NHÂN SỰ BỘ MÔN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

--------------

CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

 

Họ và tên

Học hàm/học vị

Chuyên môn chính

Email

Trương Hoàng Đan

Phó Giáo sư

Tiến sỹ

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 tndan@ctu.edu.vn

Dương Văn Ni

Tiến sỹ

Đất ngập Nước

dvni@ctu.edu.vn

Trần Thị Kim Hồng

 Tiến sỹ

Môi trường Đất và Nước

ttkhong@ctu.edu.vn

Nguyễn Thanh Giao

Tiến sỹ

Quản lý Môi trường

ntgiao@ctu.edu.vn

Lê Ngọc Kiều 

Tiến sỹ

 Hệ thống Năng lượng và Môi trường

lnkieu@ctu.edu.vn

Lê Văn Dũ

Thạc sĩ, NCS

Khoa học Môi trường

lvdu@ctu.edu.vn

Bùi Thị Bích Liên

 Thạc sĩ, NCS

 Kỹ thuật Môi trường

btblien@ctu.edu.vn

 Võ Thị Phương Linh

 Thạc sĩ

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

 vtplinh@ctu.edu.vn

 

CÁN BỘ HỢP ĐỒNG

 
Họ và tên Học hàm/Học vị Chuyên môn chính Email

Lý Văn Lợi

Thạc sĩ, NCS

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

lvloi@ctu.edu.vn

Trần Ngọc Huy

Kỹ sư

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

tnhuy0210@gmail.com

Huỳnh Thị Hồng Nhiên

Kỹ sư

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

hongnhien13797@gmail.com

Thông báo

Số lượt truy cập

8929889
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6362
43344
222310
8929889

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn