Các tài liệu sách và báo cáo khoa học người học nên đọc thêm cho các môn học:

  • Nguyên lý cơ sở của biến đổi khí hậu và thiên tai - 2 tín chỉ (Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Quản lý Đồng bằng) / Fundamentals of climate change and natural disasters - 3 ECTS (Master of Climate change and Delta Management): Link
  • Quản lý lưu vực - 2 tín chỉ (Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Quản lý Đồng bằng) / Watershed management - 3 ECTS (Master of Climate change and Delta Management): Link
  • Mô hình hóa môi trường - 2 tín chỉ (Thạc sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường) / Environmental modelling - 3 ECTS (Master of Environment and Natural Resources Management): Link
  • Nguyên lý thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu - 4.5 tín chỉ (Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu và Quản lý Đồng bằng) / Principles of Climate change mitigation and adaptation - 4.5 ECTS ( Master of Climate change and Delta Management): Link
  • Mô hình toán thủy văn - 2 tín chỉ (Thạc sĩ nhóm ngành Kỹ thuật) / Hydrological Modelling - 3 ECTS (Master of Engineering): Link

Thông báo

Số lượt truy cập

12911592
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3198
88438
343508
12911592

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn