CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

Chi Bộ Khoa Học Môi Trường
Bí thư chi Bộ TS. Trần Sỹ Nam Email: tsnam@ctu.edu.vn
Phó Bí Thư chi Bộ PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc Email: nxloc@ctu.edu.vn
Ban chủ nhiệm Bộ Môn
Trưởng Bộ Môn PGS. TS. Nguyễn Xuân Lộc Email: nxloc@ctu.edu.vn
Phó Trưởng Bộ Môn TS. Trần Sỹ Nam Email: tsnam@ctu.edu.vn
Các phòng thực hành trực thuộc
PTH Chất Lượng Môi Trường ThS. Lê Anh Kha Email: lakha@ctu.edu.vn
PTH Độc Học Môi Trường TS. Trần Sỹ Nam Email: tsnam@ctu.edu.vn
PTH Tài Nguyên Sinh Vật ThS. Dương Trí Dũng Email: dtdung@ctu.edu.vn

 

Thông báo

Số lượt truy cập

6677871
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
4714
56416
208621
6677871

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn