LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:   TRẦN THỊ NGỌC TRINH               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh:      14/11/1976                  Nơi sinh: Cần Thơ

Quê quán: An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ             Dân tộc: Kinh

Địa chỉ liên lạc: 47 đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0914830367                                        E-mail: ttntrinh@ctu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 1. Đại học (ghi hệ đào tạo, nơi đào tạo, ngành và năm tốt nghiệp)

     - Hệ đào tạo: chính qui

     - Nơi đào tạo: Trường Đại học Cần Thơ

     - Ngành: Quản lý Đất đai

     - Năm tốt nghiệp: 1999

 1. Thạc sĩ (ghi hệ đào tạo, nơi đào tạo, ngành và năm tốt nghiệp và tên luận văn)

 - Hệ đào tạo: chính qui

     - Nơi đào tạo: Trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan

     - Ngành: Phát triển Bền vững

     - Năm tốt nghiệp: 2008

     - Tên luận văn: Đánh giá đa dạng sinh kế nông hộ dưới tác động phát triển đô thị: trường hợp cầu Cần Thơ.

 1. Ngoại ngữ: (ghi tên ngoại ngữ chính và chứng chỉ - nếu có)

            Anh văn

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

1   Quá trình công tác

Thời gian

(từ ….. đến …)

Nơi công tác

Công việc đảm trách/chức vụ.

2000 - 2009

Bộ môn Khoa học Đất & QLĐĐ, Khoa Nông nghiệp & SHƯD, Đại học Cần Thơ

Cán bộ phục vụ giảng dạy

2010 đến nay

Bộ môn Tài nguyên Đất đai, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ

Giảng viên

 

 1. QUÁ TRÌNH THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (nếu có)
 2. Tham gia nghiên cứu khoa học (liệt kê các đề tài đã thực hiện/tham gia)

TT

Tên đề tài

Tình trạng (hoàn thành/ đang thực hiện)

Đề tài cấp

(Cơ sở, tỉnh, bộ,         hợp tác quốc tế)

Trách nhiệm trong đề tài  (chủ nhiệm/tham gia)

1

Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu lý-hóa đất bằng kỹ thuật GIS

Hoàn thành

Trường

Chủ nhiệm

2

Đánh giá đa dạng sinh kế nông hộ dưới tác động phát triển đô thị: trường hợp cầu Cần Thơ

Hoàn thành

Luận văn Thạc sĩ

Chủ nhiệm

3

Khảo sát và đánh giá thích nghi đất đai xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh

Hoàn thành

Trường

Tham gia

4

Ứng dụng kỹ thuật GIS trong đánh giá thích nghi cho các giống lúa chịu mặn tỉnh Sóc Trăng

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

5

Đánh giá khả năng và phạm vi thích nghi các giống lúa chịu mặn có triển vọng ở tỉnh Sóc Trăng trên cơ sở kết quả đánh giá của kỹ thuật GIS

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

6

Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám và kỹ thuật GIS theo sõi tiến độ xuống giống phục vụ công tác quản lý thời vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

7

Ứng dụng kỹ thuật GIS trong theo dõi và đánh giá mô hình Tôm-lúa bền vững xã Thuận Hòa, huyện An Minh, Kiên Giang.

Hoàn thành

Địa phương

Tham gia

8

Nghiên cứu giải pháp quản lý dữ liệu nông thôn mới.

Hoàn thành

Trường

Chủ nhiệm

9

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến sinh kế nông hộ thủy sản vùng hạ lưu ĐBSCL.

Đang thực hiện

Quốc tế (Searca)

Tham gia

 1. Các công trình nghiên cứu khoa học (bài báo/sách,…) đã công bố (liệt kê gồm tên các tác giả; năm, tên công trình (nếu là bài báo thì ghi tên tạp chí, số của tạp chí trang bài bài báo; nếu là sách thì ghi nhà xuất bản và số trang)
 2. Tran Thi Ngoc Trinh. 2011. Household Livelihood Diversification as the Result of a Modernising Development Project: A Case Study of Can Tho Bridge in Vinh Long Province, Vietnam. The Regional Center for ocial Science and Sustainable Development. ISBN 978-974-672-585-9. Pages 40-70.
 3. Võ Quang Minh, Trần Văn Hùng, Trần Thị Ngọc Trinh, Phạm Văn Quang, 2000. Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng bản đồ Khu II, trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 1999-2000.
 4. Võ Quang Minh, Phạm Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Huỳnh Thị Thu Hương, Trần Văn Hùng, Trần Thị Ngọc Trinh, Nguyễn Văn Phú, 2001.

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong qui hoạch sử dụng đất, môi trường, quản lý nguồn Tài nguyên Tự nhiên và chiến lược phát triển. Báo cáo hàng năm Trường Đại học Cần Thơ.

 1. Võ Quang Minh, Lê Quang Trí, Võ Tòng Xuân, Võ Tòng Anh, Phạm Văn Quang, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Văn Hùng, Trần Thị Ngọc Trinh, Phạm Thanh Vũ. 2001. À quản lý nguồn tài nguyên tự nhiên ở ĐBSCL. Hội thảo Công nghệ GIS 7 năm 2001.
 2. Trần Thị Ngọc Trinh, Võ Quang Minh, Trương Chí Quang. Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu khảo sát và phân tích đất vùng Đồng bằng sông cửu long bằng phần mềm Mapinfo. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ. Trang 133-137. 2005
 3. Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Vân, Võ Quang Minh, Quách Phương Thảo, 2010. Nghiên cứu ứng dụng GIS trong đánh giá phạm vi thích nghi một số nhóm giống lúa chịu mặn có triển vọng của Sóc Trăng.Kỷ Yếu hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp. Số 198-2010/CXB/209-05/NN. Trang 264-270.
 4. Trần Thị Ngọc Trinh, Võ Quang Minh, Trần Thanh Dân, Huỳnh Ngọc Dân. 2013. Phân vùng thích nghi cho giống lúa chịu mặn tỉnh Sóc trăng trên cơ sở ứng dụng GIS và viễn thám. Kỹ yếu Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc 2013. NXB Đại học Nông Nghiệp. ISBN 978-604-924-039-3.
 5. Trần Thanh Dân, Võ Quang Minh, Trần Thị Ngọc Trinh, Huỳnh Ngọc Vân, 2013. Theo dõi tiến độ xuống giống phục vụ công tác quản lý thời vụ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bằng ảnh viễn thám và công nghệ GIS. Tuyển tập báo cáo khoa học Công nghệ sáng tạo trong nông nghiệp năm 2013. ISBN 987-604-6702146. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Pp: 72-78
 6. Trần Thị Ngọc Trinh, Lê Quang Trí, Võ Quang Minh, Đặng Phi Lĩnh, Phạm Thanh Vũ, Phan Chí Nguyện, 2014. Đánh giá tính bền vững của mô hình tôm - lúa theo vùng thích nghi đất đai của xã Thuận Hòa, huyện An Minh tỉnh Kiên Giang. Hội thảo khoa học Công Nghệ Thông Tin với Biến Đổi Khí Hậu trong phát triển sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu ở Việt Nam tại Kiên Giang ngày 29 tháng 9 năm 2014. NXB Khoa học và Kỹ thuật. ISBN: 978-604-6703655
 7. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Võ Thúy An, Lê Ngọc Diện. 2013. Ứng dụng GIS trong quản lý đa dạng loài thủy sản Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2013, ISBN: 978-604-924-039-3. Trang 177-186.
 8. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Dương Phước Thanh. 2014. Ứng dụng GIS trong quản lý và đánh giá biến động giá đất tại Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2014, Đại học Cần Thơ, Ngày 28-29/11/2014. NXB Đại học Cần Thơ. ISSN: 978-604-919-249-4. 1. 160-168.
 9. Huỳnh Thị Thu Hương, Phan Kiều Diễm, Trần Thị Ngọc Trinh, 2014. Theo dõi diễn tiến và đánh giá hiện trạng cây xanh đô thị khu vực quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006-2012. Hội thảo Ứng dụng GIS toàn quốc năm 2014. NXB Đại học Cần Thơ. Trang 122-131. ISBN 987-604-919-249-4.
 10. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Trịnh Vũ Phương. 2015. Quản lý dữ liệu nông thôn mới trên cơ sở Hệ thống thông tin địa lý. Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ số 40. ISBN: 1859-2333. Trang: 110-119
 11. Trần Thị Ngọc Trinh, Trương Chí Quang, Nguyễn Ngọc Huyền. 2015. Xây dựng hệ thống giám sát và phát triển bền vững Thành phố Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo ứng dụng GIS toàn quốc 2015, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Hội, ISSN: 978-604-82-1619-1. Trang 92-96.
 12. Tran Thanh Dan, Tran Thi Ngoc Trinh, Võ Quang Minh and Huynh Ngoc Van. 2016. Adaptability Zoning for Salty-Tolerant Rice Varieties in Soc Trang Prefecture by Using GIS and Remote Sensing. Journal of Geological Resource and Engineering. Volume 4, Number 3, March 2016. ISSN 2328-2193. Pp 142-150.

Thông báo

Số lượt truy cập

9034143
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
10886
90560
10886
9034143

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn