Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Giáo trình và Sách xuất bản

2021

Sách

Giáo trình

 

1. Hệ thống tưới tiêu, 2021. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Tuyến. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

1. Khoa học Môi trường và An toàn lao động, 2021. Nguyễn Xuân Lộc (chủ biên), Đỗ Thị Mỹ Phượng (chủ biên), Trần Sỹ Nam. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

2019

Sách

Giáo trình

 

 

1. Sinh học Môi trường, 2019. Nguyễn Xuân Lộc (chủ biên), Trương Thị Nga. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 

 2018

Sách 

Giáo trình 

 

 

1. Hệ sinh thái, 2018. Ngô Thụy Diễm Trang (chủ biên), Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 

 2017

Sách

Giáo trình

 

1. Rơm ở đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng sử dụng cho sản xuất khí sinh học, 2017. Nguyễn Hữu Chiếm (chủ biên), Trần Sỹ Nam, Lê Hoàng Việt, Kjeld Ingvorsen. Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

1. Công nghệ môi trường đại cương

2. Hóa học kỹ thuật Môi trường, 2017. Ngô Thụy Diễm Trang (chủ biên), Dương Trí Dũng, Trần Sỹ Nam. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 2016

Sách

Giáo trình

 

1. Cẩm nang cấp nước nông thôn, 2016. Lê Anh Tuấn. Nhà xuất bản Đại học quốc gia TPHCM

2. Phát triển thủy điện ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp, 2016. Lê Anh Tuấn, Đào Thị Việt Nga. NXB Khoa học và kỹ thuật

3. Tài nguyên nước Đồng bằng Sông Cửu Long: Hiện trạng và Giải pháp sử dụng Bền vững, 2016. Trần Văn Tỷ, Trần Minh Thuận, Lê Anh Tuấn. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

1.Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật môi trường

2. Quy hoạch và Phát triển nông thôn, 2016. Lê Tấn Lợi (chủ biên), Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Song Bình, Lý Hằng Ni. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

3. Hệ sinh thái Đất ngập nước, 2016. Lê Tấn Lợi (chủ biên), Phạm Thanh Vũ, Lý Trung Nguyên. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 2015

Sách

Giáo trình

 

1. Hướng dẫn Kỹ thuật thu gom và sử dụng nước mưa ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, 2015. Nguyễn Hiếu Trung (chủ biên), Đinh Diệp Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Hoàng, Lê Quang Trí, Nguyễn N Minh. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

2. Quy hoạch Chiến lược Sử dụng Bền vững Tài nguyên Đất và Nước Thích ứng với Biến đổi Khí hậu Đồng bằng Sông Cửu Long, 2015. Nguyễn Hiếu Trung (chủ biên), Phạm Thanh Vũ, Lê Quang Trí, Vương Hữu Huy, Phan Hoàng Vũ. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

1. Quy hoạch và phát triển đô thị, 2015. Lê Quang Trí. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 2014

Sách

Giáo trình

 

 

1. Kỹ thuật xử lý nước thải Tập 1, 2014. Lê Hoàng Việt và Nguyễn Võ Châu Ngân. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

2. Kỹ thuật xử lý nước thải Tập 2, 2014. Lê Hoàng Việt và Nguyễn Võ Châu Ngân. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

3. Anh văn chuyên ngành Khoa học môi trường, 2014. Ngô Thụy Diễm Trang và Nguyễn Bửu Huân.

4. Sinh thái học Môi trường, 2014. Nguyễn Văn Công, Dương Trí Dũng. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

5. Giáo trình viễn thám ứng dụng, 2014. Võ Quang Minh (chủ biên), Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 2013

Sách

Giáo trình

 

 

  1. Sử dụng đất ngập nước nhân tạo kiểm soát ô nhiễm môi trường. 2013. Trương Thị Nga và Ngô Thụy Diễm Trang. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
  2. Quản lý và xử lý chất thải rắn. 2013. Lê Hoàng Việt và Nguyễn Hữu Chiếm. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.
  3. Quản lý và xử lý chất thải độc hại. 2013. Lê Hoàng Việt và Nguyễn Xuân Hoàng. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.4. Giáo trình Quản lý và khai thác tài nguyên đất đai, 2013. Võ Quang Minh (chủ biên), Lê Văn Khoa. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 2012

Sách

Giáo trình

 

 

1. Phương pháp lồng ghép biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 2011. Lê Anh Tuấn. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

2. Tác động của Biến đổi khí hậu lên sản xuất lúa, 2012. Lê Anh Tuấn. Nhà xuất bản Nông nghiệp.

3. Đánh giá rủi ro và tác động môi trường, 2012. Lê Anh Tuấn. Nhà xuất bản Nông nghiệp

 

 

1. Đánh giá rủi ro và tác động môi trường, 2012. Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Bé. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

2. Giáo trình Nguồn gốc, Phân loại, Khảo sát, Lập Bản đồ đất, 2012. Võ Quang Minh (chủ biên), Lê Quang Trí, Trần Kim Tính, Võ Tòng Anh, Phạm Thanh Vũ. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

2011 

Sách

Giáo trình

 

 

1. Open Channel Hydraulics for Engineers, 2011. Le Anh Tuan. LAP LAMBERT Academic Publishing.

2. Pollutants Transport in Constructed Subsurface Flow Wetlands, 2011. Le Anh Tuan. LAP LAMBERT Academic Publishing.

 

 2010

Sách

Giáo trình

 

 

Giáo trình Kỹ thuật viễn thám, 2010. Võ Quang Minh. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Giáo trình Quy hoạch sử dụng đất đai, 2010. Lê Quang Trí. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

Giáo trình Đánh giá đất đai, , 2010. Lê Quang Trí. Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ.

 2009

Sách

Giáo trình

 

1. Đất ngập nước kiến tạo, 2009. Lê Anh Tuấn, Lê Hoàng Việt, Guido Wyseure. NXB Nông nghiệp TPHCM.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

11785470
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
9130
77932
22833
11785470

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn