XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2020

 1. Trần Minh Nhựt, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Thị Ngọc Bích, Ngô Thụy Diễm Trang. 2020. Động học quá trình loại bỏ phosphat trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo có trồng rau dệu (Alternantherra sp.). Tạp chí khoa học Trường Đại học Trà Vinh. Số 40. 

 2. Nguyễn Phương Đài, Lê Văn Khoa, Võ Quang Minh. 2020. Hiệu quả của phân bón xỉ thép đến năng suất lúa và một số đặt tính đất phèn huyện Tri Tôn, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Đất. Số 61.

 3. Nguyễn Thị Song Bình, Phạm Thanh Vũ, Phan Hoàng Vũ, Phan Chí Nguyện. 2020. Giải pháp bền vững cho sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Mỹ xuyên, tỉnh Sóc trăng 2020 61. 177-181. Tạp chí Khoa học Đất

 4. Nguyễn Kiều Diễm, Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kim Ngọc. 2020. Đánh giá hiệu quả xây dựng bản đồ bề mặt không thấm tại thành phố cần thơ sử dụng ảnh viễn thám. 2020 61. 98-103. Tạp chí Khoa học đất.

 5. Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Nguyễn Kiều Diễm. 2020. Nghiên cứu đề xuất nâng cao hiệu quả của công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp truyền thống kết hợp phương pháp viễn thám - trường hợp nghiên cứu ở thành phố long xuyên, tỉnh an giang. 2020 61. 68-73. Tạp chí Khoa học đất.

 6. Phan Kiều Diễm, Võ Quang Minh, Huỳnh Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Nguyễn Kiều Diễm, Lê Vũ Bằng. 2020. Theo dõi tiến độ xuống giống lúa khu vực đồng bằng sông cửu long năm 2018 sử dụng chuỗi ảnh viễn thám và công cụ timesat. 2020 61. 111-117. Tạp chí Khoa học đất.

 7. Trần Văn Dũng, Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang, Phan Tấn Trung. 2020. Hình thái và tính chất lý - hóa học của đất trồng cam sành ở Trà ôn - Vĩnh long. 2020 61. 7-11 Tạp chí Khoa học đất.

 8. Ngô Ngọc Hưng, Trần Văn Hùng, Lê Phước Toàn, Lê Văn Dang, Pham Hoang Truc, Huỳnh Kim Định. 2020. Sự thay đổi hình thái và tính chất lý - hóa học của đất lập liếp trồng cam sành ở đồng bằng sông cửu long. 2020 17. 136-143. Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 9. Phạm Thanh Vũ, Võ Quang Minh, Lê Văn Khoa, Phan Hoàng Vũ, Lê Cảnh Định, Phạm Thị Chinh. 2020. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại huyện hòn đất, tỉnh kiên giang. 2020 59. 126-132. Tạp chí khoa học đất Việt Nam.

 10. Võ Quang Minh, Trình Thị Thanh Thương, Võ Thế An, Phạm Thị Thu Trang, Trần Thanh Thiện. 2020. Đánh giá thực trạng, tiềm năng khai thác và sử dụng cây dược liệu vùng sinh thái rừng tràm trà sư, tỉnh an giang. 2020 58. 124-128. Tạp chí khoa học đất Việt Nam.

 11. Võ Quang Minh, Trình Thị Thanh Thương, Trần Thị Cẩm, Võ Thế An, Phạm Thị Thu Trang, Trần Thanh Thiện. 2020. Đánh giá thực trạng và tiềm năng phát triển cây dược liệu tại vùng núi hòn đất, xã thổ sơn, huyện hòn đất, tỉnh kiên giang 2020 59. 104-108. Tạp chí khoa học đất Việt Nam.

 12. Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Tất Anh Thư, Nguyễn Hồng Huế. 2020. Ảnh hưởng của bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và hiệu quả kinh tế của trồng dưa leo (cucumis sativus l.) trên đất phèn tại huyện vị thủy, tỉnh hậu giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 13. Trần Ngọc Hữu, Nguyễn Quốc Khương, Lê Thanh Phong, Võ Quang Minh, Lê Vĩnh Thúc, Nguyễn Hồng Huế. 2020. Ảnh hưởng của bón bổ sung vôi và phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và hiệu quả kinh tế của bắp nếp trồng trên đất phèn tại huyện phụng hiệp, tỉnh hậu giang. 2020 44474 Tạp chí khoa học đất Việt Nam.

 14. Nguyễn Thị Hồng Lê, Vương Tuấn Huy, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện. 2020. Các yếu tố của đô thị hóa ảnh hưởng đến đời sống người dân tại thành phố Mỹ tho, tỉnh Tiền giang. 2020 1. 130-135 Khoa học Đất.

 15. Vương Tuấn Huy, Nguyễn Ngọc Khuyên. 2020. Mức độ hài lòng về hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. 2020 1. 168- 172. Khoa học Đất.

 16. Nguyễn Thị Hồng Điệp, Lê Anh Tuấn, Phạm Thanh Vũ, Đinh Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Kiều Anh. 2020. Phân bố không gian tình hình nhiễm mặn trên đất tại tỉnh trà vinh sử dụng ảnh viễn thám. 2020 61. 54-62. Khoa học đất.

 17. Nguyễn Văn Út Bé, Lê Tấn Lợi. 2020. Đánh giá hiệu quả kinh tế kiểu sử dụng đất trồng keo lai (acacia hydrid) và tràm (melalueca cajuputi) tại U Minh Hạ, Cà mau. 2020 1. 74-78 KHOA HỌC ĐẤT.

 18. Mai Xuân, Lê Tấn Lợi. 2020. Thực trạng sản xuất và hiệu quả kinh tế các kiểu sử dụng đất tại tỉnh Bến Tre. 2020 1. 84- 89 Khoa học đất.

 19. Trần Minh Nhựt, Nguyễn Thị Thanh Trà, Nguyễn Hoàng Lâm, Trần Thị Ngọc Bích, Ngô Thụy Diễm Trang, 2020. Động học quá trình loại bỏ phosphate trong nước thải sinh hoạt bằng hệ thống đất ngập nước kiến tạo có trồng rau Dệu (Alternanthera sp.). Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh, 40b: 1-9.

 20. Võ Hữu Nghị, Võ Thị Phương Thảo, Võ Hoàng Việt, Đỗ Hữu Thành Nhân, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Ngô Thụy Diễm Trang, 2020. Ảnh hưởng của mặn NaCl đến sự tăng trưởng và tích lũy sinh khối của bai loài cỏ voi (Pennisetum sp.) ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 56 (6B): 209-217.

 21. Nguyễn Thanh Giao, Huỳnh Thị Hồng Nhiên, Trần Lê Ngọc Trâm, Dương Văn Ni. Tác động tích cực đến sinh kế của cộng đồng sau khi thành lập khu bảo tồn Loài - Sinh cảnh Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2020 (22): 125-133. ISSN 1859-4581.

 22. Nguyễn Thanh Giao và Bùi Thị Bích Liên. Khảo sát chất lượng đất tại khu bảo tồn Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân tỉnh Hậu Giang Tạp chí Khoa học đất. Tạp chí Khoa học đất, 2020 (63): 7-12.

 23. Nguyễn Thanh Giao và Trương Hoàng Đan. Hàm lượng kim loại nặng trong đất nông nghiệp tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học đất, 2020 (61): 47-52.

 24.  Trầm Quốc Thiết, Đặng Thị Bích Châm, Lê Nhật Duy, Nguyễn Trí Bình, Ngô Thụy Diễm Trang, 2020. Đánh giá tác động của xâm nhập mặn lên hoạt động sản xuất nông nghiệp và diễn biến độ mặn trong một số kênh nội đồng tại An Biên, Kiên Giang. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 382: 61-69.

 25. Nguyễn Lộc Ninh, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Ngô Minh Nhuận, Ngô Thụy Diễm Trang, 2020. Sử dụng bùn thải ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei) thâm canh trồng cây hoa Huệ trắng (Polianthes tuberosa). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 380: 77-84.

 26. Nguyễn Trí Thức, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Thị Thiên Nhi, Nguyễn Thị Cẩm Nhiên, Võ Thị Diễm Xuân, Ngô Thụy Diễm Trang. Khả năng xử lý nước thải sau túi ủ biogas của bèo tai tượng (Pistia stratiotes) kết hợp nuôi cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. 391: 27-36.

 27. Pham Thi Han, Vo Hoang Viet, Dang Thi Thu Trang, Nguyen Chau Thanh Tung, Nguyen Minh Dong, Taku Nishimura, Pham Van Toan, Ngo Thuy Diem Trang, 2020. Effect of salt stress on plant growth and biomass allocation in come wetland grass species in the Mekong Delta. (In English). Vietnam Academy of Science & Technology. Vietnam Journal of Science and Technology, 58(3A): 50-58.

 28. Nguyễn Hải Thanh, Võ Hoàng Việt, Lê Thanh Phong, Trần Sỹ Nam, Ngô Thụy Diễm Trang, 2020. Hiện trạng nghề nuôi tôm nước lợ tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011-2019 và đề xuất giải pháp phát triển. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 392: 97-105.

 29. Nguyễn Châu Thanh Tùng, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Phước Đằng, Huỳnh Kỳ, Ngô Thụy Diễm Trang, 2020. Khả năng chịu mặn của 20 giống/dòng đậu nành (Glycine max L.) địa phương và nhập nội trong điều kiện thủy canh. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, Số chuyên đề Biến đổi khí hậu và Phát triển Nông nghiệp Bền vững: 250-258.

 30. Nguyễn Đạt Phương, Nguyễn Xuân Lộc, 2020. Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ NH4+ của than sinh học lục bình (Eichhornia crassipes). Tạp chí Khoa học & Công nghệ đại học Thái Nguyên, 225 (14): 113-119

 31. Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Phạm Ngọc Thoa, Nguyễn Xuân Lộc, 2020. Nghiên cứu hấp phụ nitrat trong nước thải sau biogas bằng sử dụng than sinh học lục bình (Eichhornia crassipes) theo đường đẳng nhiệt Langmuir và Freudlich. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 393: 90-96

 32. Đỗ Thị Mỹ Phượng, Phan Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thiên Trúc, Nguyễn Đạt Phương, Phạm Ngọc Thoa, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, 2020. Khả năng hấp phụ Methyl da cam của than sinh học từ lục bình (Eichhornia crassipes). Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 393: 97-103

 33. Nguyễn Đạt Phương, Đỗ Thị Mỹ Phượng, Nguyễn Hữu Chiếm, Nguyễn Xuân Lộc, 2020. Nghiên cứu hấp phụ nitrat của than sinh học trấu (O. sativa L. OM 5451) theo theo các mô hình động học và đẳng nhiệt, 2020. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, 395: 101-107

 34. Mai Phước Vinh, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Văn Dũng. 2020. Xử lý nước thải sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bằng công nghệ plasma lạnh kết hợp keo tụ tạo bông và trao đổi ion. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. 18 (9); 41-45.

 35. Văn Phạm Đan Thủy, Đoàn Văn Hồng Thiện, Phạm Văn Toàn, Đặng Huỳnh Giao. 2020. Tổng hợp sợi nano carbon/ZnO bằng kỹ thuật quay điện hóa. Tạp chí khoa học Trường ĐHCT. Tập 56, Số 3A: 1-8.

 36. Nguyễn Văn Nghĩa, Huỳnh Vương Thu Minh, Trịnh Công Luận, Trần Văn Tỷ. 2020. Đánh giá hiệu quả giảm sóng của kè Busadco: trường hợp nghiên cứu tại Biển Đông và Biển Tây tỉnh Cà Mau. Đại học Xây dựng, 625: 198:205.

 37. Ngô Văn Dương Điền, Nguyễn Ngọc Long Giang, Trịnh Công Luận, Trần Văn Tỷ, Huỳnh Vương Thu Minh. 2020. Nghiên cứu đề xuất vận hành công trình thủy lợi trong điều kiện xâm nhập mặn: trường hợp nghiên cứu tại dự án Đông - Tây Ba Rài, Tiền Giang. Đại học Xây dựng, 625: 206:213.

 38.  Le Anh Tuan. 2020. Water balance for agriculture production in the dry seasons of the Mekong River Delta in Vietnam. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 62(3): 56-61.

 39.  Lê Anh Tuấn. 2020. Phân tích diễn biến lũ lụt và khô hạn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long trong 20 năm gần đây (Analysis of changes in floods and drought in the Mekong Delta over the past 20 years). Tap chí Khoa học, Công nghệ Việt Nam, 62(11):22-27.​

 40. Nguyễn Văn So, Lê Anh Tuấn. 2020. Đánh giá nhanh mức phát thải khí nhà kính trên ao nuôi thảy sản tỉnh Hậu Giang (Rapid assessment the greenhouse gas emission in aquaculture ponds in Hau Giang province). Tạp chí Tài nguyên và Môi trường (Journal of Resources and Environment), (2020:5): 48-51.

 41. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm, Lê Quang Nghĩa, Nguyễn Trường Thành, Lê Thị Kim Đồng. 2020. Tuyển chọn và ứng dụng dòng vi khuẩn lactic lên men dưa bồn bồn (Typha orientalis) muối dưa. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, số 6, 153 – 163.

 42. Nguyễn Thanh Giao, Huỳnh Thị Hồng Nhiên, Trần Ngọc Huy. 2020. Đa dạng phiêu sinh thực vật và động vật đáy tại cảng Vìnhj Đầm thuộc đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, só 6, 42 – 56

 43. Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm. 2020. Đánh giá sự thay đổi tổng sản lượng sơ cấp theo thời gian của các kiểu thực phủ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, só 6, 57 – 68

 44. Võ Hữu Nghị, Võ Thị Phương Thảo, Võ Hoàng Việt, Đỗ Hữu Thành Nhân, Nguyễn Châu Thanh Tùng, Ngô Thụy Diễm Trang. 2020. Ảnh hưởng của mặn NaCl đến sự tăng trưởng và tích lũy sinh khối của ba loài cỏ voi (Pennisetum sp.) ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Tập 56, só 6, 209 – 217

 45. Phan Kiều Diễm, Nguyễn Kiều Diễm và Ammat Chithaisong. 2020. Đánh giá tổng sản lượng sơ cấp rừng rụng lá sử dụng mô hình quang hợp và ảnh viễn thám – Trường hợp nghiên cứu tại Thái Lan. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 5, 42 -51. ISSN 1859-2333.

 46. Võ Quốc Tuấn, Phạm Quốc Việt và Nguyễn Văn Thọ. 2020. Tích hợp ảnh radar và ảnh quang học xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 5, 20 -29. ISSN 1859-2333.

 47. Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Văn Toàn, Nguyễn Xuân Hoàng. 2020. Thiết kế hệ thống xử lý nước mặt qui mô hộ gia đình sử dụng keo tụ tạo bông kết hợp với công nghệ lọc màng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 89-96. ISSN 1859-4581.

 48. Nguyễn Văn Tuyến, Huỳnh Trọng Phước. 2020. Tái chế rác thải thủy tinh trong sinh hoạt như một thành phần cốt liệu nhỏ cho sản xuất gạch không nung. Tạp chí Xây dựng Việt Nam, 106-111. ISSN 0866-8762.

 49. Nguyễn Văn Tuyến, Huỳnh Trọng Phước. 2020. Nghiên cứu tận dụng tro bay và xỉ đáy từ nhà máy đốt rác phát điện trong sản xuất gạch lót vỉa hè không nung. Tạp chí Xây dựng Việt Nam, 37-40. ISSN 0866-8762.

 50. Nguyễn Thanh Giao. 2020. Surface water quality assessment using phytoplankton and zoobenthos: a case study at Bung Binh Thien, An Giang province, Vietnam. Journal of Vietnamese Environment. 12(1), 7-16. ISSN 2193-6471. https://doi.org/10.13141/jve.vol12.no1.pp7-16

 51. Nguyễn Thanh Giao. 2020. Evaluating Surface Water Quality and Testing Frequency in Tien and Hau rivers, An Giang province, Using 10-year Monitoring Data. The Scientific Journal of Tra Vinh University, số 1(2020), 77-88.

 52. Huỳnh Trường Giang, Nguyễn Thị Kim Liên, Huỳnh Phước Vinh, Dương Văn Ni. 2020. Thành phần loài tảo bám họ Eunotiaceae (KUTZING, 1844) trong Vườn Quốc gia Tràm Chim, Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 1B, 153-165. ISSN 1859-2333.

   

 53. Lê Hải Trí, Lê Anh Tuấn, Huỳnh Vương Thu Minh và Trần Văn Tỷ (2020). Nghiên cứu vận hành hồ chứa Ô Tà Sóc, vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang theo các kịch bản biến đổi khí hậu. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, (15:1): 36-44.

 54. Nguyễn Văn Công, Dương Trí Dũng, Huỳnh Công Khánh. 2020. Đặc điểm động vật đáy trên sông Hậu trong phạm vi thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 4A (2020), 10-17. ISSN 1859-2333.

 55. Lê Hoàng Việt, Võ Thanh Trường, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2020. Khảo sát thời gian lưu nước của bể ao phù hợp để xử lý nước thải sau hầm ủ biogas. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, số 1A (2020): 49-57. ISSN 1859-2333.

 56. Nguyễn Thị Vàng, Dương Trí Dũng, Trần Đắc Định. 2020. Thành phần loài và đặc điểm phân bố theo mùa của họ cá đù (Sciaenidae) ở vùng cửa song ven biển tây tỉnh Cà Mau. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 139-148. ISSN 1859-2333.

 57. Nguyễn Văn Công, Đào Kim Thoa, Trần Sỹ Nam, Mitsunori Tarao. 2020. Độc cấp tính và ảnh hưởng của quinalphos đến enzyme cholinesterase ở tôm càng xanh (Macrobrachium rosenbergii). Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 20-28. ISSN 1859-2333.

 58. Lê Hoàng Việt, Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Chí Linh, Nguyễn Võ Châu Ngân. 2020. Đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản bằng mô hình bardenpho 5 giai đoạn kết hợp bể USBF. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 2A (2020): 1-10. ISSN 1859-2333.

 59. Hồng Minh Hoàng, Huỳnh Minh Đường, Trần Dương Ngân Thảo, Văn Phạm Đăng Trí. 2020. Tác động của hệ thống công trình thủy lợi đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, số 2B (2020): 74-87. ISSN 1859-2333.

 60. Trần Sỹ Nam, Hồ Minh Nhựt, Nguyễn Ngọc Bảo Trâm, Huỳnh Văn Thảo, Đỗ Thị Xuân, Nguyễn Hữu Chiếm. 2020. Ảnh hưởng của hai loại biochar trấu đến sự phát thải khí CH4 và N2O từ đất phù sa trong điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 109-118. ISSN 1859-2333.

 61. Tất Anh Thư, Bùi Triệu Thương, Đỗ Văn Hoàng, Võ Quang Minh. 2020. Cải thiện năng suất lúa OM5451 trên vùng đất phèn nặng thông qua sử dụng phân Urea Humate, Kali Humate và phân hỗn hợp NPK chậm tan có kiểm soát tại Hậu Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 56, 98-108. ISSN 1859-2333.

Thông báo

Số lượt truy cập

7174386
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1936
94139
15381
7174386

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn