HOẠT ĐỘNG SINH VIÊN

  1. LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC KHÓA 42 (2016 – 2020)

Ngày 17/7/2020 tại phòng Hội trường 2, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ đã diễm ra buổi lễ bảo vệ luận văn tốt nghiệp Đại học Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước khoá 42 (2016 - 2020) đợt 2.

  1. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP LIÊN KẾT VỚI GIÁO SƯ NƯỚC NGOÀI – CAO HỌC BDKH VÀ QLĐB KHÓA 26 (2019 – 2021)

Các anh (chị) lớp cao học Biến đổi Khí hậu và Quản lý Đồng bằng khoá 26 tham gia lớp học online của học phần "Phân tích hệ thống Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên ở đồng bằng" của GS. KATO - Nhật Bản cùng với Thầy Phạm Văn Toàn, Thầy Lâm Văn Thịnh - khoa Môi trường và TNTN, trường Đại học Cần Thơ 07.09.2020

  1. BỘ MÔN TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ SINH VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC TỔ CHỨC LỄ TRI ÂN THẦY CÔ – CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 -11

Ngày 24/11/2019 Tại hội trường 1, khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên, trường Đại học Cần Thơ. Bộ môn Tài Nguyên Nước cùng với sinh viên ngành Kỹ Thuật Tài Nguyên Nước tổ chức buổi lễ Tri ân nhằm gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô trong bộ môn đồng thời tạo cơ hội họp mặt và trao đổi sinh viên các khoá.