XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2021

  1. Le Van Du, Nguyen Thanh Giao, Truong Hoang Dan. The Variation of Water Quality in Three Land Use Types in U Minh Ha National Park, Ca Mau Province, Vietnam Using Multivariate Statistical Approaches. Water (Q1), 2021, 13(11): 1-15.

  2.  Nguyen Thanh Giao and Vo Quang Minh. 2021. Evaluating surface water quality and water monitoring variables in Tien River, Vietnamese Mekong Delta. Jurnal Teknologi (Q3). 83(3): 29-36. IESSN 2180-3722.

  3. Nguyen Thanh Giao, Huynh Thi Hong Nhien, Truong Hoang Dan. 2021. Characteristics of Surface Water Quality and Diversity of Zoobenthos in Water Bodies, An Giang province, Vietnam. Applied Environmental Research (Q4), 2021, 43(2):60-76. ISSN 2287-0741.

  4. Nakharin Therdkiattikul, Nguyen Thanh Giao, and Sumana Siripattanakul-Ratpukdi. 2021. Manganese removal by activated carbon-barium alginate-entrapped cells for biofiltration: morphology, durability, settling velocity, and treatability. Applied Environmental Research (Q4), 2021, 43(1): 127-139.

  5. Võ Quốc Tuấn, Nguyễn Tấn Lợi, Quãng Thị Dal, Trương Chí Quang, Phạm Quốc Việt. 2021. Ứng dụng công nghệ UAV (drones) theo dõi và hỗ trợ cảnh báo sớm dịch hại vùng canh tác lúa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, Tập 57, số 2 (2021), 28 – 38. ISSN 1859 – 2333.

  6. Dang Huynh Giao, Truong Tuong Vi, Ho Thi Thu Ngan, Nguyen Van Binh, Ho Ngoc Tri Tan, Pham Van Toan. 2021. Bimetallie CuCo-Zeolitic imidazole frameworks (CuCp-ZIFs): synthesis and characterization. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ (tiếng Anh), Tập 13 (1), 78-84. ISSN 2615-9422. (cập nhật ngày 24/5/2021)

  7. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Thanh Giám, Trần Sỹ Nam, Trần Bá Linh, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Hồ và Phạm Duy Tiễn. 2021. Phân bố hàm lượng chất rắn lơ lửng (TSS) tỉnh An Giang sử dụng ảnh viễn thám Sentinel A. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 57, số 1, 1-7.

  8. Võ Hoàng Việt, Võ Thị Phương Thảo, Võ Hữu Nghị, Đỗ Hữu Thành Nhân, Phạm Văn Toàn và Ngô Thụy Diễm Trang. 2021. Khả năng sinh trưởng và tích lũy sinh khối của bồn bồn (Typha orientalis), cỏ bàng (Lepironia rticulata) và năn tượng (Scirpus littoralis) trồng trên đất phèn. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, Tập 57, số 1, 152-162.


ResearchGate TNĐĐ

Thông báo

Số lượt truy cập

4506211
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
3449
20600
110391
4506211

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn