 TT.Tin học căn bản (*) 2
89 TN059 Toán cao cấp B 3
90 XH004 Pháp văn căn bản 1 (*) 3
91 XH005 Pháp văn căn bản 2 (*) 3
92 XH006 Pháp văn căn bản 3 (*) 4
93 XH011 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2
94 XH012 Tiếng Việt thực hành 2
95 XH014 Văn bản và lưu trữ học đại cương 2
96 XH019 Pháp văn chuyên môn KH&CN 2
97 XH023 Anh văn căn bản 1 (*) 4
98 XH024 Anh văn căn bản 2 (*) 3
99 XH025 Anh văn căn bản 3 (*) 3
100 XH028 Xã hội học đại cương 2
101 XH031 Anh văn tăng cường 1 (*) 4
102 XH032 Anh văn tăng cường 2 (*) 3
103 XH033 Anh văn tăng cường 3 (*) 3
         
    Tổng số học phần: 103  
Download CTĐT dạng file .PDF
         

     » Chương trình đào tạo từ Khóa 36 đến Khóa 39

   » Chương trình đào tạo từ Khóa 33 đến Khóa 35

 

Thông báo

Số lượt truy cập

370705
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
2487
12160
84574
370705

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn