Các vị trí lắp đăt wifi - Khoa MT &TNTN

 

Name

Description

IP address

SUB Mask

GW

MAC

K2-KMT-AP1

Ruckus 320- Đặt sảnh trước VP-Khoa

10.13.31.201

255.255.224.0

10.13.0.1

80:BC:37:33:EC:D0

K2-KMT-AP2

Ruckus 320- Đặt sảnh trước VP-ĐTN

10.13.31.202

255.255.224.0

10.13.0.1

80:BC:37:34:5D:80

K2-KMT-AP3

Ruckus 320- Đặt giữa Cầu thang-Tầng 2

10.13.31.203

255.255.224.0

10.13.0.1

80:BC:37:34:5D:B0

K2-KMT-AP4

Ruckus 320- Đặt giữa Cầu thang-Tầng 3

10.13.31.204

255.255.224.0

10.13.0.1

80:BC:37:33:F9:A0

K2-KMT-AP5

Ruckus 320- Đặt trong BM.KTMT

10.13.31.205

255.255.224.0

10.13.0.1

80:BC:37:33:BD:10

K2-KMT-AP6

Ruckus 310- Đặt giữa Cầu thang-Tầng 3 bên trái

10.13.31.206

255.255.224.0

10.13.0.1

34:8F:27:05:C6:30

K2-KMT-AP7

Ruckus 310- Đặt trong Hội Trường 2

10.13.31.207

255.255.224.0

10.13.0.1

54:EC:2F:03:ED:70

K2-KMT-AP8

Ruckus 310 - Đặt trong Hội Trường 1

10.13.31.208

255.255.224.0

10.13.0.1

C8:08:73:23:4C:C0

K2-KMT-AP9

Ruckus 310 - Đặt trong phòng 108

10.13.31.209

255.255.224.0

10.13.0.1

54:EC:2F:03:CA:F0

K2-KMT-AP10

Ruckus 310 - Đặt trên đà phía sau Khu tự học SV - Tum 1

10.13.31.210

255.255.224.0

10.13.0.1

C8:08:73:23:84:50

K2-KMT-AP11

Ruckus 310 - Đặt trên đà phía sau Khu tự học SV - Tum 2

10.13.31.211

255.255.224.0

10.13.0.1

54:EC:2F:03:E2:10

K2-KMT-AP12

Ruckus 310 - Đặt trong phòng 101

10.13.31.212

255.255.224.0

10.13.0.1

C8:08:73:23:90:90

K2-KMT-AP13

Ruckus 310 - Đặt trong Thư viện

10.13.31.213

255.255.224.0

10.13.0.1

C8:08:73:23:98:60

K2-KMT-AP14

Ruckus 310 - Đặt trong phòng 113

10.13.31.214

255.255.224.0

10.13.0.1

54:EC:2F:03:CB:90

K2-KMT-AP15

Ruckus 310 - Đặt trong phòng học 102

10.13.31.215

255.255.224.0

10.13.0.1

C8:08:73:23:45:20

K2-KMT-AP16

Ruckus 310 - Đặt trong phòng học 103

10.13.31.216

255.255.224.0

10.13.0.1

54:EC:2F:03:F7:E0

K2-KMT-AP17

Ruckus 310 - Đặt trong phòng học 115

10.13.31.217

255.255.224.0

10.13.0.1

18:7C:0B:21:CF:80

K2-KMT-AP18

Ruckus 310 - Đặt trong BM.TNN

10.13.31.218

255.255.224.0

10.13.0.1

EC:58:EA:3D:D2:30

K2-KMT-AP19

Ruckus 310 - Đặt trong BM.QLMT

10.13.31.219

255.255.224.0

10.13.0.1

C8:03:F5:34:BE:10

K2-KMT-AP20

Ruckus 310 - Đặt trền cây đà giữa tòa nhà phía sau Khoa

10.13.31.220

255.255.224.0

10.13.0.1

54:EC:2F:03:E3:70

Thông báo

Số lượt truy cập

12970483
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
5726
62089
17380
12970483

                                                            Tên đơn vị: Khoa Môi Trường & Tài Nguyên Thiên Nhiên - ĐHCT
                                                            Địa chỉ: Khu II, đường 3/2, p. Xuân Khánh, q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
                                                            Số điện thoại: (0292) 3831068
                                                            Email: kmttntn@ctu.edu.vn