Bộ môn Quản lý Môi trường và TNTN thuộc Khoa Môi trường & TNTN được thành lập theo quyết định số 187/QĐ ĐHCT ngày 19/02/2008 và chính thức đổi tên thành Bộ môn Quản lý Môi trường theo quyết định số 264/QĐ-ĐHCT ngày 30/01/2015. Bộ môn Quản lý Môi trường đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ đại học và cao học thuộc chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường (QLTN&MT). Bên cạnh đó, Bộ môn còn có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Từ năm 2013-2014, Bộ môn đã tham gia tự đánh giá chương trình đào tạo đại học và cao học theo tiêu chuẩn AUN và trong năm 2016 Bộ môn tiếp tục tham gia tự đánh giá chương trình đào tạo đại học ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường theo tiêu chuẩn AUN và được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT theo chuẩn AUN-QA theo Quyết định số 5747/QĐ-ĐHCT ngày 26/12/2016.

       Đến tháng 09/2021, lực lượng cán bộ giảng viên của Bộ môn gồm 8 giảng viên (5 nữ), trong đó: 1 Phó Giáo sư tiến sĩ, 4 tiến sĩ, 3 Thạc sĩ , Ngoài ra còn có 03 nghiên cứu viên: trong đó 01 Thạc sĩ, 02 Kỹ sư. Hiện nay, Bộ môn đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cùng với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế. 

Lãnh đạo bộ môn

STT

Họ tên 

Chức vụ

1

PGS.TS Trương Hoàng Đan 

Trưởng bộ môn 

2

TS. Nguyễn Thanh Giao

Phó trưởng bộ môn 

CÔNG TÁC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nhiệm vụ chính của Bộ môn Quản lý Môi Trường bao gồm:

      + Đào tạo cán bộ có trình độ đại học và cao học thuộc chuyên ngành Quản lý Tài Nguyên và Môi trường; 
     + Thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng cũng như chuyển giao công nghệ trong một số lĩnh vực, bao gồm: (i) Quy hoạch bảo vệ môi trường và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, (ii) Quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên dựa trên cơ sở cộng đồng, (iii) Đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường, và (iv) Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám trong công tác quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên hướng đến sự phát triển bền vững ở ĐBSCL. Dựa vào nội lực của chính mình và mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

Trong thời gian tới, Bộ Môn sẽ tập trung vào một số công tác chính như sau: 

+ Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc tiếp tục đưa cán bộ trong Bộ môn đi học chuyên ngành nâng cao theo các khóa đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn (Thạc sĩ, Tiến sĩ, Sau tiến sĩ);

+  Để nâng cao công tác đào tạo, Bộ môn tạo điều kiện cho sinh viên tham gia học các lớp đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài;

+ Củng cố và tăng cường trang thiết bị, các phương tiện giảng dạy thông qua việc tranh thủ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước;

+ Củng cố, mở rộng quan hệ, hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ.

 

Địa chỉ liên hệ:          

  •  Bộ môn Quản lý Môi trường
  •  Lầu 1 - Khoa Môi Trường và Tài nguyên Thiên Nhiên - Trường Đại học Cần Thơ 
  •  Địa chỉ: Khu II, đường 3/2 - Phường Xuân Khánh - Quận Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ      
  •  Email: thdan@ctu.edu.vn 

Thông báo

Số lượt truy cập

14098870
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7925
25861
352573
14098870

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn