XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2020

  1. Lê Hoàng Việt, Võ Thanh Trường, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2020. Khảo sát thời gian lưu nước của bể ao phù hợp để xử lý nước thải sau hầm ủ biogas. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 1A (2020): 49-57. ISSN 1859-2333.

  2. Nguyễn Thị Vàng, Dương Trí Dũng, Trần Đắc Định. 2020. Thành phần loài và đặc điểm phân bố theo mùa của họ cá đù (Sciaenidae) ở vùng cửa song ven biển tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 139-148. ISSN 1859-2333.

  3. Nguyễn Văn Công, Đào Kim Thoa, Trần Sỹ Nam, Mitsunori Tarao. 2020. Độc cấp tính và ảnh hưởng của quinalphos đến enzyme cholinesterase ở tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 20-28. ISSN 1859-2333.

  4. Lê Hoàng Việt, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2020. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản bằng mô hình bardenpho 5 giai đoạn kết hợp bể USBF. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 2A (2020): 1-10. ISSN 1859-2333.

  5. Hồng Minh Hoàng, Huỳnh Minh Đường, Trần Dương Ngân Thảo, Văn Phạm Đăng Trí. 2020. Tác động của hệ thống công trình thủy lợi đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 2B (2020): 74-87. ISSN 1859-2333.

  6. Trần Sỹ Nam, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Huỳnh Văn Thảo, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Hữu Chiếm. 2020. Ảnh hưởng của hai loại biochar trấu đến sự phát thải khí CH4 và N2O từ đất phù sa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 109-118. ISSN 1859-2333.

  7. Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Đỗ Văn Hoàng, Võ Quang Minh. 2020. Cải thiện năng suất lúa OM5451 trên vùng đất phèn nặng thông qua sử dụng phân Urea Humate, Kali Humate và phân hỗn hợp NPK chậm tan có kiểm soát tại Hậu Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 98-108. ISSN 1859-2333.

 

 

ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Đoàn thể/ Hội cựu Sinh viên

Số lượt truy cập

2605622
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4486
37969
111911
2605622

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn