Họ và Tên Học hàm, học vị, chuyên ngành Địa chỉ liên hệ
Ts. Trần Sỹ Nam

Giảng viên chính

Trưởng Bộ môn KHMT

Trưởng phòng thực hành Độc học Môi Trường     

Chuyên ngành Môi trường Đất và Nước

 

tsnam@ctu.edu.vn
Mobile: 0919616382     

Lý lịch khoa học cá nhân

   Ts. Nguyễn Công Thuận  Giảng viên

Phó Trưởng Bộ môn KHMT

Chuyên ngành Khoa học Môi trường

 ncthuan@ctu.edu.vn

Mobile: 0907161511     

Lý lịch khoa học cá nhân

   PGs. Ts. Nguyễn Hữu Chiếm  

Giảng viên cao cấp                  

Chuyên ngành sinh thái nông nghiệp

 

nhchiem@ctu.edu.vn

Mobile: 0918 181942

Lý lịch khoa học cá nhân

  PGs. Ts. Nguyễn Văn Công

Giảng viên cao cấp

Trưởng khoa Môi Trường và Tài Nguyên Thiên Nhiên

Chuyên ngành Độc học môi trường

 nvcong@ctu.edu.vn

Mobile: 0918 855468 

Lý lịch khoa học cá nhân

PGs.Ts. Nguyễn Xuân Lộc

Giảng viên cao cấp

Phó Trưởng khoa Môi Trường và Tài nguyên Thiên Nhiên 

Chuyên ngành Sinh học

 

nxloc@ctu.edu.vn

Mobile: 0918889024       

Lý lịch khoa học cá nhân

Ths. Dương Trí Dũng

Giảng viên chính

Trưởng phòng thực hành Tài nguyên sinh vật       

Chuyên ngành Quản lý tổng hợp tài nguyên ven biển

dtdung@ctu.edu.vn

Mobile: 0918 254825     

Lý lịch khoa học cá nhân

Ths. Lê Anh Kha

Giảng viên

Trưởng phòng thực hành chất lượng Môi trường

Chuyên ngành Khoa học Môi trường

lakha@ctu.edu.vn

Mobile: 0918 440838

Lý lịch khoa học cá nhân

Ts. Cô Thị Kính

Giảng viên

Chuyên ngành Khoa học môi trường

ctkinh@ctu.edu.vn

Mobile: 098 6869270       

Lý lịch khoa học cá nhân

 

Ths. Nguyễn Thị Như Ngọc

Giảng viên

Chuyên ngành Bệnh học thủy sản

ntnngoc@ctu.edu.vn

Mobile: 0986.470819

Lý lịch khoa học cá nhân

 

PGs. Ts Ngô Thụy Diễm Trang

Giảng viên cao cấp

Chuyên ngành sinh học

ntdtrang@ctu.edu.vn

Mobile: 0909243703     

Lý lịch khoa học cá nhân

 Ths. Huỳnh Công Khánh

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành Khoa học môi trường

Đang học Tiến Sĩ tai Trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản.

hckhanh@ctu.edu.vn

Lý lịch khoa học cá nhân

 Ths. Huỳnh Văn Thảo

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành Khoa học môi trường

hvthao@ctu.edu.vn

Mobile: 0979 897 213     

Lý lịch khoa học cá nhân

  Ths. Huỳnh Thị Diễm

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành Khoa học môi trường

htdiem@ctu.edu.vn 

Mobile: 0916 186 253 

Lý lịch khoa học cá nhân

Ths. Đinh Thái Danh

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành Khoa học môi trường

Mobile: 0346 012814

Lý lịch khoa học cá nhân

  Ths. Trần Đức Thạnh

Nghiên cứu viên

Chuyên ngành Khoa học môi trường

Mobile: 0941 133 266

Lý lịch khoa học cá nhân

Thông báo

Số lượt truy cập

5736290
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4851
40977
224033
5736290

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn