XUẤT BẢN PHẨM TRONG NƯỚC NĂM 2022

  1. Lê Văn Dũ, Trương Hoàng Đan, Lê Anh Tuấn, Võ Quốc Thành, Trần Mai Hùng. 2022. Tác động của xâm nhập và thiên tai lên các mô hình canh tác nông – lâm nghiệp vùng U Minh Hạ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 3, 61 – 71. ISSN 1859-2333.

  2.  Nguyễn Thị Hồng Điệp, Phan Kiều Diễm, Phạm Thị Bích Thảo, Nguyễn Kiều Diễm, Định Thị Cẩm Nhung, Hồ Ngọc Linh, Nguyễn Minh Nghĩa. 2022. Ước tính phát thải khí nhà kính trên địa bàn quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 3, 72 – 79. ISSN 1859-2333.

  3. Nguyễn Tấn Lợi, Võ Quốc Tuấn. 2022. Đánh giá khả năng ứng dụng ảnh viễn thám radar trong giám sát sụt lún mặt đất tại thành phố Cần Thơ từ năm 2015 đến năm 2020. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 3, 80 – 94. ISSN 1859-2333.

  4. Phan Chí Nguyện, Lê Văn Phương, Phạm Thanh Vũ, Nguyễn Thị Hồng Điệp 2022. Thực trạng công tác giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế tại thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, 50-59. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

  5. Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, Nguyễn Thanh Chánh, Lê Quang Trí. 2022. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất tại huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 1, 60-70. ISSN 1859-2333. e-ISSN 2815-5599.

  6. Ngô Thụy Diễm Trang, Trần Đình Duy, Trịnh Phước Toàn, Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Thạch Sơn, Trần Sỹ Nam. 2022. Đánh giá chất lượng nước và thải lượng từ ao nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenacus vannamei) thâm canh ở tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, tập 58, số 1, 213-225. ISSN 1859-2333. eISSN 2815-5599.

Thông báo

Số lượt truy cập

14098025
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
7080
25016
351728
14098025

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn