PHÒNG THÍ NGHIỆM KIỂM SOÁT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Trưởng PTN: PGS.TS. Phạm Văn Toàn. Email: pvtoan@ctu.edu.vn

Bộ môn quản lý: Kỹ thuật Môi trường

Vị trí PTN: Phòng số 5.14, 5.15, tòa nhà LRC

Chức năng:

            Phòng thí nghiệm Kiểm soát ô nhiễm không khí là một trong các phòng thí nghiệm mới được thành lập trong khuôn khổ nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ. Phòng được chia thành 3 tiểu phòng gồm: Phòng chuẩn bị mẫu, Phòng kiểm soát ô nhiễm không khí cơ bản và Phòng kiểm soát ô nhiễm không khí tiên tiến. Chức năng của phòng là phục vụ công tác giảng dạy các học phần thí nghiệm liên quan đến quan trắc chất lượng môi trường không khí, kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý bụi và khí thải. Bên cạnh đó, phòng còn được sử dụng để phục vụ cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh thực hiện luận văn, luận án liên quan đến kiểm soát ô nhiễm không khí. Ngoài ra, phòng còn được đầu tư một số trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu về quan trắc chất lượng môi trường không khí và xử lý khí thải.

Danh sách các học phần thực hành, thực tập tại phòng:

TT

Mã số học phần

Tên học phần

Nội dung thực hành, thực tập

1.        

MT344

TT. Các chỉ tiêu ô nhiễm không khí

Phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm không khí

2.        

MT445

TT. Xử lý chất thải rắn và khí thải

Phân tích các chỉ tiêu ô nhiễm không khí

3.        

MT448

TT. Công trình xử lý môi trường

Phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong xử lý môi trường

4.        

MT502

 

Luận văn tốt nghiệp - KTMT

Phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong xử lý môi trường

5.        

MT685

Thực nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường

Phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong xử lý môi trường

6.        

MTK611

Thực nghiệm xử lý ô nhiễm môi trường

Phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong xử lý môi trường

7.        

MT900

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong xử lý môi trường

8.        

MKT000

Luận văn tốt nghiệp

Phân tích các chỉ tiêu lý hóa trong xử lý môi trường

Nghiên cứu:

Phòng thí nghiệm kiểm soát ô nhiễm không khí tiên tiến phục vụ cho nghiên cứu khoa học ở các lĩnh vực như: đánh giá chất lượng môi trường không khí xung quanh, không khí trong nhà; nghiên cứu đánh giá hiệu quả xử lý các hệ thống xử lý khí thải; kiểm kê phát thải khí thải….

Một số thiết bị chủ yếu ở phòng:

 

 

Thiết bị lấy mẫu bụi lưu lượng lớn

 

Thiết bị lấy mẫu bụi lưu lượng nhỏ

 

 Thiết bị bay hơi dung môi áp suất chân không

 

 Thiết bị phân tích cấp phối hạt

 

 Tủ nung mẫu

 

 

 

Thiết bị lấy mẫu bụi bị thể tích nhỏ

 

  Thiết bị đo tiếng ồn

 

 Mô hình hệ thống hấp phụ

 

 Mô hình hệ thống thu bụi dạng cyclone

 

 Mô hình hệ thống hấp thụ cyclone

PTN Kiểm soát ô nhiễm không khí được trang bị các thiết bị, dụng cụ để phân tích các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí như: các chỉ tiêu vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm không khí, vận tốc gió, bức xạ mặt trời…); các chỉ tiêu chất lượng môi trường không khí xung quanh (bụi tổng, bụi PM10, PM2,5, CO, CO2, SO2, NOx,…); bụi, một số chất vô cơ và hữu cơ từ các hoạt động đốt và sản xuất công nghiệp…

Một số công trình thuộc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến hoạt động ở phòng:

Phạm Văn Toàn và Nguyễn Nghin Lương. 2013. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí xung quanh làng nghề hầm than và giải pháp kiểm soát. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 8 pp.

Pham Van Toan, Nguyen Thi Phuong, and Nguyen Thanh Giao. 2018. Indoor air quality and health risk assessment for workers in packageing production factory, Can Tho city, Viet Nam. Journal of Vietnamese Environment. 10; 66-71 pp.

Pham Van Toan. Emissions and reduction at source of air pollutants from charcoal making process - a case study in the Vietnamese Mekong Deltathe 12th Asian Aerosol Conference (AAC). In the special symposium of Aerosol and Air pollution in South Eastern Asia Countries.June 12-16, 2022 in Taipei, Taiwan.

Các đề tài/dự án nghiên cứu liên quan:

Xử lý khí thải lò hầm than bằng phương pháp phun sương. Đề tài cơ sở. 2015 -2016.

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để xử lý ô nhiễm đất và nước trong điều kiện đặc thù của ĐBSCL. Đề tài cấp Bộ (tương đương). Năm 2017-2020.

Phát triển và ứng dụng công nghệ xử lý nước biển thành nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt vùng biển đảo. Đề tài đặt hàng. Năm 2021-2022.

Thông báo

Số lượt truy cập

12971000
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6243
62606
17897
12971000

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn