LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: HUỲNH THỊ THU HƯƠNG               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1972                      Nơi sinh: Campuchia          

Quê quán: Châu Thành, Đồng Tháp                      Dân tộc: Kinh                       Tôn giáo: Không

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                          Năm phong học vị: 2017

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên          Năm phong: 2008

Chức vụ:                                                                                           

Đơn vị công tác:Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, ĐHCT

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 61, đường B13_KDC91B, P. An Khánh, QNK, TPCT.

Điện thoại liên hệ: 84-946-150275             

E-mail: htthuong@ctu.edu.vn

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

 1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Cần Thơ

Ngành học chuyên môn: Trồng trọt

Năm tốt nghiệp: 1996         

 1. Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2001-2004                                Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

Chuyên ngành đào tạo: Trồng trọt

Tên luận văn: “Ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải thấp để theo dõi sự phân bố phù sa khu vực đầu nguồn đồng bằng sông Cửu Long”.

Tháng, năm được cấp bằng: 01 - 2007

 1. Tiến sĩ

Thời gian đào tạo: tháng 10/2010 đến 10/2014  Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

Chuyên ngành đào tạo: Môi trường đất và nước.

Tên luận án: “Sử dụng ảnh viễn thám MODIS theo dõi ảnh hưởng của khô hạn và ngập lũ đến cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long”

Tháng, năm được cấp bằng: 07-2017

 

 1. Ngoại ngữ

            Ngoại ngữ: Anh Văn                                                Mức độ thành thạo:  B2 (Châu Âu)

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

01/1997 - 12/1998

BM. Khoa học đất & QLĐĐ, khoa NN&SHƯD, ĐHCT 

Nghiên cứu viên

01/1999 - 11/2008

BM. Khoa học đất & QLĐĐ, khoa NN&SHƯD, ĐHCT 

Giáo viên trung học

12/2008 - 12/2010 

BM. Tài nguyên đất đai, khoa NN&SHƯD, ĐHCT 

Giảng viên

01/2011 - nay 

BM. Tài nguyên đất đai, khoa Môi trường & TNTN, ĐHCT 

Giảng viên

 

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp

(Cơ sở, bộ ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Chương trình nghiên cứu về phân bón cho lúa tại các tỉnh ĐBSCL – CT SAREC hợp tác với Nork-Hydro Hà Lan.

1997

Trường

Phân tích các chỉ tiêu hóa học trong phòng thí nghiệm.

2

Chương trình nghiên cứu về ứng dụng ảnh vệ tinh radar theo dõi lũ và hiện trạng sử dụng đất ĐBSCL – CT Radarsat hợp tác với IRRI.

2000

Trường

Phân tích trong phòng thí nghiệm và điều tra khảo sát thực địa.

3

Chương trình đánh giá, qui hoạch huyện Giá Rai -Bạc Liêu

2001

Tỉnh

Điều tra KTXH và xử lý số liệu.

4

Chương trình đánh giá, qui hoạch vùng đệm U Minh Thượng – CT hợp tác với CARE.

2002

Tỉnh

Điều tra KTXH và xử lý số liệu.

5

Chương trình đánh giá, qui hoạch huyện Cù Lao Dung – Sóc Trăng.

2004

Tỉnh

Điều tra KTXH và xử lý số liệu.

6

Đánh giá vai trò của phù sa bồi trên đất lúa và ứng dụng ảnh viễn thám theo dõi phân bố phù sa tỉnh An Giang – CT Vlir

2007

Trường

Giải đoán ảnh viễn thám, làm thí nghiệm đồng ruộng, phân tích trong phòng thí nghiệm và viết báo cáo.

7

Sử dụng ảnh viễn thám đa phổ đa thời gian để theo dõi sự chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng thủy sản trên vùng  ngập mặn ven biển ĐBSCL

2007

Bộ

Xử lý ảnh viễn thám

8

Đánh giá tiềm năng độ phì và các yếu tố trở ngại trên nền đất canh tác lúa và cây ăn trái tỉnh Hậu Giang

2009

Tỉnh

Giải đoán ảnh viễn thám, làm thí nghiệm, phân tích trong phòng thí nghiệm và viết báo cáo.

9

Ứng dụng ảnh MODIS theo dõi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt đất và tình hình hạn hán khu vực ĐBSCL trước sự biến đổi khí hậu toàn cầu

2011

Trường

Giải đoán ảnh viễn thám, thực địa, xử lý số liệu, viết báo cáo.

10

Ứng dụng công nghệ WebGIS và ảnh viễn thám quản lý tiến độ xuống giống và cảnh báo phòng trừ dịch hại lúa ở tỉnh An Giang

2013

Tỉnh

Giải đoán ảnh viễn thám, thực địa, xử lý số liệu, viết báo cáo.

11

Theo dõi diễn tiến và đề xuất hướng quản lý mảng cây xanh đô thị Thành phố Cần Thơ theo hướng an sinh bền vững

2013

Trường

Chủ nhiệm đề tài

12

Giám sát diễn tiến lũ ảnh hưởng đến cơ cấu mùa vụ lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở sử dụng ảnh viễn thám

2014

Trường

Chủ nhiệm đề tài

 

 1. Sách và giáo trình xuất bản (liệt kê theo các ô dưới đây, đánh dấu (+) vào ô tương

           ứng “tác giả” hoặc “đồng tác giả”)

 

TT

Tên sách

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả

Đồng tác giả

1

Giáo trình viễn thám 1 (nội bộ)

ĐHCT

2007

 

+

2

Giáo trình thực tập viễn thám 1 (nội bộ)

ĐHCT

2007

 

+

3

Giáo trình viễn thám 2 (nội bộ)

ĐHCT

2009

 

+

4

Giáo trình thực tập viễn thám 2 (nội bộ)

ĐHCT

2009

 

+

5

Giáo trình “Viễn thám Ứng dụng”

ĐHCT

2014

 

+

6

Sách “Biến động cơ cấu sử dụng đất lúa và vùng dễ bị ảnh hưởng dưới tác động của biến đổi khí hậu ở ĐBSCL”

NXB Nông Nghiệp

2015

 

+

 

 1. Các khóa tập huấn chuyên môn đã tham gia

TT

Tên lớp tập huấn

Thời gian và địa điểm

1

Digital Image processing for Environmental Management -A Remote Sensing pesspeetive

Từ ngày 30/8/1999 đến 24/9/1999

Tại Indian Institute of Remote Sensing (IIRS), Dehra Dun, India

2

Digital Image processing for Environmental Management -A Remote Sensing pesspeetive

Từ ngày 24/6/2002 đến 05/7/2002

Tại AIT, Bangkok,Thailand

3

GIS and Remote Sensing course (Special program)

Từ ngày 29/9/2004 đến 12/10/2004

Tại AITCV, Vietnam

4

Capacity Building Workshop of Satellite Remote Sensing for Southeast Asian Scientists

Từ 27/9/2010 đến 5/10/2010

Tại Trung tâm nghiên cứu viễn thám và không gian, trường Đại học Quốc gia (NCU), Taiwan

5

Radar Remote Sensing Course

Ngày 26/10/2011

Tại Trường Đại học Cần Thơ, Việt Nam

6

International School on Atmosphere-Ionosphere Radar at National Central University (ISAR-NCU-2012)

Từ 12/11/2012 đến 17/11/2012

Tại Trung tâm nghiên cứu viễn thám và không gian, trường Đại học Quốc gia (NCU), Taiwan

7

Monitoring the Progress of Flood-Affecting Rice Cropping in the Mekong Delta Using MODIS Satellite Image

Từ 5/3/2013 đến 7/3/2013

Tại Hội nghị chuyên đề về môi trường của Trung tâm về không gian của Đức tổ chức tại TP HCM, Việt Nam

 

 1. 4. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)
 • Võ Quang Minh, Phạm Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Văn Hùng, Trần Thị Ngọc Trinh và Nguyễn Văn Phú. 2001. “Hệ thống thông tin địa lý GIS trong quy hoạch sử dụng đất, quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường - Chiến lược phát triển”. Báo cáo thường niên 2001. NXB Đại học Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, Việt Nam.
 • Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Lê Quang Trí, Nguyễn Thanh Phương và Nguyễn Đăng Phương. “Xác định và phân định sự thay đổi của sử dụng đất ở vùng ven biển bán đảo Cà Mau, Việt Nam bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh SPOT. Báo cáo thường niên 2006. NXB Đại học Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ, Việt Nam.
 • Võ Quang Minh, Võ Thị Gương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương và Trần Văn Hùng. 2009. “Áp dụng ảnh vệ tinh SPOT để xác định thay đổi của hiện trạng rừng trong khu vực Vồ Dơi, Vườn quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau. Bảo tồn rừng ngập mặn và khu vực đất than bùn U Minh Hạ - Cà Mau”. Tổng biên tập: PGS. TS. Võ Thị Gương. NXB Nông nghiệp. Số 63-634.9/NN-09 04/49-09. Trang 114-123.
 • Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Thị Hiền và Võ Quang Minh. 2010. “Giám sát tiến độ gieo trồng và thành lập bản đồ sử dụng đất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long - bằng cách sử dụng ảnh vệ tinh MODIS”. Báo cáo thường niên 2010. NXB Đại học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, Việt Nam.
 • Huỳnh Thị Thu Hương, Trương Chí Quang, Trần Thanh Dân. 2012. “Ứng dụng ảnh MODIS theo dõi sự thay đổi nhiệt độ bề mặt đất và tình hình khô hạn vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 24a/2012. Trang 49-59. ISSN 1859-2333.
 • Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Bùi Thị Nga, 2012. “Phân bố và trữ lượng rừng ngập mặn vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu”. Tạp chí Nông Nghiệp & PTNT số 14/2012. Bộ NN&PTNT, Việt Nam. Trang 88-93. ISSN 1859-4581
 • Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, 2012. “Monitoring and delineating rice cropping calendar in the Mekong Delta using MODIS image”. International Symposium on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences, số 10/2012. NXB Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trang 150-156.
 • Nguyễn Hồng Quyên, Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, 2012. “Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS theo dõi khô hạn ảnh hưởng đến nông nghiệp ở ĐBSCL”. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2012. NXB Nông Nghiệp. Trang 16-24.
 • Nguyễn Quốc Hậu, Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, 2012. “Đánh giá khả năng sử dụng ảnh MODIS theo dõi biến động sử dụng đất cấp tỉnh và huyện – Trường hợp nghiên cứu ở tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2000-2010”. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2012. NXB Nông Nghiệp. Trang 111-117.
 • Huỳnh thị thu Hương, Võ Quang Minh, Hồ Văn Chiến. 2013. Theo dõi tiến độ xuống giống và cơ cấu mùa vụ phục vụ cảnh báo sớm dịch hại lúa ở ĐBSCL trên cơ sở ảnh viễn thám. Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. NXB Đại học Nông Nghiệp. ISBN 978-604-924-039-3. Trang: 128-139
 • Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Trần Thị Ngọc Trinh, 2014. Theo dõi diễn tiếnvà đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị khu vực quận Ninh Kiều, TPCT giai đoạn 2006-2012. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014. NXB Đại học Cần Thơ. Trang 122-131. ISBN 987-604-919-249-4
 • Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Tràn Thi Hiền, 2015. Ứng dụng ảnh viễn thám xác định hiện trạng sinh trưởng cây lúa phục vụ cảnh báo dịch hại tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. CNTT15. 203-211
 • Huỳnh Thị Thu Hương, Võ Quang Minh, Lê Anh Tuấn, 2016. Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS trong phân vùng canh tác lúa có ảnh hưởng của điều kiện khô hạn và ngập lũ khu vực ĐBSCL. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ số 45a/2016. Trang 52-65. ISSN 1859-2333

Thông báo

Số lượt truy cập

10901667
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5770
20895
20895
10901667

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn