Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HÀ MI                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1986                      Nơi sinh: Cần Thơ   

Quê quán: Cần Thơ                                               Dân tộc: Kinh  Tôn giáo: Thiên Chúa

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 124/30, đường Phạm Ngũ Lão, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần thơ

Điện thoại liên hệ: 710-3839252, 0903 757 727                E-mail: nthmi@ctu.edu.vn        

Chức vụ:                                                                      Đơn vị công tác: BM Tài nguyên Đất đai

Ngạch viên chức: nghiên cứu viên                                       Thâm niên giảng dạy:      

Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sĩ

Học hàm:

Danh hiệu :

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Cần Thơ

Khoa học đất

2009

Thạc sĩ

Đại học Cần Thơ

Quản lý đất đai

2012

 

 1. Ngoại ngữ
 2. Anh Văn             Mức độ thành thạo:  khá thành thạo

            III.    QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 1. Các hoạt động chuyên môn đã thực hiện

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm trách

2012 đến nay

Bộ môn tài nguyên đất đai, Khoa Môi trường & TNTN, Đại học Cần Thơ

Nghiên cứu viên

 

 1. Hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ:

            - Tên học viên, đề tài thực hiện, thời gian thực hiện (đã bảo vệ thành công năm nào?)

 

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

 1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu/Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Xây dựng hệ thống canh tác thích hợp trên đất nhiễm mặn trong điều kiện biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre

 

Decision-support Research for Environmental Applications and Models (DREAM)

 

Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển

 

Climate change affecting land use in the Mekong Delta: adaptation of rice-based cropping systems (CLUES)

 

Đánh giá tổn thương tài nguyên đất của tỉnh An Giang và đề xuất giải pháp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai

 

Khả năng phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị trong sự phát triển tàinguyên đất đai bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long (trường hợp nghiên cứu ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ)

2013

 

 

 

2014

 

 

 

2015

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

2016

 

 

 

 

2016

Tỉnh

 

 

 

Hợp tác quốc tế

 

 

 

Bộ

 

 

 

 

 

Hợp tác quốc tế

 

 

 

Tỉnh

 

 

 

 

Trường

Thành viên

 

 

Thành viên

 

 

Thư ký

 

 

 

 

 

Thành viên

 

 

Thư ký

 

 

 

 

Chủ nhiệm

 

 1. 2. Các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (liệt kê công trình theo thứ tự : Tên tác giả; Tên bài báo; Tên Tạp chí và số của tạp chí; trang đăng bài báo; Năm xuất bản, nhà xuất bản của Tạp chí)

(Chỉ tính từ năm 2007)

2013

 1. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương, 2013. Phân vùng thích nghi đất đai theo kịch bản biến đổi khí hậu cho ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Kỷ yếu hội nghị khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Cần Thơ. Trang 550-559
 2. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương, 2013. Đánh giá khả năng thích nghi của các mô hình canh tác ở ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre theo kịch bản biến đổi khí hậu. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013 tại Hà Nội 25-26/10/2013. NXB Đại học Nông Nghiệp 2013. ISBN: 978-604-924-039-3, trang 211-219
 3. Dương Ngọc Trân, Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương, 2013. Phân cấp thích nghi đất đai tự nhiên cho các mô hình canh tác có triển vọng ứng phó với biến đổi khí hậu tại ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Kỷ yếu hội nghị khoa học Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Trường Đại học Cần Thơ. Trang 543-549
 4. Lê Văn Khoa, Nguyễn Thị Hà Mi, Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, 2013. Phân vùng sinh thái nông nghiệp theo thủy văn, thổ nhưỡng và hiện trạng canh tác cho các huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ.

2014

 1. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương, 2014. Phân vùng thích nghi đất đai theo kịch bản biến đổi khí hậu cho ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Hội thảo Quốc tế Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên lần 4. ICENR 2014 Tăng Trưởng Xanh, Biến Đổi Khí Hậu và Bảo Vệ Môi Trường Ven Biển tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 & 18 tháng 6 năm 2014. Đại học Quốc Gia Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh.
 2.  
 3. Nguyễn Thị Hà Mi, 2014. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp cho vùng ven biển tỉnh Bến Tre trong điều kiện biến đổi khí hậu. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao đẳng khối Nông – Lâm – Ngư – Thủy lợi toàn quốc lần thứ 6 tại Trường Đại học Tây Nguyên 9/2014. Giấy phép xuất bản số: 24/GPTL-STTTT, do Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 25/08/2014
 4. Nguyễn Thị Hà Mi và Võ Quang Minh, 2014. Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá sản xuất nông nghiệp ở vùng ven biển tỉnh Bến Tre theo kịch bản biến đổi khí hậu. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. NXB Khoa học và Kỹ thuật. ISBN: 978-604-6703655
 5. Nguyen Thi Ha Mi, Vo Quang Minh, Le Van Khoa, 2014. The Farming Models Suitability Evaluation under The Climate Changes Scenarios for Ben Tre Province, Vietnam. Proceedings of The 2nd International Conference on Green Technology and Sustainable Development, 2014 (GTSD’14). Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Vietnam. ISBN: 978-604-73-2817-8, volume II: Environmental Engineering & Technology, p. 348-353
 6. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Võ Thị Gương, 2014. Phân vùng thích hợp đất đai theo kịch bản biến đổi khí hậu cho ba huyện ven biển tỉnh Bến Tre. Tạp chí Khoa học Đất. Hội Khoa học Đất Việt Nam. ISSN: 0868-3743, Số 44/2014, trang 68-74
 7. Nguyễn Thị Hà Mi và Võ Quang Minh, 2014. Đánh giá mức độ ảnh hưởng đến canh tác lúa tỉnh An Giang trên cơ sở các kịch bản biến đổi khí hậu khác nhau. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. ISSN: 1859-2333, số chuyên đề Nông Nghiệp 2014, tập 3, trang 42-52
 8. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, 2014. Phân vùng thích nghi đất đai và định hướng sử dụng đất nông nghiệp theo kịch bản biến đổi khí hậu cho tỉnh Bến Tre. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ 2014. ISBN: 978-604-919-249-4, trang 471-479
 9. Nguyễn Văn Phục, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Nguyễn Xuân Hiền, 2014. Đánh giá tác động của các kịch bản biến đổi khí hậu đến hiện trạng và quy hoạch sử dụng đất tại tỉnh Hậu Giang. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2014 tại Cần Thơ 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ 2014. ISBN: 978-604-919-249-4, trang 845-854

2015

 1. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Thái Thành Dư, Lê Quang Trí, Ngô Xuân Hiền, Trần Quang Thọ, 2015. Ứng dụng công nghệ GIS trong đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến canh tác lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. NXB Xây Dựng 2015. ISBN: 978-604-82-1619-1, trang 232-236
 2. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Lê Quang Trí, Nguyễn Hiếu Trung, Phạm Thanh Vũ, Thái Thành Dư, Ngô Xuân Hiền, Trần Quang Thọ, 2015. Ứng dụng GIS trong đánh giá biến động hiện trạng sử dụng đất lúa ở các kịch bản biến đổi khí hậu ở tỉnh Bạc Liêu. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. NXB Xây Dựng 2015. ISBN: 978-604-82-1619-1, trang 242-247
 3. Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Kiều Diễm, Lê Quang Trí, Trần Thị Hiền, 2015. Theo dõi biến động diện tích cơ cấu mùa vụ lúa ở đồng bằng sông Cửu Long bằng ảnh viễn thám. Kỷ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2015 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ngày 06-09/10/2015. NXB Xây Dựng 2015. ISBN: 978-604-82-1619-1, trang 262-268
 4. Nguyễn Thị Hà Mi, Võ Quang Minh, Phan Kiều Diễm, Thái Thành Dư, 2015. Vùng dễ bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu trong canh tác nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh ngày 30/10/2015. NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2015. ISBN: 978-604-73-3695-1, trang 154-160
 5. Võ Quang Minh, Nguyễn Thị Hà Mi, Phan Kiều Diễm, Lê Quang Trí, 2015. Ứng dụng viễn thám trong theo dõi cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang. Hội nghị Khoa học và Công nghệ lần thứ 14 tại Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh ngày 30/10/2015. NXB Đại học Quốc gia TP. HCM 2015. ISBN: 978-604-73-3695-1, trang 187-194.

Thông báo

Số lượt truy cập

1324665
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1625
13408
121717
1324665

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn