LIÊN CHI HỘI CỰU SINH VIÊN KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

THIÊN NHIÊN, NHIỆM KỲ 2020 - 2022

 

Các đóng góp thông qua chuyển khoản xin gửi về: 

Số tài khoản:        1021564719

Tên tài khoản:      Liên chi hội Cựu sinh viên Khoa MT&TNTN

Tên Ngân hàng:    Ngân hàng Vietcombank (Chi nhánh Cần Thơ)

Lưu ý: Nội dung chuyển khoản ghi “Đóng góp cho Quỹ khuyến học  hoặc Đóng góp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,..."

 

Đóng góp tiền mặt và các khoản tài trợ khác xin liên hệ đại diện LCH Cựu sinh viên Khoa MT&TNTN:

-         Cô Phạm Việt Nữ. Số điện thoại/Fax: 02923.831068 hoặc 0946.831068).

-         Ông Nguyễn Xuân Hoàng. ĐT: +84(0) 919804899/+84(0)2923.872299

Địa chỉ: Khoa Môi trường &TNTN, Trường Đại học Cần Thơ, khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

 

Thông báo

Số lượt truy cập

10902182
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
6285
21410
21410
10902182

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn