Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Mã trường: TCT

BẬC THẠC SỸ

TT

Tên Ngành - chuyên ngành mã ngành

Ngành đúng, ngành phù hợp

Môn thi

Tên ngành gần/Học phần bổ sung kiến thức

Chỉ tiêu

1

Khoa học môi trường (8440301)

Khoa học môi trường

1. Toán thống kê

2. Sinh thái học cơ bản

3. Anh văn

Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học đất.

Các HP  bổ sung kiến thức:

1.        Cơ sở Khoa học môi trường

2.        Hóa môi trường ứng dụng

3.        Đánh giá chất lượng đất, nước, không khí

29

2

Kỹ thuật môi trường (8520320)

Kỹ thuật môi trường,

Công nghệ kỹ thuật môi trường

1. Toán thống kê

2. Kỹ thuật môi trường

3. Anh văn

Kỹ thuật hóa học, Kỹ thuật vật liệu, Kỹ thuật vật liệu kim loại, Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa học môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Các HP  bổ sung kiến thức:

1.        Công nghệ môi trường

2.        Vi sinh môi trường

3.        Hóa môi trường ứng dụng

 

25

3

Quản lý đất đai (8850103)

Quản lý đất đai

1. Toán thống kê

2. Trắn địa

3. Anh văn

Khoa học đất, Quản lý tài nguyên và môi trường

Các HP bổ sung kiến thức (chọn 6TC):

1.        Thổ nhưỡng A (3 TC).

2.        Trắc địa đại cương (3 TC).

3.        Đánh giá đất (2 TC)

4.        Luật đất đai (3 TC)

5.        Hệ quản trị cơ sở dữ liệu địa chính (2 TC)

6.        Kiểm kê và chỉnh lý biến động đất đai (2 TC)

42

4

Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và Môi trường

1. Toán thống kê

2.Quản lý tài nguyên môi trường

3. Anh văn

Khoa học môi trường, Kỹ thuật tài nguyên nước, Khoa học đất, Lâm sinh, Kỹ thuật môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai.

Các HP  bổ sung kiến thức:

1.        Bản đồ học và GIS

2.        Thống kê phép thí nghiệm môi trường

3.        Quản lý chất lượng môi trường

24

 

Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu và Quản lý đồng bằng (dự án ODA Nhật Bản)

(8850101)

25

 BẬC TIẾN SỸ                                   

TT

Tên Ngành - chuyên ngành

Ngành tốt nghiệp phù hợp

Tên ngành gần phải học bổ sung kiến thức

Chỉ tiêu 2019

1

Môi trường đất và nước

Khoa học môi trường

Các ngành bổ sung kiến thức:

Khoa học đất, Kỹ thuật môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Sinh thái học, Kỹ thuật tài nguyên nước, Quản lý đất đai, Công nghệ sinh học

5

2

Quản lý đất đai

Quản lý đất đai

Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học đất

10

 

Thông báo

Số lượt truy cập

3082788
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
353
35426
78127
3082788

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn