Quyết định 1086/QĐ-ĐHCT ngày 17/4/2014 về ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Cần Thơ

Quy chế đào tạo DH & CĐ theo học chế tín chỉ (17/VBHN-BGDĐT 2014)

Thành lập HD liên thông ĐHCT 2014 (5777-QĐ-DHCT 2014)

Quyết định ban hành Quy định Quản lý công tác chuyên môn đối với giảng viên (2013_6288_QD_DHCT)

Quyết định v/v ban hành quy định công tác học vụ (2736/QĐ-ĐHCT)

QĐ xét miễn và công nhận điểm HP trong CTĐT hệ chính quy (2014_5624_QD_DHCT)

QĐ Ban hành Quy định chế độ làm viêc đối với giảng viên Trường ĐHCT (2015_4412_QD_DHCT)

QĐ Ban hành QĐ về QL công tác đào tạo nâng cao trình độ viên chức Trường ĐHCT 2012-2017 (6287/QĐ-ĐHCT

QĐ Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Trường ĐHCT (6293/QĐ-ĐHCT 2013)

QĐ Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHCT (6294/QĐ-ĐHCT 2013)

CV Hướng dẫn cung cấp, cập nhật thông tin liên hệ phục vụ lấy ý kiến BLQ về CTĐT (820/ĐHCT-ĐBCL&LK)

Thông báo giảm HP theo NĐ74 (1166/TB-ĐHCT)

Thành lập đội PCCC (79/QĐ-ĐHCT)

Thông báo Miễn giảm HP (1116/TB-ĐHCT)

Ban chỉ đạo Tháng thanh niên

QĐ Thành lập Khoa Môi trường & TNTN 2008 (82/QĐ-ĐHCT)

QĐ Thành lập BM & VPK (187/QĐ-ĐHCT): KHMT, KTMT, QL MT&TNTN 2008

QĐ Thành lập BM (264/QĐ-ĐHCT): TNN, QLMT

QĐ Chuyển giao BM TNĐĐ (179/QĐ-ĐHCT) 2010

Mở ngành ThS KHMT 2003: 60 85 02 (1891/QĐ-BGD&ĐT-SĐH)

Mở ngành ThS QLMT 2008: 60 31 12 (705/QĐ-BGD&ĐT-SĐH)

Mở ngành ThS QLĐĐ 2009: 60 62 16 (7664/QĐ-BGD&ĐT)

Mở ngành TS MT Đ&N 2010: 62 85 05 (3024/QĐ-BGDĐT) 2010

Mở ngành TS QLĐĐ 2015: 62 85 01 03 (527/QĐ-BGDĐT) 2015

QĐ thành lập PTN-PTH

QĐ thành lập tổ chuyên ngành

QĐ thành lập HĐKH-ĐT 2008 (cũ)

QĐ thành lập HĐ Khoa 2013

QĐ tổ chuyên gia kỹ thuật tư vấn cho tổ chuyên gia gói thầu KMT (QĐ1956/QĐ-ĐHCT)

Viên chức tham gia lớp QL Khoa/Viện/Phòng

Thành lập Tổ KĐNB-CTU

Thành lập Ban thư ký, tổ tự đánh giá

Thành lập tổ cải tiến chất lượng CTĐT

Thành lập tổ đảm bảo chất lượng trực thuộc trường

Thành lập đoàn kiểm định CLNB

Biên soan CTĐT QH Vùng đô thịi

QĐ Biên soạnCTĐT ThS KTMT

Tăng KNC vì sự nghiệp GD _ BM QLMT

Thông báo

Số lượt truy cập

4344311
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
167
22576
97477
4344311

Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Số điện thoại: (0292) 3831068
Email: kmttntn@ctu.edu.vn